emoties kind

1 Wat is het?

Voor kinderen is het lastig om aan te geven hoe ze zich voelen of welke emoties ze hebben. Er is voor kinderen nog moeilijk hier woorden aan te geven.

Aanvallen kunnen kortdurend tot enkele uren. Heel vaak krijgen kinderen last van hoofdpijn. De druk in het hoofd neemt toe. Hoe meer druk hoe erger de aanval. Hierom is belangrijk de aanval signalen te herkennen en dat ze zo kort mogelijk doen.

Wanneer het voor uw kinderen duidelijk is zullen de driftbuien en het gedrag van uw kinderen zich weer aanpassen. Voor hun is het net zo’n moeilijk tijd als voor u. Het enige verschil is dat u weet met u emoties om te gaan en uw kinderen nog niet. Door steeds te op de driftbuien in te spelen word het alleen maar erger.

Voor kinderen kan het makkelijk zijn om gebruik te maken van pictogrammen of zoals hieronder een emotie thermometer. Dit zijn duidelijke afbeeldingen met de emoties die kinderen sneller herkennen.

2 Herkennen

Het 4b schema bestaat uit blij, boos, bang en bedroefd.

 • Voor veel kinderen en ook volwassen is het lastig om emotie en of gevoelens te uiten. Aan de hand van de ernst van de situatie is dit meer of minder. Het niet of minder goed kunnen uiten kan zorgen voor frustratie, angst en stress. De persoon wilt wel, maar het luk niet, hierdoor kan de persoon paniekerig worden of boos.
 • Vaak hebben deze personen last van vele gedachten, dit zorgt ervoor dat het dagelijks functioneren beetje bij beetje achteruit gaat. De gedachten zorgen voor een bepaalde stemming of gevoel, hierdoor hebben de personen vaak last van stemmingswisselingen.  Door de emoties niet te uiten, maar door ze op te kroppen kunnen er lichamelijke en fysieke klachten optreden.
 • Bang: Door nare gebeurtenissen zijn personen sneller bang en/of angstig. Van kleine geluiden of het dicht slaan van een deur kan de persoon in totale angst zitten. De angst is dan een bui op dat moment, waardoor de persoon van niks in alles zit.
 • Boos: Personen met PTSS hebben veel last van stemmingswisselingen. De personen zijn vaker en sneller boos, dit komt door de vele gedachten in het hoofd. Vaak worden de PTSS signalen niet voldoende begrepen en word de persoon hier boos om.
 • Woedeaanvallen kunnen meerdere oorzaken hebben. Aanvallen kunnen komen door zaken die niet zijn afgesloten of niet zijn verwerkt. Wanneer uw kind hieraan word herinnerd krijgt het zoveel prikkels dat het direct van 0-100 gaat, 0 is niks aan de hand 1 seconde later 100 top niveau woede. Dit worden ook wel stemmingswisselingen genoemd.

Is je kind bang voor een dier?

 • Kinderen die bang zijn voor bepaalde dieren weten vaak niet waarom ze doen zoals ze doen. Leg het gedrag daarom rustig uit.Leer kinderen dat dieren ook een goed humeur kan hebben. Een kat met een dikke staart, een hoge rug en blazen betekent: “Pas op, ik ben boos.” Behaaglijk spinnen betekent: “Ik voel me tevreden.”
 • Laat uw kind filmpjes zien van hoe het gedrag is. Laat u kind op een afstandje rustig in contact komen. En ga niet over de grens van uw kind heen. Kinderen zijn gemotiveerd om zelf dingen te doen. Dit kunt u stimuleren door ruimte te geven voor oefenen.
 • Ga niet mee in de angst voor dieren door te zeggen ja uw bent ook bang voor dieren, maar reageer in een vorm van zie hoe leuk die hond aan het spelen is? Door mee te gaan in de angst word de angst alleen maar bevestigd en hierdoor alleen maar erger, wat weer tot paniekbuien kan leiden.

