Deurwaarder

2 Herkennen

Voor het zo ver is gekomen heeft u diverse verzoeken gekregen de rekening te betalen, hoe komt het dat deze niet is betaald? De schuldeiser heeft 3 herinneringen gestuurd, daarna herinneringen van incassobureau, daar de start met de deurwaarder. Wanneer u een betalingsregeling had afgesproken om de schuld af te betalen en deze af betaald, was er nu geen deurwaarder om beslag te leggen. De deurwaarder mag een betalingsregeling weigeren.

Bijstandsnorm

Door de bewijsstukken te sturen van uw inkomen naar de deurwaarder geeft u aan dat u een laag inkomen heeft, dan hoeft een deurwaarder alleen maar rekening te houden met de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is 90% van de toepasselijke bijstandsnorm deze staat op ongeveer 900 euro per maand.

Dus 90% van 900 = 810 euro is voor u zelf en 90 euro voor af te lossen. Dit bedrag mag worden opgeëist. Dit zou betekenen dat u kunt voldoen aan de maandelijkse aflossing van de schuld zoals is voorgesteld. Door de schuld hoog is opgelopen is het verstandig om hulp te zoeken bij het oplossen van de schuld, door bijvoorbeeld schuldsanering of bewindvoering. Zij kunnen u helpen met het regelen van een schuldregeling en misschien voorkomen dat uw auto in beslag word genomen.

Op welke inkomsten mag de deurwaarder geen beslag leggen?

Wanneer u bepaalde uitkeringen ontvangt die een bepaald doel hebben, dan mag de deurwaarder daar geen beslag op leggen. Hierbij kunt u denken aan:

  • Kinderbijslag: dit is bedoeld als bijdrage in de verzorging van kinderen;
  • Bijzondere bijstand: dit is met een bepaald doel toegewezen;
  • Studiefinanciering of tegemoetkoming schoolkosten: dit is bedoeld om schoolkosten te betalen;
  • Onkostenvergoeding: dit is direct voor het vergoeden van onkosten, zoals reiskosten;
  • Zorgtoeslag: tenzij uw zorgverzekering uw schuldeiser is;
  • Huurtoeslag: tenzij uw verhuurder uw schuldeiser is;
  • Kinderopvangtoeslag: tenzij de kinderopvang uw schuldeiser is;
  • Voorzieningen van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning), zoals uw persoonsgebonden budget;
  • Verhogingen voor hulpbehoevenden van de WAO, WIA of Wajong.

Voor meer informatie over loonbeslag adviseer ik u het volgende artikel te lezen van het Juridisch loket.

Geplaatst in D