concentratie

1 Wat is het?

Wat zijn concentratieproblemen? Een persoon heeft concentratie problematiek wanneer de persoon zich niet kan focussen op het werk of het lezen van een boek. Door minder te lezen gaat het lezen achteruit en kost het steeds meer moeite het zelfde te lezen. Concentratieproblemen hebben vaak als onderliggende oorzaak, een depressie, relatieproblemen of burn-out of gedragsproblematiek. De problematiek kan zowel tijdelijk als langdurig zijn, dit heeft te maken met verschillende redenen.

Moeite het geheugen en de concentratie op orde te houden. Geheugenproblemen kunnen problemen geven in het dagelijks functioneren. Het kan zijn dat het u zelf opvalt dat er problematiek speelt of dat uw omgeving het opmerkt. Het geheugen en concentratie schema kan een hulpmiddel zijn bij het weer meer in balans brengen.

Wie behoren tot de risicogroep? Bij de risicogroep horen mensen met psychische problematiek en/of stressgerelateerde problematiek en ouderen. De risicofactoren zijn roken, ongezond gewicht, te weinig beweging, hoge bloeddruk, suikerziekte, te weinig mentale en sociale activiteiten en depressie. Een “typische” persoon met de ziekte van Alzheimer verslechtert gemiddeld in ongeveer 8-10 jaar van licht geheugenverlies naar ernstige geheugen- en fysieke problemen om uiteindelijke te overlijden als gevolg van verzwakking van lichaam en geest. Een psychiatrische verpleegkundigen kan u adviseren over de zorg en behandeling. De huisarts en specialist (psychiater) kunnen advies geven en een doorverwijzing. Vrijwilligersorganisaties kunnen worden ingezet bij de administratie of contact momenten.

2 Herkennen

Geheugen en concentratie problematiek begint bij:

Een persoon kan zich maximaal 45 minuten volledig concentreren hierna neemt de spanningsboog af en moet de persoon iets anders doen. Hoe hoger spanning, hoe korter de concentratie. Voor kinderen is deze tijd veel korter.

 • het moeilijk op namen/plaatsen/woorden kunnen komen
 • steeds spullen kwijt zijn en of blijven zoeken
 • afspraken vergeten
 • in de war zijn met dagen of de dag en datum niet weten
 • het vergeten van gebeurtenissen van kort of lang geleden
 • het niet kunnen concentreren op tv of om te lezen

Vergeetachtigheid/geheugen en concentratie problematiek lopen vaak samen. Het korte termijn geheugen word minder en het lange termijn geheugen is nog in tact, zoals iets wat u in een vakantie 5 jaar geleden heeft gedaan, weet u nog geheel te omschrijven, maar wat er gisteren is gebeurt word lastig. Vergeet u steeds vaker iets of komt u terug van het boodschappen doen en bent u een product vergeten? En is dit al enige tijd aan de gang? Word het niet beter? Dit kan duiden op dat er iets anders aan de hand is dan alleen het vergeten. Vergeetachtigheid komt bij psychische problematiek voor.

Dagelijkse zaken gaan achteruit, gewone dingen worden steeds moeilijker om te doen. Doordat het geheugen en/of de concentratie afneemt, is er minder overzicht in het dagelijks leven en worden meer dingen vergeten. Bij deze problematiek kan het voorkomen dat personen zich vergissen in een persoon of plek en ze zijn vaker spullen kwijt of op een vreemde plek. Het is belangrijk een goede dagelijkse structuur en ritme te hebben, hoe meer ritme en hoe meer overzicht, hoe kleiner de kans iets te vergeten.

Aan de hand van 19 vragen krijgt u meer inzicht in de ernst van de concentratie problematiek. Wanneer u 9 met ja beantwoord is de kans groot dat u problematiek groot is en uw hier ondersteuning bij kunt gebruiken.

Stress.

 1. Heeft u meer stress of meer onrust?
 2. Wat u meer geprikkeld als anders?
 3. Heeft u een burn-out gehad of bent u regelmatig depressie of heeft u regelmatig sombere gedachten?

Vergeetachtig.

 1. Vergeet u steeds vaker iets?
 2. Bent u regelmatig iets kwijt?
 3. Zegt u regelmatig, wat was het ook al weer?

Afgeleid.

 1. Bent u de laatste tijd snel afgeleid?
 2. Kent u de trigger? Is er iets gebeurd?
 3. Voelt u zich anders? Heeft u een vol hoofd?
 4. Heeft u de rust weer kunnen terug brengen om weer verder te gaan?
 5. Is het lastig om een programma op tv af te kijken, te volgen en te begrijpen?
 6. Heeft u afleiding gezocht om de problematiek te veranderen?

