Depressie

Wat is het?

Een depressie is lastig uit te leggen voor de persoon die er mee zit. De woorden kunnen bij andere anders worden opgevat en hierdoor verkeerd begrepen. Hoe een persoon iets voelt kan voor de ene dit beteken en voor de andere dat. Depressie is psychisch en hier willen mensen vak weinig tot niks mee te maken hebben. Een depressie word ook regelmatig gezien als aanstelleritis.

Sombere gedachten als u iets naars is overkomen en u word hieraan herinnerd. Depressieve gedachten zijn gedachten die vaak negatief gestemd zijn en voor een lange tijd blijven hangen en regelmatig terugkeren. Sombere gedachten of lichte depressieve gedachten kunt aanpakken en zelfstandig met doorzettingsvermogen verbeteren. Vaak gaan deze gedachten niet geheel weg maar zijn ze wel hanteerbaar.

Een depressie is wanneer iemand een gehele dag somber is in stemming of uitlatingen. De persoon is vaak moe en heeft weinig zin iets te doen. Wanneer iemand een depressie heeft gehad is de kans groot dat de persoon er nog een krijgt. Bij de meeste mensen begint het met zich Down te voelen en overmatige stress. De stress veroorzaakt op den duur hartklachten. Hoe langer het down aanhoud hoe groter de kans op een depressie.

Door dat er nog veel taboe op heerst en dat het vaak niet of verkeerd word begrepen, kiezen veel mensen ervoor om de problematiek van een depressie niet te bespreken. Hierdoor is de kans groot dat depressie alleen maar groeit en er steeds meer klachten bijkomen. Een depressie gaat niet van zelf weer weg, het is een ziekte die alleen met een juiste methode kan verbeteren.

Wanneer het uw dagelijkse leven gaat beïnvloeden of van de diagnose depressie kunt u niet zelfstandig afkomen. Bij de diagnose heeft u vaak al enige tijd van een depressie en heeft u al enige tijd negatievere gedachten. Deze gedachten beïnvloeden het dagelijks leven. In de tijd van de eerste gedachten tot aan de diagnose heeft u u zelf geleerd met de gedachten deels om te gaan, dus hoort het bij het dagelijks ritme. De gedachten kunt u samen met een psycholoog aanpakken en verbeteren.

Een depressie is niet voor 1 dag en dan is het klaar een persoon heeft hier vaak enkele jaren last van of zelfs blijvend. Voor een persoon met een depressie is elke dag een kwestie van overleven. Een persoon heeft het nodig om dit regelmatig te bespreken om van de gedachten af te komen die de depressie in stand houden. Vaak zijn het gebeurtenissen of situaties die terug keren en vaak herhaald worden, aan het aantal keren, kunt u zie hoeveel last de persoon er van heeft.

Het is mogelijk van een depressie te herstellen. Hoe veel iemand hersteld en of hij helemaal de oude word is afhankelijk hoe ernstig de depressie is en uw doorzettingsvermogen. Om weer te herstellen van een depressie is het belangrijk de signalen te herkennen van een depressie en ze vroegtijdig te kunnen inzetten.

Het herstellen van een depressie is niet voor iedereen hetzelfde en het geeft niet voor iedereen hetzelfde resultaat. Bij de ene persoon werkt het goed te gaan sporten zonder medicatie maar met begeleiding, bij andere werkt medicatie en gesprekken beter. Het is erg afhankelijk van de persoon, het dagelijks leven, sociale contacten, activiteiten en doorzettingsvermogen om te willen herstellen. Als deze groot is is de kans groter.

Als een persoon meerdere steunende personen om zich heen heeft zal deze eerder herstellen dan wanneer de persoon alleen is en geen contacten heeft. Door dagelijks uzelf te dwingen activiteiten te plannen en uit te voeren verminderd de depressie, dit is voor personen met een depressie erg lastig en is veel doorzettingsvermogen voor nodig.

Een depressie is iets waar enige tijd over heen gaat voordat het word vastgesteld dat het een depressie is. Het verwerken en herstellen van een depressie is een langdurig proces. De kans is op terugval is na een depressie vergroot wat betekend dat u meer risico loopt nog een depressie te krijgen. Door een depressie is er minder balans in het dagelijks leven, zoals ik heb geen zin iets te doen of ik ben te moe, dat komt morgen wel. De balans moet eerst herstellen voor een depressie kan herstellen.

Bij sporter of mensen die zijn gaan sporten tijdens een depressie helpt het vaak om uit de depressie te blijven. Het kost erg veel kracht en energie om er een begin aan te maken maar naar enige tijd heeft het een verbeterd resultaat. Het is belangrijk om regelmatig te ontladen in sporten om alle gedachten en stress van u af te sporten. Door het dagelijks bezig zijn met het herstel en sporten kan een depressie blijvend wegblijven, maar voor veel personen is dit niet het geval.

Van een depressie kunt u restverschijnselen overhouden zoals u somberder voelen als voor de depressie of zaken minder goed aankunnen. Met deze restverschijnsel moet u leren leven en een balans in vinden om er zo goed mogelijk mee overweg te kunnen. Veel personen houden ook last van suïcidale gedachten, deze gedachten komen aan de hand van het herstel minder voor, maar blijven aanwezig.