3 Behandeling

 • Wat kun u doen om de emoties en gevoelens meer in balans te krijgen en de controle te behouden hierover? Het is in de eerste plaats belangrijk dat u weet wat de trigger achter de gedachten of gevoelens zijn. Door dit te weten, weet u de oorzaak van het probleem en kunt u opzoek naar een manier om hiermee om te gaan. Hierdoor krijgt u meer inzicht in de prikkels achter de gedachten en gevoelens. Het is belangrijk uw gevoel en emoties te delen met voor u belangrijke personen zodat u uw hart kunt luchten.
 • Leg de link tussen uzelf en uw kind. De emoties en gevoelens die u voelt, zijn niet anders dan van uw kind. Door open en eerlijk over emoties te praten, is het voor uw kind makkelijker om het erover te hebben. Wanneer u het voorbeeld geeft en hier regelmatig het gesprek over begint door bijvoorbeeld te vragen hoe gaat het, zal uw kind dit eerder herkennen en meer gaan vertellen over emoties en gevoelens
 • Zorg dat het duidelijk is voor uw kinderen wat u van uw kinderen verwacht. Zorg voor duidelijke regels en afspraken
 • Voor kinderen is het belangrijk dat de structuur en ritme goed blijven. Doordat er in beide huize andere regels geleden is het voor een kind lastig dit te onthouden en dit kan verwarrend werken. Als kinderen bij de ene ouder mogen tot 21.00 uur en bij de andere ouder tot 22.00 uur heeft de eerste ouder regelmatig een probleem met het kind. Omdat het bij de andere ouder een uur lange mag op blijven. Maak zoveel mogelijk de regels afgestemd op elkaar die gelden voor uw kind, zodat het makkelijk is voor uw kind het duidelijker is, meer structuur bied en er niet steeds een conflict ontstaat.

Sporten zoals vechtsport of hockey. Gedragstherapie.

 • Geef ze de mogelijkheid om hun gevoel hierover en hun vragen hierover duidelijk te maken aan u. Zodat uw kinderen kunnen accepteren en verwerken wat er gebeurt is, door middel van boeken en/of pictogrammen zodat de kinderen het kunnen zien. Dit geeft de kinderen rust en duidelijkheid.
 • Gaat u scheiden? Zeg nooit tegen uw kind dat u niet meer van elkaar houdt. Maar zeg: We kunnen samen niet meer lachen, knuffelen, grapjes maken en goed praten.
 • Co-ouderschap? Voor jongere kinderen is een kort verblijf bij elke ouder het fijnst. Begin bijvoorbeeld met een wisseling na 3 à 4 dagen. Met een jaar of 10 kunt u om de week doen. Zorg dat de biologische ouders van de kinderen disciplineert/consequenties laat intreden. De andere ouder ondersteunt.

4 Gevolg

 • Bedenk dat u het voorbeeld bent voor uw kinderen. Door boos te reageren, bent u zelf net als u kinderen, is dit wat u uw kinderen wilt meegeven? Wat doet u als uw kinderen ongewenst gedrag vertonen? Vaak krijgen kinderen dan een time-out, even een rust moment tussen door. Doe dit zelf ook, neem even afstand, ga even wat anders doen en als het nodig is kom er later op terug. Hierdoor kunt u het gesprek weer rustig voeren.
 • Hoe langer de klachten van een persoon aan houden hoe minder blij/vrolijk de persoon word. De gedachten en de nare gebeurtenis nemen de overhand.
 • De nare gedachten zorgen ervoor dat de personen zich vaak somber of bedroeft voelen. Dit zorgt voor extra gedachten die het gevoel versterken.
 • Het gezin kan omgaan met de emoties van alle gezinsleden en buien verminderen en voorkomen. Het gezin weet wat de oorzaak is van de emoties en kan hierop reageren.
 • Het kind heeft veel emoties en gevoelens op de dag, overprikkeld. Het kind weet niet om te gaan met gedrag, gevoelens en emoties.

5 Plan

 • Wat maakt u blij? Wat heeft nodig om blij te zijn? Welke gedachten zorgen voor een goed gevoel? Hoe kunt u een bui omdraaien naar een beter gevoel? Hoeveel blije vrolijke momenten heeft u in de week? Vind u dit voldoende?
 • Wat maakt het dat u bang bent? waarvoor bent u bang? Hoe kunt u het gevoel veranderen naar iets positiefs, wat is hiervoor nodig? Hoe vaak bent u bang in een week?
 • Waarom was u boos? Wat heeft u zo boos gemaakt? Hoe heeft u de boosheid geuit, vond u dit een goede manier? Hoe hoog was uw boosheid van 1 – 5? Wat is het gevolg van de stemmingswisseling, zijn niet bedoelde woorden gevallen of is er iets kapot?
 • Hoe komt het dat u bedroefd bent? Is er iets gebeurt? Zit er veel tegen? Heeft u negatieve gedachten?
 • Waar komen de emoties vandaan? Welke emoties heeft u het vaakst? Hoe vaak komen deze voor? Heeft u op bepaalde momenten meer last hiervan? Het herkennen en erkennen van emoties en de oorzaak van de emoties.

Aanleren kind.