Geheugen

 1. Heeft u vele gedachten? Loopt u veel te piekeren?
 2. Gaat een potje memory/scrabble goed?
 3. Komt geheugen problematiek voor in de familie?
 4. Weet u wat u vorige week zondag aan het doen was, hoe de dag is verlopen?

Lezen

 1. Kunt u meerdere pagina’s in volle concentratie lezen?
 2. Heeft u een verlaagd leestempo?
 3. Komt u moeilijker uit uw woorden?

3 Behandeling

Laat onderzoeken hoe het staat met uw geheugen en concentratie.

4 Gevolg

 • Meer onrust door het niet kunnen onthouden van informatie, hierdoor krijgt de persoon meer stress en is de kans groot op slaapproblematiek. Minder goed en duidelijk zien omdat de hersenen overbelast raken, hierdoor is het moeilijker inschattingen te maken in bijvoorbeeld het verkeer om de afstand te bepalen.
 • Bij geheugen en concentratieproblemen gaan de zenuwcellen of de verbinding er tussen, langzaam kapot in de hersenen. Hierdoor gaan de hersenen steeds minder goed werken, waardoor de kans op dementie steeds groter word.

5 Plan

Stap 1 Bent u de laatste tijd snel afgeleid? Wat is hiervan de oorzaak? Wat is de trigger hiervan? Is er iets gebeurd? Voelt u zich anders? Hoe heeft u de rust weer kunnen terug brengen om weer verder te gaan? Wat was de trigger hiervan? Ik werd geprikkeld door … en hierdoor voel ik me …. en ik ging toen …. doen, omdat………. en waardoor ik nu ……. ben. Ik heb deze week last gehad van … hierdoor voelde ik me … en ben ik gaan …

Stap 2 Hoe lang kunt u zich nu concentreren op uw werk? Vind u dit voldoende? Waarom is dit voldoende? Hoe vaak houd u bij hoe lang u zich kunt concentreren? Heeft u afleiding gezocht zodat u zich daarna beter kan concentreren? Heeft u de triggers gevonden die zorgen voor het minder goed werken van het geheugen en van uw concentratie? Kwamen er emoties of gevoelens bij?

Stap 3 Moeilijker een gesprek kunnen volgen of niet meer weten wat u moet zeggen of stelt herhaaldelijk zelfde vragen. Personen hebben vaak meer moeite met de juiste woordvinding. Ze komen niet op het woord en noemen het dan dingens of geven antwoord als ik weet het niet. Daarnaast word het berekenen van bijvoorbeeld geld steeds lastiger, hier door is de kans groot dat de persoon in de financiële problemen komt.

Stap 4 Meer moeite met het juist inschatten van de situatie, met gevolg dat er meer impulsaankopen worden gedaan. Meer afzonderen van de samenleving, minder naar sociale activiteiten, met gevolg een sociaal isolement. Meer stemmingswisselingen die in een keer kunnen omslaan van blij naar boos, zonder een duidelijke reden.

Stap 5 Door stress of onrust is het lastiger u te concentreren op uw werk of op iets wat u aan het doen bent. Hierdoor word het sneller weg gelegd of mee gestopt. Heeft u vele gedachten? Loopt u veel te piekeren? Slaapt u goed en hoeveel uur? Weet u wat u vorige week zondag aan het doen was, hoe de dag is verlopen? Wat weet u nog wel en wat niet meer? Is niet niet meer dan wel?

Stap 6 Cognitieve stimulatie, door het geheugen elke dag te trainen.

 1. Dit kan door spelletjes te doen, begrijpend te lezen, gesprekken te voeren en het zelf bedenken van oplossingen voor de problematiek. Herinneringstherapie kan helpen, door bijvoorbeeld een gesprek te voeren en de persoon dit te laten samenvatten. Welke stukken heeft de persoon onthouden en welke punten verdienen nog aandacht?

Stap 7 Om u concentratie en geheugen weer te verbeteren is het verstandig dagelijks in te vullen.

