Financiële problematiek

Wat is het?
Financieel gezond gedrag is het voorkomen dat er achterstanden in betalingen ontstaat voor nu en in de toekomst. hiervoor is het belangrijk dat uw inkomsten en uitgaven in balans zijn. Dit houdt in dat mensen vooruit plannen op de middel en lange termijn, zich bewust zijn van de financiële risico’s die ze lopen, maatregelen kunnen treffen voor het aanleggen van een buffer, de vaste lasten beperken.

Een gezin is net als een bedrijf. Het opstellen van de maandbegroting is dus belangrijk. Voorkom verrassingen. Om van uw schulden af te komen,  heeft u eerst een overzicht nodig van al uw schulden. Dit kunt u doen door middel van een schuldenplan. Daarnaast maakt u een budgetplan met u inkomsten en uitgaven. Van het bedrag wat overblijft moet u een deel aan uw schulden besteden. Door het budgetplan te maken kunt u direct zien waar u kunt bezuinigen om uw schulden sneller af te lossen.

Door de signalen van geldzorgen te herkennen en erkennen kunt u de werknemer helpen met het vinden van een oplossing voor de geldzorgen. De werknemer voelt zich gehoord en begrepen en weet wat het kan doen om de geldzorgen te verminderen en weet hoe het gezondheidsproblematiek kan verminderen, waardoor de werknemer zich beter gaat voelen en beter kan presteren.

De financiële risicotolerantie wordt voor 70% bepaald in de kindertijd. Om de dit bespreken kunt u punten bespreken zoals vertel elkaar over uw vroegste geldervaringen (thuis). Waren uw ouders zuinig of smeten ze met geld? Waren er financiële ruzies? Ernstige financiële problemen? Moest u werken of betaalden uw ouders alles? Was geld bespreekbaar of juist niet? Werd het ingezet als beloning of straf? 62% van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen

Voor de spookjongeren is het niet mogelijk om schuldhulpverlening aan te vragen. Een van de voorwaarden van schuldsanering is dat er minimaal een inkomen moet zijn. Het is erg moeilijk om een passende baan te vinden. Er zijn wel kleine organisaties in het land die zich inzetten voor deze groep jongeren. Dit maakt het allemaal erg moeilijk voor de jongeren om hun leven weer op de rails te krijgen.

2 Herkennen

Hoe kunt u het aan de persoon vragen? Wanneer en hoe gaat u dit doen?

 1. Wanneer u vermoedens heeft van geldzorgen, plan een moment dat u hier rustig met degene over kan praten.
 2. Leg de persoon uit waarom u denk dat hij geldzorgen heeft, aan de hand van de signalen die u heeft opgevangen en stel daarna de vraag.
  1. Reageert de werknemer op de geldzorgen, stel de werknemer gerust door aan te geven dat er meer werknemers met geldzorgen en dat de werknemer niet de enige is. De geldzorgen kunnen zorgen voor andere problematiek en effect hebben op de werkprestatie. Door een opening te vinden kan het probleem besproken worden en gezocht worden naar een mogelijke oplossing.
  2. Geef de werknemer aan dat het altijd bij u kan aankloppen wanneer de zorgen vergroten of als er nog vragen zijn.

Wat kunt u doen om de persoon te ondersteunen of te helpen? Welke hulpverlening zou u adviseren?

 1. Wanneer de persoon u vertrouwd en andersom kunt u samen een plan schrijven voor het budget en voor de schulden.
 2. Heeft de persoon moeite met het op orde houden en uitkomen met het budget, dan zou een budgetcoach kunnen helpen.
 3. Heeft de persoon schulden, dan kunt u schuldsanering of bewindvoering adviseren.

3 Behandeling

Schuldenplan, schulden aflossen, vraag schuldhulp

4 gevolgen

Voor kinderen kan dit betekenen dat er onvoldoende geld is voor voedsel, kleding of een verwarmd huis en verschijnen zonder ontbijt op school. In Nederland leeft ongeveer 10% van de bevolking onder de armoedegrens. Deze mensen maken vaak gebruik van kledingbanken en/of voedselbanken, omdat ze anders simpelweg niet kunnen rondkomen. Het is nog steeds voor veel gezinnen crisis en dat is vooral voelbaar wanneer er moet woorden geleefd van op of onder bijstandsniveau.

