Eigen regie

1 Wat is het?

Eigen regie over de hulp die u gaat krijgen of vraagt betekent dat u zeggenschap heeft over de hulp die u gaat krijgen en hoe dit word vorm gegeven. Door de eigen regie te houden over de hulp en de psychische klachten krijgt u veel inzicht in de signalen en diagnose die u heeft. De eigen regie behouden is belangrijk voor het herstel en voor de lange termijn. In de praktijk komt dit vaak voor de persoon neer op het opeisen van de hulp die de persoon graag zou willen, dit omdat hulpverleners dit anders zien.

2 herkennen

 • Door de eigen regie te houden komt u voor u zelf op en voor wat ervoor u belangrijk is om aan te pakken.
 • Om goed de regie te behouden is het belangrijk dat er goed word samengewerkt, om de signalen en diagnose aan te pakken en te verbeteren.
 • Niemand weet beter wat er in u omgaat en hoe u zich voelt dan uzelf. Ook weet u welke signalen u heeft en hoe u dit wilt aanpakken dit komt omdat u er zelf 24 uur mee te maken heeft.
 • Het is belangrijk dat de persoon een klik heeft met de hulpverlener. Hierdoor worden de signalen beter besproken en is er meer samenwerking mogelijk, dan wanneer er geen klik is.

3 behandeling

 • Wat zou u graag willen aanpakken? Wat heeft u hiervoor nodig? Welke hulp zou u hiervoor willen? Wat zijn de mogelijkheden? Waar kunt u terecht voor hulp? Wat vind u belangrijk?
 • Door meer inzicht te krijgen in de signalen kunt u betere hulpvragen stellen, waardoor er betere hulp kan worden geboden.

4 gevolgen

 • Wanneer een hulpverlener minder luistert naar de signalen van de persoon is het lastig om de regie te behouden over de hulp en de aanpak. Hierdoor kan het zijn dat de persoon zich niet gehoord voelt en niet begrepen.
 • Door minder regie word het zelfvertrouwen minder en is de kans groot dat de persoon zich tegen de hulpverleners keert, ze doen toch nooit iets.
 • Bij een persoon die moeite heeft met samenwerken word de regie meestal overgenomen door hulpverleners en is de persoon afhankelijk van de hulpverlener.
 • In veel instanties is er weinig zelf regie, ook al word dit vaak wel aangegeven. Dit komt vaak omdat hulpverleners het beter weten dan de persoon, en geen nee kunnen accepteren. Hierdoor is er een grote kans op terugval en crisis en kunnen signalen verergeren.
 • Wanneer er geen klik is met de hulpverlener zal er geen samenwerking mogelijk zijn en zal er geen juiste hulp worden geboden. Doordat er niet juist word geobserveerd en geluisterd. Hierdoor kunnen er verkeerde diagnoses worden gesteld. De persoon is hiermee niet geholpen en de klachten zullen hierdoor toenemen.

5 plan

 1. Maak de signalen die u heeft bespreekbaar met de behandelaar. Door het bijhouden van een dagboek met schema kunt u inzicht krijgen in de signalen en de ernst ervan. Stel aan de hand van de ernst vast welke signalen als eerst moeten worden aangepakt. Neem dit mee naar het gesprek met de behandelaar, neem de signalen als lijndraad voor een gesprek.
 2. Vind informatie over u diagnose. Zorg dat het voor u duidelijk is wat u heeft en welke signalen hierbij horen. Zoek de signalen op via de website of thuisarts.nl. Let hierbij ook op de lange termijn gevolgen, wat u kunt verwachten en eventueel kan voorkomen.
 3. Praat over de signalen en diagnose, dit kan u opluchten en hiermee kan u er beter mee leren omgaan. Wanneer u psychische problematiek bespreekt met familie kan het zijn dat ze dit moeilijk of niet kunnen accepteren. Goede vrienden kunnen uw tips en advies geven wat u zou kunnen doen of hoe u iets kunt aanpakken.
 4. Maak een zelftest van de diagnose die is gesteld of die past bij de signalen die u heeft. Wees u er bewust van dat dit een moment opname is en als u het volgende week invult het anders zou kunnen zijn.
 5. Zoek lotgenoten die dezelfde signalen hebben of dezelfde diagnose. Het lijkt vaak of u de enige bent op de wereld met dit probleem, maar vaak zijn er vele die het net zo lastig vinden als u. Er zijn lotgenootgroepen online of bij ggz.
 6. Start met zelfhulp, dit kan online of via bijvoorbeeld een cursus of app’s. In de app kunt u de signalen opzoeken en staan er tips hoe u dit kunt aanpakken of wat u kunt doen. Door het volgen van een cursus kunt u leren met de signalen overweg te kunnen en leert u gelijk lotgenoten kennen. Door zelfhulp leert u de signalen bij u zelf te herkennen , waardoor u deze makkelijker kunt aanpakken en op den duur kunt voorkomen of verminderen.
 7. Zoek een manier om beter te luisteren naar u zelf. Het lichaam geeft signalen af, wanneer u deze kunt herkennen kunt u ze tegen houden en stoppen. Vaak is er een levensstijl verandering nodig om het leefbaar te houden van psychische problematiek.
 8. Lukt het u niet om het alleen te verbeteren vraag dan hulp bij uw huisarts of meldt u aan bij de GGZ. Leg de huisarts uit wat het probleem is en waar u veel last van heeft. Wanneer het u psychische problematiek heeft kunt u worden doorverwezen naar een praktijkondersteuner van GGZ of naar de GGZ. Hiervoor zijn vaak wachtlijsten.
 9. Maak een crisis noodplan. Deze kan u aan de hand van 4 stappen, uw crisis verminderen. Leer de stappen uit u hoofd en pas ze regelmatig toe, zodat de stappen eigen worden en u beter kunt handelen in crisis.

6 naasten

 1. Betrek u naasten zoveel mogelijk bij het herstel van signalen of de diagnose. Nodig ze uit bij gesprekken en maak de problematiek met ze bespreekbaar.
 2. Vraag naasten wat ze voor u kunnen betekenen en hoe u zoveel mogelijk de eigen regie kunt behouden met hulp van naasten. De naasten kan met u meedenken in mogelijkheden die er zijn en die bij u passen.
 3. Neem samen met uw naasten beslissingen hoe u het probleem kunt aanpakken. Probeer zoveel mogelijk samen te doen en het bespreekbaar te houden. Hierdoor voelt de persoon zich meer gehoord met het probleem en zijn er mogelijkheden tot een oplossing.