Een deurwaarder wil beslag leggen op mijn inboedel. Wordt mijn huis nu leeggehaald?

Wat is het?

Voor het zo ver is gekomen heeft u diverse verzoeken gekregen de rekening te betalen, hoe komt het dat deze niet is betaald? De schuldeiser heeft 3 herinneringen gestuurd, daarna herinneringen van incassobureau, daar de start met de deurwaarder. Wanneer u een betalingsregeling had afgesproken om de schuld af te betalen en deze af betaald, was er nu geen deurwaarder om beslag te leggen.

Zo begint u:

Stap 1 Om beslag te leggen op uw inboedel heeft een deurwaarder eerst een vonnis nodig van de rechter. De deurwaarder kan niet direct u huis leeg halen. Hij kan pas wettelijk handelen als er een uitspraak is gedaan. Een deurwaarder maakt een lijst van uw inboedel die hij in beslag wilt nemen, dit mag op bijna uw gehele inboedel. Maak zelf een lijst van de spullen.

Stap 2 Waar mag een deurwaarder geen beslag op leggen? De kleding die u aan heeft, het bed en beddengoed, op uw eten voor maximaal een maand. Gereedschap dat u nodig heeft om uw brood te verdienen; Spullen waarvan u met een notariële akte kan laten zien dat deze niet van u zijn; Spullen van een (onder)huurder. U moet de deurwaarder dan wel een huurcontract kunnen laten zien.

Stap 3  Na een vonnis kan er over worden gegaan tot een openbare verkoop. De inboedel waar beslag op is gelegd blijft bij u in huis staan. De het beslagexploot duurt het 4 weken tot de dag van de openbare verkoop van uw goederen.

Stap 4 na de verkoop, word het bedrag wat het heeft opgeleverd, van de schuld af. De rest moet u nog steeds betalen.

Stap 5 Bezwaar maken tegen het vonnis. De tenuitvoerlegging van een dwangbevel wordt alleen geschorst als verzet wordt aangetekend. Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de beslaglegging op uw auto, geef hierbij duidelijk aan waarom u de auto nodig heeft.

Stuur dit naar de deurwaarder en het cjib. Zolang er geen bezwaar binnen is gaat de beslaglegging gewoon door. Het is voor u onmogelijk aan de eis te voldoen. Stuur met uw bezwaar de bewijsstukken mee van uw inkomsten, vaste lasten en een berekening van de beslagvrije voet en alle belangrijke papieren.

Vaak is er een officiële bezwaarprocedure, deze kunt u vinden op de website van het bedrijf. Door zoveel mogelijk bewijs te sturen dat het niet mogelijk is om aan het verzoek te voldoen, kan de deurwaarder niet anders dan het accepteren van uw voorstel.

Stap 6 Hoe gaat u dit in de toekomst voorkomen? Neem eerder actie, probeer het probleem aan te pakken en af te betalen bij schulden, dan kan het niet zo er komen. Pak beginnende schulden direct aan.

Het verwachte resultaat:

Na het lezen van het stappenplan heeft u een duidelijk beeld van wat er gaat gebeuren bij een beslaglegging op goederen.

Tips:


Schuldhulp

Schuldhulp

Ik kan u helpen met het op stellen van een stappenplan om weer uit de schulden te komen. Met een budgetplan en een verbetering in uw uitgaven patroon kan ik u ondersteunen meer grip te hebben op uw inkomsten en uitgaven.