In alleen Tilburg zijn dit zo’n ruim 10.000 gezinnen. Armoede alleen mag geen reden zijn voor uithuisplaatsing. Voor kinderen die opgroeien in armoede is het vaak lastig om uit de armoede te komen ook al zijn ze volwassen. Dit komt omdat ze minder kansen hebben op studeren en een goede baan te vinden. Door geld gebrek is de kans klein dat de persoon een studie kan doen naar kunnen en wat de persoon wilt, hierdoor loopt de persoon kansen mis en moet het doen met een goedkopere opleiding of geen opleiding en gaan werken. De baan is dan ook meestal niet naar het kunnen van de persoon. Risicofactoren die de kans op terugplaatsing verkleinen of de kans op een nieuwe uithuisplaatsing na terugplaatsing vergroten, zijn: een-ouderschap, armoede, middelenmisbruik en chronische psychische problematiek van ouders, beperkingen in de opvoedingsvaardigheden en sociale isolatie.

Problematische schulden Zijn schulden die te hoog zijn om in korte tijd af te betalen binnen de 36 maanden. Dit komt vaak doordat er financiële en administratieve zaken niet op orde zijn en u geen structuur heeft in het betalen van de rekeningen. Waarmee de kans groot is dat u verder in de financiële problemen komt. Aan de hand van 3 stappen kunt u een beter overzicht krijgen van uw schulden en of uw problematische schulden heeft en kunt u deze signalen herkennen. Als u maandelijks uw salaris ontvangt en uw saldo nagenoeg meteen weer negatief is dan is de kans op financiële problemen groot.

In Nederland heeft 5% van de mensen problematische schulden, dit komt neer op 1 op 10 mensen en dat zijn 700.000 personen. De top 5 van schulden zijn: 1 zorgverzekering 2 energie en water 3 belastingdienst 4 bank 5 huur. De groep met een minimum inkomen heeft vaak te weinig inkomsten om totaal van de problematische schulden af te komen. De schulden lopen vaak op tot 1246 euro per maand met een totaal schuld van 47.000 euro. Hierdoor is de gemiddelde schulden last hoger dan de gemiddelde schuld. Door dat de inkomsten te laag zijn is het voor deze groep vaak onvermijdelijk dat de schuldenlast verder oploopt.

 • Wanneer een werknemer te lang met geldzorgen blijft rondlopen, gaat de gezondheid van de persoon achteruit. De werknemer krijgt lichamelijke klachten of een vorm van burn-out klachten.
 • Van geldzorgen kunt u schouder en nek klachten krijgen ofwel vastzittende spieren, ook kan er psychische problematiek optreden. Deze is lastig te behandelen als stress blijft rondom de geldzorgen.
 • Door de geldzorgen gaan mensen piekeren, dit kan ervoor zorgen dat ze minder goed kunnen slapen of niet slapen. Hierdoor zijn de mensen vaak vermoeid overdag en zijn meer prikkelbaar dan anders. Het gevaar van langere tijd niet slapen is dat de mensen chronisch vermoeid worden, de concentratie achteruit gaat en dat de persoon steeds moeilijker kan functioneren.

5 Plan

Het doel van de persoon is het verlagen van de schulden en het niet weer opnieuw in de schulden raken. Hiervoor is een goede begeleiding nodig en moet te persoon het uitgavenpatroon veranderen. Dit is voor de persoon erg lastig, door in de schuldhulpverlening te gaan, word het beheer van de rekeningen en de betalingen overgenomen hierdoor leert de persoon niet om dit zelf op een juiste manier te doen.

Het begint bij ja, ik accepteer hulp bij het oplossen van het probleem en ik wil graag van mijn schulden af. Wanneer u heeft besloten dat u het er echt voor over heeft om van uw schulden af te komen, dan kunt u hulp vragen bij een bewindvoering of budgetbeheer en een schuldenregeling proberen te regelen. Voor onoplosbare schulden is het verstandig om hulp te vragen bij schuldsanering van de kredietbank en/of gemeente.

Door uw zorgen regelmatig te bespreken verminderd u spanningen en heeft u meer wederzijds begrip. Zorgen die niet worden besproken of worden opgekropt zorgen voor ruzies. Soebar.nl adviseert geldzaken minimaal 1x per week te bespreken.

Een gesprek voor bereiden kunt u doen aan de hand van onderstaande vragen. Door onderstaande punten te benoemen kunt u leren het naast u neer te leggen en/of veranderen. Hierdoor heeft u meer rust in uw hoofd en nemen spanningen en stress af.

