Energie

1 Wat is het?

Een termijnbedrag is een vast bedrag wat u maandelijks betaald aan de energieleverancier voor de verwachte verbruikerskosten. Door een maandelijks hogere bedrag spaart u het geld om uw jaarafrekening te betalen. Het termijnbedrag bestaat uit de kosten voor stroom en/of gas, kosten voor het gebruik van het netwerk, de meetkosten, overheidsheffingen en de btw. Veel energieleveranciers geven de voorkeur aan een berekening op basis van het historisch verbruik, dit geeft aan hoeveel energie er gemiddeld in de voorgaande jaren in uw huis is verbruikt. Het kan zijn dat uw huishouden voorheen meer mensen telde, of u bent een nieuwe bewoner en u heeft een heel ander gemiddeld energieverbruik.

Overstappen van energieleverancier kan zo vaak u wilt. Begin 2 maanden voordat u contract (meestal 1 jaar) is afgelopen met het vergelijken en onderzoeken van een nieuwe aanbieder en controleer of het bij een andere aan bieder goedkoper is. Het is aan te raden om elk jaar over te stappen. Een jaarafrekening krijgt u ieder jaar van uw energieleverancier, hierin staat hoeveel energie u heeft verbruikt in het afgelopen jaar. Na het werkelijke verbruikte energie van het betaalde maandbedrag af te halen, weet u wat u, of u moet bij betalen of dat u te veel heeft betaald en terug krijgt.

Sluipverbruik kunt u niet helemaal voor komen door dat er altijd apparaten zijn die klokjes, digitale cijfers of letters en lampjes hebben wanneer u deze uitschakelt dan zijn de instelling terug op fabrieksinstellingen of omdat het om inbouwapparatuur gaat. Een energiekosteneter is een klein handig apparaat waarmee u elektriciteit zichtbaar kunt maken en sluipverbruik kunt meten. Het apparaat verbind u met het stopcontact en via een scherm kunt u lezen hoeveel kWh verbruikt en hoeveel het apparaat per jaar verbruikt. Handig voor moeilijk bereikbare stopcontacten zijn draadloze energiemeters waarbij u in een aantal stopcontacten een meter plaatst die u afzonderlijk op een draadloze ontvanger kunt aflezen. Met een energiekostenmeter kunnen gezinnen besparen gemiddeld zo’n 13 % op hun stroomverbruik. Dat komt neer op zo’n €120,- De aanschaf is een kleine investering van 10,- euro die u er binnen 1 maand er weer uit.