Eenzaamheid en depressie

1 Wat is het?

Depressie en eenzaamheid versterken elkaar. Personen met een depressie hebben vaak minder sociale contacten en komen vaak minder buiten. De persoon heeft een duidelijk verlies aan interesse in (bijna) alle activiteiten. Heeft vaak vermoeidheidsklachten en heeft minder energie.

Een depressie zorgt voor veel gedachten in het hoofd en dit kan soms al veel druk in het hoofd worden ervaren. Hierdoor is het gevoel vaak aanwezig van een vol hoofd. Doordat het vol aanvoelt is een persoon vaker alleen, omdat het door contact meer prikkels krijgt en vaker overprikkeld raakt.

Een depressie die eenzaamheid veroorzaakt hangt vaak samen met de contacten, die het niet begrijpen of die anders reageren. Door dat de depressie dan niet bespreekbaar is kan een persoon meer eenzaam worden en met de gedachten en gevoelens blijven zitten. Vaak is depressie niet de enige diagnose die de persoon heeft, hoe meer diagnose hoe groter de kans op eenzaamheid. Ook signalen als stress, angst of paniek kunnen hiervoor zorgen.

Eenzaamheid vergroot een depressie en de gedachten en het gevoel wat hierbij komt kijken. Dit kan oplopen tot zeer ernstig gevolg. Voor de buitenwereld is het belangrijk alert te zijn om de eerste signalen van een depressie en het steeds minder contact met de buitenwereld.

2 Herkennen

De signalen van een depressie houden meestal minimaal 2 weken aan en nemen geleidelijk daarna af.

Somber

 1. minder gesprekken met andere vaak door negatief denken of voelen
 2. minder aantrekkelijk voor een gesprek te beginnen door down
 3. ik laat de persoon maar met rust -> steeds minder contact

Minder contact

 1. vaker nee -> afwijzing van contact,
 2. geen zin -> vaker een smoes bedenken iets te doen
 3. vermijden van activiteiten of contacten -> voorkomen van prikkels
 4. met rust gelaten worden
 5. personen vragen minder vaak iets te gaan doen -> contact verwaterd
 6. malend denken en herhalend spreken
 7. anders dan andere in het contact
 8. problemen op de voorgrond -> weinig oog voor personen om zich heen

3 Behandeling

 • Maak afspraken met vrienden hoe ze u kunnen helpen
 • Maak plannen om de depressie en eenzaamheid aan te pakken

4 Gevolgen

Door een depressie met eenzaamheid kunt u in een sociaal isolement terecht komen. Hierdoor is er geen contact met de buiten wereld en vereenzaamt de persoon. Vaak komt de persoon ook in een visuele cirkel, van wel contact willen, maar het niet accepteren.

Personen die geen contacten hebben voelen het vaak als uitzichtloos, raken oververmoeid en uitgeput. Hierdoor kunnen andere lichamelijke problematiek optreden. De personen hebben vaak dan geen zin of energie om contact te hebben of te onderhouden en ondernemen zelden activiteiten.

Minder activiteiten

 1. minder naar buiten, bios, uitgaan -> minder in de sociale omgeving
 2. minder ontmoeten nieuwe mensen -> minder sociale contacten
 3. Steeds minder gaan doen -> meer terugtrekken -> meer alleen willen zijn
 4. Liefst onder de dekens kruipen en laat de dag maar.

Negatiever gedachten

 1. vreemd -> anders -> niet te begrijpen voor andere, vaag
 2. Somberheid -> negatief denken -> blijvend negatief denken -> zelfmoord
 3. suïcidale gedachten -> eng vinden -> bang voor acties/ reacties -> weten niet mee om te gaan of reactie te geven

5 Plan

 1. Erken voor u zelf de combinatie depressie en eenzaamheid. Door het te erkennen en te accepteren kunt u het gaan aanpakken. Als u in de ontkenning zit worden beide groter.
 2. Hoe kunt u de depressie herkennen bij u zelf, hoe voelt u zich? Wat maakt het dat u niet naar buiten wilt? Wat kunt u eraan doen om dit aan te pakken? Wat heeft u hiervoor nodig? Probeer zoveel mogelijk inzicht te krijgen in een depressie en de gevolgen. Door het zien van de gevolgen, kunt u ze aanpakken en verbeteren en op de lange termijn deels of geheel voorkomen.
 3. Ga elke dag even naar buiten, of ga actief bewegen waar u uw zinnen kunt verzetten en even over iets anders kan nadenken. Door in een vast patroon te blijven denken, worden de gedachten erger en voelt u zich meer depressief.
 4. Dwing uzelf tot verandering, door uzelf dagelijks te dwingen dat het anders moet omdat u graag het anders wilt kunt u uzelf motiveren verder te komen. Begin met het maken van kleine stappen die u dagelijks uitvoert. Op dagen dat het minder gaat, moet u uw zelf dwingen het toch te doen, zo kunt u het patroon doorbreken.
 5. Maak afspraken met vrienden en ga minimaal 1x per week iets leuks doen. Vraag vrienden wat ze voor u kunnen betekenen en hoe u wilt dat ze met uw depressie omgaan.
 6. Houd u elke dag bezig, maak een activiteitenplan aan de hand van de 10 stappen die u opschrijft en ophangt op een plek waar u regelmatig langskomt. Verander de activiteiten als het wat beter gaat.
 7. Schrijf zoveel mogelijk gedachten van u af of maak ze bespreekbaar. Door met de gedachten van een depressie te blijven zitten, kunnen er gevolgen ontstaan voor uw gezondheid.
 8. Vraag hulp bij uw depressie en maak de eenzaamheid bespreekbaar. Een depressie lost u niet alleen op, hiervoor heeft u hulp nodig van vrienden die u steunen en van deskundige om u te leren omgaan met de signalen.
 9. Vraag lotgenoten hoe zij het aanpakken.
 10. Zie het artikel depressie voor meer informatie over een depressie

6 Naasten

 • Probeer de persoon zoveel mogelijk te motiveren bezig te zijn elke dag en activiteiten te ondernemen.
 • Praat met de persoon over de gevoelens en gedachten, vraag hierbij hulp voor u zelf als het zwaar word.
 • Let goed op u zelf, dat het u niet te veel word, geef duidelijk uw grenzen aan wat u wel kan en wat niet.
Geplaatst in E