 1. Daarna kunt u het wekelijks vergelijken met de schema’s ervoor. Het schema is er voor iedereen die wel eens wat vergeet of iets vaker en hier gaat meer duidelijk in wil hebben. Geheugenproblemen komen voor bij ouderen, jongere en mensen met psychische en stressgerelateerde problematiek.
 1. Heeft u alles onthouden deze week, waar ging het goed? Heeft u zich kunnen concentreren of heeft u de tv uitgezet? Voor hoe lange tijd ging het goed? Hoeveel dagen ging het goed deze week? Wat heeft u nodig om het geheugen of de concentratie te verbeteren? Hoe lang kunt u zich concentreren?
 2. Waar gaat u deze week extra opletten? Bijvoorbeeld concentratie voor het lezen van de krant of het geheugen over vergeten boodschappen? Wat ging er goed en wat ging minder? Hoe lang kon u zich concentreren? Wat is er nodig om de tijd te verlengen? Wat heeft u gedaan om het geheugen te verbeteren? Hoe vaak heeft u het deze week bijgehouden? Is dit voldoende? Heeft u een goed inzicht in de problematiek?

Stap 8 Rust en ontspanning.

 1. Plan dagelijks minimaal 15 minuten in die u besteed aan yoga en ademhalingsoefeningen. Door dagelijks de oefeningen te doen heeft u meer rust op een dag en zal uw geheugen en concentratie worden bevorderd.
 2. Om uw goed te concentreren is het belangrijk dat u niet gestoord word, zet alle geluiden zoveel mogelijk uit, meld dit bij belangrijke personen, zodat ze u het weten en u met rust laten.
 3. Zorg dagelijks voor voldoende frisse lucht door even een wandeling te maken en door af en toe het raam open te zetten. Door frisse lucht worden uw hersenen weer meer actief.
 4. Een goede nachtrust is erg belangrijk, zorg er voor dat u een vast slaappatroon heeft en dat u op vaste tijden gaat slapen en dat u ook vaste aantal uren slaapt. Hoe beter u ritme, hoe beter uw concentratie, hoe betere balans in uw biologische klok. Door uitgerust op te staan heeft u meer zin in de dag en kunt u meer aan.
 5. Maak gebruik van een zandloper, time timer of van een wekker van uw telefoon, wanneer de wekker gaat kunt u stoppen met de activiteit. Door een tijd in te stellen en u deze tijd te gunnen om geconcentreerd bezig te zijn, weet/ziet u nog hoelang u over de taak gaat doen (duidelijk) en dit zorgt ervoor dat u de tijd van instellen tot dat de wekker afgaat beter bent geconcentreerd en dat u meer werk heeft verzet, dan als u dit zou doen als spontane actie.

Stap 9 Plan zo min mogelijk te veel achter elkaar, zorg dat er even tijd tussen zit, tussen 2 afspraken.

 1. Hoe drukker uw agenda, hoe meer stress, hoe mindere concentratie. Plan zoveel mogelijk alles op vaste tijden hoe vaste tijden hoe meer regelmaat en dit zorgt ervoor dat iets een gewoonte wordt.
 2. Neem in uw planning een aantal stappen op die u gaat uitvoeren, wanneer dit kleine taken zijn, ziet u er niet zo tegen op, als dat het grote taken zijn. Omdat de taken kleiner zijn, bent u minder lang geconcentreerd bezig en kost dit minder energie. Daarnaast geeft kleinere taken meer overzicht dan alleen grote taken.
 3. Doe de dingen waar u het meest tegenop ziet als eerste, als het achter de rug is, is dat een opluchting en dit geeft motivatie de andere dingen aan te pakken. Wissel dit af met dingen die u leuk vind, dus om en om.

Stap 10 Maak voor u zelf een overzicht van de momenten dat u op uw best bent en veel kan verzetten. Door uw planning hierop aan te passen en de dingen die het meest energie kosten dan als eerste doet, heeft u de dingen met volle concentratie kunnen doen. Maak een regel van het checken van uw email dat u dit maximaal 2x per dag controleert, doe u dit vaker dan word u steeds naar uw mail getrokken en bent u minder geconcerteerd na het bekijken van uw mail.

Stap 11 Op welke momenten heeft u het meeste last van afleiders? Is dit in de ochtendspits of in de avond als u moe bent? Wat maakt dat de afleider u veranderd? Is het een hard geluid of is het een gedachten? Maak voor een week dagelijks het trigger schema of het stress schema, om er achter te komen wat de oorzaak was er achter en om te weten hoe u dit de volgende keer anders zou kunnen doen.

stap 12 Realiteitsoriënterende benadering, dit houd in dat u door middel van pictogrammen op een bord duidelijkheid geeft over wat er die dag moet gebeuren. De persoon zet een streep als de taak is volbracht. Dit geeft een overzicht van alle taken en de persoon weet waar hij aan toe is en wat er word verwacht. De persoon kan zo minder dingen vergeten.