 • Neem een aantal emoties/smiley en maak hier een woordwolk van. Dit begin met een grote wolk in het midden  met een basis emotie. Aan de emotie komen met strepen/lijnen de andere emoties onder. Laat uw kind de emoties benoemen en daarna plakken op de woordwolk. Een woordwolk kunt ook maken met een memobord met magneten, wanneer uw kind bijvoorbeeld op school is geweest en het komt thuis kunt u de juiste emotie pakken en deze op het bord hangen. Neem 4 vaste momenten op een dag dat uw kind een emotie ophangt, dit geeft een duidelijk beeld van de emoties op een dag.
 • Laat u kind uitleggen waarom het de emotie heeft gepakt, wat is de reden dat het deze emotie is? Door iedere keer te kijken naar het eigen gedrag en emoties leert uw kind sneller het gedrag en emotie onder controle te houden, ze herkennen en erkennen en er na te handelen. Door uw kind te vragen waarom, kan uw kind een eigen verhaal maken achter de emotie en u een betere uitleg geven waarom. Door dit dagelijks te doen geeft u uw kind een vaste structuur en houd vast op de dag, waardoor uw kind beter gevoelens kan delen.

Wat kan helpen om een bui te verminderen?

 • Signalen woedeaanvallen thuis, school? Wat gebeurt ervoor? Hoe kunt u de aanvallen erkennen? Heeft u deze ook thuis? Let zoveel mogelijk op de signalen die u op vangt, bespreek deze met de leerkracht. Welke signalen ziet de leerkracht? Herkent u deze signalen?  Hoe vaak komen de aanvallen voor? Neem een algemene lijst met signalen en kijk welke signalen bij uw kind van toepassing zijn.
 • Waarom gillen, slaan, schoppen? Heeft uw kind vol hoofd of is het te druk in de klas? Wanneer het druk is in de klas of te veel indrukken maken kan het voor uw kind te veel prikkels geven en hier weet u op dat moment niet  wat te doen. Probeer een geluiddempende koptelefoon zodat de geluiden minder hard binnen komen, spreek hiervoor een regeling af met de leerkracht.
 • Is de klas te groot? In een kleine klas op speciaal onderwijs kan voor kinderen helpen om de beter te worden ondersteund hierin. Op het gewone onderwijs kunt u kijken of het mogelijk naar een andere klas te verhuizen.
 • Zoek hulp Vraag hulp bij jeugd GGZ en vraag ondersteuning voor de aanvallen. Hiervoor heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Probeer of het mogelijk is om remail theacher mogelijk is die u kind in de klas of op de praktijk kan ondersteunen of andere ondersteuning op school. Vraag de arts om een diagnose en om advies.
 • Omgaan met overprikkeling Probeer uw kind aan te leren een manier aan te leren om anders met de woede om te gaan. Bijvoorbeeld het slaan op een kussen of door het doen van ademhalingsoefeningen. Wanneer de leerkracht de signalen erkent kan ze uw kind aanspreken waardoor uw kind een manier leert om het te bespreken en hierdoor zal uw kind dit later makkelijker zelf doen.Leg zoveel mogelijk de aanval van uw kind uit aan uw kind door gebruik te maken van pictogrammen. Zodat u de plaatjes erkent er deze zelf kan toepassen en u kan aangever waar de buit is. Dit kan ook met een woede thermometer
 • luistert uw graag naar muziek of  speelt het graag een spel? Zorg dat uw afleiding zoekt of dat u dit het kind geeft wanneer het in een bui zit. Door dit regelmatig de doen krijgt u de emoties en gevoelens beter onder controle.
 • Bedenk 5 activiteiten die u kunt gaan doen wanneer uw in een bui zit, bijvoorbeeld  yoga oefeningen waardoor het makkelijker de ontspanning kan vinden. Door de oefeningen te doen in een bui leert uw kind dit doe te passen in de bui en zal uw kind dit eerder zelf kunnen aangeven en zelf starten met een ademhalingsoefening.

Driftbui

Stap 1 Hoe reageert uw kind op uw? Word de driftbui erger? Hoe zou u de communicatie zo kunnen brengen dat uw kind minder in een bui blijft hangen? Wat is hiervoor nodig? Hoe voelt u kind zich naar een bui? Is het vermoeid of heeft het hoofdpijn?

 1. Bedenk welk gedrag u graag van uw kind wilt zien en bespreek het gewenste gedrag met uw kind. Wanneer u kind iets doet wat buiten dit gedrag valt zegt dan bijvoorbeeld “ik wil graag naar je luisteren als je rustig tegen mij praat” in plaats van “schreeuw niet zo”.
 2. Maak het gewenste visueel door gebruik te maken van pictogrammen en beloon uw kind wanneer het, het gewenste gedrag heeft laten zien.

Stap 2 Een driftbui is erg stressvol voor uw. De stress en druk in het lichaam zijn zo heftig aanwezig dat u gaat springen en stampvoeten. Kinderen en volwassen hebben hun emotie en gevoelens niet onder controle waardoor het van iets klein tot zeer extreem kan gaan.

