Eenzaamheid en depressie

1 Wat is het?

Depressie en eenzaamheid versterken elkaar. Personen met een depressie hebben vaak minder sociale contacten en komen vaak minder buiten. De persoon heeft een duidelijk verlies aan interesse in (bijna) alle activiteiten. Heeft vaak vermoeidheidsklachten en heeft minder energie.

Een depressie zorgt voor veel gedachten in het hoofd en dit kan soms al veel druk in het hoofd worden ervaren. Hierdoor is het gevoel vaak aanwezig van een vol hoofd. Doordat het vol aanvoelt is een persoon vaker alleen, omdat het door contact meer prikkels krijgt en vaker overprikkeld raakt.

Een depressie die eenzaamheid veroorzaakt hangt vaak samen met de contacten, die het niet begrijpen of die anders reageren. Door dat de depressie dan niet bespreekbaar is kan een persoon meer eenzaam worden en met de gedachten en gevoelens blijven zitten. Vaak is depressie niet de enige diagnose die de persoon heeft, hoe meer diagnose hoe groter de kans op eenzaamheid. Ook signalen als stress, angst of paniek kunnen hiervoor zorgen.

Eenzaamheid vergroot een depressie en de gedachten en het gevoel wat hierbij komt kijken. Dit kan oplopen tot zeer ernstig gevolg. Voor de buitenwereld is het belangrijk alert te zijn om de eerste signalen van een depressie en het steeds minder contact met de buitenwereld.