Stap 13 Heeft u meer stemmingswisselingen, deze kunt u onder controle krijgen door u bewust te zijn van de trigger achter de wisselingen. Door de stress of onrust onder controle te krijgen, door bijvoorbeeld met regelmatig een lichamelijke activiteit helpt dat de persoon actief in beweging is, hierdoor is de persoon actief bezig met zijn hersenen en word hier door positief gestimuleerd. Het bewegen zorgt voor rust en ontspanning en zorgen dat de mobiliteit op pijl blijft.

Stap 14 Maak een planning met wat u wanneer gaat doen. De concentratie u kunt u verbeteren in 4 stappen, deze zijn door te signaleren, plannen, bewaken en evalueren.

 1. Signaleren
  1. Bedenk een opdracht die u wilt gaan observeren. Wat word uw doel? Hoe lang denkt u het vol te houden? Wanneer gaat u aan het doel werken?
   1. Mijn doel word … omdat …. Ik ga mijn doel minimaal ….. minuten volhouden. Ik ga op …. werken aan het doel.
   2. Bij wat kunt u zich goed concentreren? Waarom ging het goed? Ik kan me goed concentreren op …. omdat …. Ik kan me beter concentreren bij … dan bij …. omdat …..
   3. Bij wat kunt u zich minder goed concentreren? Ik kon me minder concentreren omdat …. Ik word afgeleid door ….. omdat dit ….. en hierdoor voelde ik me ….
  2. Welk cijfer geeft u uw concentratie? Ik geef mij zelf het cijfer …. omdat ik vind dat ik …. het kan niet een lager omdat …. en het kan niet een hoger omdat …
 2. Plannen
  1. Hoe lang heeft u kunnen concentreren tijdens een opdracht? 5 minuten, 10 minuten, meer dan 10 minuten? Ik heb mij …. minuten kunnen concentreren op mijn …. daarna ging het minder omdat …..
  2. Wanneer gaat u oefenen? Ik ga vanavond … doen en ik wil hier minimaal …. minuten mee bezig zijn.
 3. Bewaken
  1. Ben ik goed bezig? Loopt alles nog volgens plan? Het gaat … met mijn doel, ik heb al …. gedaan om het te bereiken.
  2. Loopt het niet? Wat is er gebeurt? Wat is de trigger? Het gaat minder goed omdat ….. en ik zou graag willen dat het … was, hiervoor ga ik het …. schema bijhouden.
  3. Ik ben trots op mezelf omdat ik …. heb gehaald, het nieuwe doel word ….. en hiermee begin ik op …..
 4. Evalueren
  1. Wat heeft u nodig om uw concentratie te verbeteren? Ik ga mijn concentratie verbeteren en hiervoor heb ik nodig …..
  2. Heb ik mij lang genoeg kunnen concentreren? Ik vind dat ik mij minimaal …. minuten moet kunnen concentreren, het waren er nu …. en daarom is dit ….

Stap 15 oefeningen

 1. Lees elke dag minimaal 15 minuten om het geheugen optimaal te houden. Net als bij kinderen een kwartier lezen om de taalontwikkeling en woordenschat te vergroten. Neem een boek en lees de eerste bladzijde. Ging dit makkelijk? Waren er problemen en wat was dit? Wilt u het boek weg leggen of wilt u verder lezen?
 2. Tel in uw gedachten van 1 tot 100 of van 100 naar 1. Gaat dit makkelijk maak dan stappen van 2 en daarna 3 verhoog dit steeds. Het is de bedoeling dat u zich dan concentreert op het tellen en hierdoor neemt stress of gedachten af.
 3. Schrijf op wat u vandaag heeft mee gemaakt, hoe ver komt u? Wanneer dit goed gaat wat heeft u vorige week gedaan op dezelfde dag? Schrijf dagelijks op wat u heeft gedaan, wat ging er goed en wat zou u de volgende keer anders doen?
 4. Woorden spellen, neem hiervoor wat langere woorden, aan de hand van de leeftijd en spel het woord van voor naar achter om ste beurt. Of speel woordspelletje, puzzels, doolhof spelletjes, memory of online concentratie spellen geheugen spellen. Speel wekelijks mee met de quizzen op tv, dit is een goede test hoe het staat met uw concentratie en geheugen, hoe vragen had u goed?
 5. Besteed dagelijks minimaal 15 minuten aan het trainen van uw concentratie en geheugen, deze 15 minuten kunnen veel leed op later leeftijd voorkomen. Daarnaast ziet u al binnen een week resultaat van een verbetering van het geheugen en de concentratie.
Geplaatst in C