 1. Schrijf hieronder op welke situaties die met geld te maken hebben u een onprettig gevoel en stress geven. Probeer er minimaal vijf te noemen.
 2. Over welke aspecten van uw financiën heeft u controle? Waar heeft u een beetje controle over en/of waar heeft u helemaal geen controle over hebt.
 3. Wat gaat u veranderen? Kies een situatie uit en beschrijf wat u gaat doen om te zorgen dat deze situatie geen stress meer geeft.
 4. met problematische schulden kunt u terecht bij schuldsanering, bewindvoering of beschermingsbewind. De meest toegepaste vorm van ondersteuning die de groep met onoplosbare schulden krijgt is het corrigeren van de beslagvrije voet (37%). De daarop volgende activiteiten zijn budgetbeheer
  (29%) en een betalingsregeling (15%).
 5. Zoek tijdig hulp de kosten wegen niet op tegen de ellende die u kunt voorkomen. Mensen denken dat financiële problemen hun eigen schuld is. Dit is een misverstand. Er zijn verschillende redenen. Het kan ook u overkomen. Als u financiële problemen heeft bevind u zich in een niet te onderschatten emotionele situatie waar snel hulp aan geboden moet worden. Schulden kunt u aanpakken, als u inzichtelijk hebt wat u inkomsten en uitgavenpatroon is. Als dit niet op orde is, lost u het nooit op.

 6 naasten

Kan ik iemand anders mijn budget laten beheren? Om redenen dat ik moeite hebt met betalen van rekeningen.

 • Ja,  het is mogelijk om uw rekening door een ander te laten beheren. Het kan een goede keuze om uw rekening tijdelijk door iemand anders te laten beheren.
 • Voor het budget zelf te beheren is discipline en consequent zijn naar u zelf nodig. Wanneer u zich houd aan uw eigen afspraken om rekeningen op tijd te betalen,  worden ze niet vergeten en loopt u geen schulden op. Het zal enige tijd duren voor u het onder de knie heeft maar door de rekening te laten beheren door iemand leert u niks en loopt u eigenlijk weg voor het probleem.

Vaste lasten, een vaste dag

 • Door u zelf een patroon aan te leren om rekeningen op een vaste dag te betalen,  kunt u uw eigen rekening blijven beheren.
 • Maak van vaste lasten een vaste dag en schrijf dit in u agenda met en felle kleur of een kleur die goed op valt. Een goede dag om uw rekeningen te betalen is 2 tot 3 dagen na het storten van  uw loon, uitkering en/of tegemoetkomingen. Zo heeft u altijd een geheugensteuntje wanneer rekeningen moeten worden betaald. De datum dat uw salaris binnenkomt vergeet u immers niet.
 • Wanneer uw een acceptgiro krijgt die u voor een bepaald datum moet betalen,  maar uw inkomsten zijn nog niet binnen vraag, direct om een wijziging van de betaaldatum, om schulden en rood staan te voorkomen.

Internetbankieren

Om vaste lasten te betalen kunt u dit instellen bij internetbankieren. Hierdoor worden elke maand u rekeningen automatisch van uw rekening afgeschreven en kunt u ze niet vergeten. Bij de instelling van uw internetbankieren kunt u ook datum een betaling laten verrichten. Zodat deze dus ook echt op die dag binnen. (als de vaste betaaldag een andere dag moet zijn)

De administratie

 • Om uw administratie op orde te krijgen kunt u gebruik maken van een budget map. In deze map kunt u alle belangrijke papieren plaatsen die met u inkomsten en uitgaven en betalingen te maken hebben.
 • Controleer na 6 dagen na het storten van het salaris uw bankrekening om te kijken of alle rekening ook daadwerkelijk zijn betaald. Zo kunt u een herinnering en extra administratiekosten voorkomen mocht de rekening nog niet zijn betaald. Hierdoor blijft u dan binnen de uiterste betaaldatum.

Wanneer u uw rekening laat beheren door een andere, let dan op:

 1. Of de persoon 100% te vertrouwen is met de bankgegevens en pinpas. Niet ieder persoon is geschikt om u rekening aan te geven.
 2. maak duidelijke regels vooraf en schrijf deze op. (om misverstanden te voorkomen) In de regels zouden kunnen staan hoe leefgeld u per week krijgt van uw rekening wanneer er extra kosten zijn,  hoe deze betaald worden.

In de schulden gekomen?

 • Wanneer u schulden hierdoor heeft opgelopen, kunt u terecht bij budgetbeheer of schuldsanering van de gemeente. Zij kunnen u helpen bij het oplossen van uw schulden en het leren beheren van uw inkomsten en uitgaven.
 • Maak vooraf een schuldenplan op. Dit is een overzicht van al uw schuldeisers met naam en contactgegevens en de bijbehorende bedragen. Zo kan u de hulpverlener u duidelijke en overzichtelijk u schuldenoverzicht laten zie en zijn kunnen u een juist advies hierbij geven.
Geplaatst in F