 1. Een kind voelt de stress van de ouder, wanneer u stress heeft, krijgt uw kind dit automatisch mee. dit is ook zo met uw taalgebruik en gewoontes.
 2. Door de driftbui kan uw kind hoofdpijn krijgen en hierdoor meer in paniek raken, wat de bui kan verergeren.
 3. Door te zorgen voor een duidelijke structuur, ritme en regelmaat heeft u minder stress en uw kind heeft minder vaak driftbuien.

Stap 3 Boos worden gebeurt soms gewoon. Deze emotie houd u niet altijd tegen. Het is belangrijk dat uw kinderen begrijpen dat ze niet alles kunnen krijgen wat ze hebben willen en dat er ook geluisterd moet worden ook al hebben ze daar geen zin in.

 1. Kijk eens naar uzelf, wat verwacht u van een ander als u boos bent? Meestal wilt u even rust , laten bezinken en op eigen initiatief weer in contact komen. Hoe vaker het gebeurt, hoe korter uw lontje en die van uw kind. Bent u moe of is uw kind moe, dan word u sneller boos. Door boos te reageren op uw kind zal uw kind niet in een keer gaan luisteren en doen wat u graag zou willen, het zal de situatie alleen maar erger maken.
 2. Boosheid is vaak acuut en ongrijpbaar en bedreigend voor degenen die ermee te maken hebben waardoor u wel meteen móet ingrijpen om wellicht erger te voorkomen.

Stap 4 Peuters zoeken de grenzen van ouders op en hebben daarbij soms ongewenst gedrag. Door alleen het goede gedrag te belonen en het ongewenste gedrag te negeren kunt u het gedrag van uw kind veranderen.

 1. Stel samen met uw kind regels op wat de gevolgen zijn wanneer uw kind dit gedrag laat zien en wees hier consequent in.
 2. Voorkom dat uw kind een emotie eter word door het te belonen of troosten met eten.
 3. Zorg voor duidelijkheid waarom moet dat? Door steeds aan te geven waarom het zo belangrijk is, hoe meer besef uw kind krijgt dat het ook echt moet. Benoem bij alle dingen steeds waarom het zo moet. Bijvoorbeeld: “als jij je schoenen onder aan de trap laat staan, kan iemand anders er over vallen”. Zal uw kind vaak reageren als uhmm, ja dat is niet handig en zal zichzelf dan corrigeren door het als nog op de juiste plek te zetten.
 • Omschrijving: Maak een thermometer, met hierop boven aan boos, en onderaan blij. Schrijf meerdere keren op een dag uw gevoel op wat de thermometer aangeeft. Dit geeft u een overzicht van het aantal keren dat u boos was of in het midden zat, hoe vaker in het boos, hoe meer aandacht u moet besteden aan uw boosheid.
 • Doel: Het bijhouden en het overzichtelijk maken van boosheid
 • Vragen: Hoe boos ben ik? Waarop de thermometer sta ik? Wat moet ik doen om dit te verminderen? Wat maakt dat deze prikkel zo aanwezig is? Hoe kunt u deze minder aanwezig laten, wat is hiervoor nodig? Waaruit bestaat een bui voor u? Komt een stress bui op zetten? Hoe voelt dit, voel u lichaam tinkelen of veranderd u gedrag? Heeft u veel last van gevoelens of word u woedend? En wat maakt het dat het zo hoog oploopt? Prikkels die u dagelijks merkt zijn …… en u ervaart …….. gevoel en ik wil graag …..

6 naasten

 • met naasten afspraken hoe ze het beste op uw kind kunnen reageren of hoe ze het beste kunnen handelen in een situatie van overprikkeling. Wanneer het bij naasten op bijna dezelfde manier gaat, is dit direct duidelijk voor het kind en weet het voor een deel zelf wat het moet doen of kan gaan doen.
 • Maak voor uw naasten een overzicht met pictogrammen waaruit blijkt wat u kind kan doen. Aan de hand van de pictogrammen kan uw kind uitleggen wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld door pictogrammen met  een situatie of emoties zoals een boosheid thermometer. Deze map zorgt voor meer overzicht en duidelijkheid.

E-GGZ

E-GGZ

Welkom op het profiel van GGZ. GGZ staat voor geestelijke gezondheidszorg. Met de informatie die we delen willen we taboe op psychische problematiek verminderen en al het zou kunnen stoppen. Iedereen kent iemand met psychische problematiek, het zo een heel normaal onderwerp moeten zijn om te bespreken. De artikelen gaan over diagnose, medicatie en behandelaars. De diagnose waar ik over schrijf zijn o.a. autisme, borderline, ptss, depressie, hsp.