Burn-out

2 Herkennen

Overspannenheid is meestal de eerste serieuze waarschuwing van uw lichaam. Het verschil tussen overspannen en een burn-out is dat bij overspannen de klachten afnemen als u rust neemt en dat deze dan voor langere tijd af nemen, bij een burn-out nemen de klachten wel af na rust maar zijn ze vaker en sneller terug. Overspannen is de voorloper van een burn-out.

Gedachten

  • De gedachten stroom zorgen ervoor dat de concentratie en geheugen minder worden, daarnaast zorgt het voor meer piekeren en overdenken van gedachten. Door dat mensen met een burn-out in de stress zitten hebben ze extra moeite met het kunnen ontspannen. Door de stress heeft een persoon vaker last van de spieren en/of zenuwstelsel, zoals rugpijn of hoofdpijn. Dit komt omdat de stress overal in het lichaam gaat zitten en de prikkels van de stress het lichaam aantasten, wat naast pijn ook klachten kan geven aan organen. Doordat de personen steeds op hun tenen lopen en tegen een hoog stress niveau aanlopen zijn deze personen meer prikkelbaar. De stress zorgt ervoor dat een persoon dagelijks hoofdpijn heeft, wat vaak voor langere tijd aanhoud.
  • Door de stress en onrustige gedachten is het lastig te slapen en gaan mensen meestal piekeren of dingen over denken, waardoor de persoon een vergrote kans heeft op slaapproblematiek. De personen staan ‘s ochtends niet uitrust op en hierdoor is het voor de persoon lastig dagelijks naar kunnen te presteren. Door het minder goed slapen, blijft de stress op hoog niveau en komt dagelijks nieuwe stress bij, waardoor het een opstapeling word van stress. De personen hebben last van vermoeidheid bij inspanning, dit komt omdat de conditie vaak verminderd door de stress en omdat personen vaker zich minder inspannen en vaker kiezen voor minder prikkels, dan inspannen met veel prikkels. Na geestelijke is het hoofd vaak overbelast omdat het extra veel energie kost om bijvoorbeeld een artikel te lezen. Na lichamelijke inspanning bent u vaak uitgeput omdat u minder weerstand heeft, een verminderde conditie en hierdoor sneller kort ademig bent.

Slapen

  • Personen met stress gerelateerde problematiek hebben regelmatig last van nachtmerries en slechte dromen of personen denken na over het trauma wat is gezien en mee gemaakt. Hierdoor komt een persoon moeilijker tot echte rust en word het slapen lastiger. Door het hebben van nachtmerries liggen vaker wakker, door het niet meer te durven te gaan slapen. Personen zijn extra alert op de omgeving en hebben daardoor een fotografisch geheugen en zal zelden de weg terug niet weten. Door de alertheid hoort de persoon sneller geluiden en komen ze harder binnen. Door het scherpe gehoor worden geluiden sneller gehoord en is het mogelijk om de schik en angst reactie te verminderen. Daarnaast hebben ze sneller paniek en angst buien en/of onzeker. Door een prikkel, wat alles kan zijn, kan een persoon in een angst bui terecht komen. Door de alertheid kan het lastig zijn te slapen. Door een geluid kan er een overprikkel ontstaan, waar door deze persoon in een paniek bui kan komen.

Emoties

  • Door de stress en onrust heeft de persoon minder balans in het uiten van emoties, zo kan een persoon van het ene op het andere moment is angst/paniek/woede uitbarsten. De huilbuien komen vaak omdat de persoon even niet weet wat te doen met de situatie, uit emoties, is de persoon zo geprikkeld dat het alleen nog kan huilen. De angst komt door de onrust en stress in het lichaam en ook door faalangst om toch te blijven presteren onder de hoge werkdruk, door het niet kunnen presteren, is de kans groot dat de persoon zijn baan verliest, dit geeft angst, stress en paniek en extra veel zorgen. De personen voelen zich somber, omdat de stress van de burn-out veel invloed heeft op het functioneren van de persoon. Door het niet meer op niveau te kunnen presteren voelt een persoon zich vaak somber, daarnaast zorgt de stress voor een negatieve vloed.
  • Personen met stress gerelateerde problematiek zijn gevoeliger voor geluid, het geluid komt vaak harder binnen. Hierdoor kan een klein geluid deze mensen in de stress zetten. Daarnaast is het reukvermogen van iemand met stress gerelateerde problematiek versterkt en ruikt een persoon beter. Personen kunnen erg slecht tegen onverwachte dingen zoals bijvoorbeeld het dicht smijten met deuren of onverwacht een deurbel. Omdat het geluid onverwacht is strikt de persoon, wat prikkels en onrust met zich mee breng wat kan lijden tot extra stress.
  • De stress klachten van de personen word vaak wel gezien, maar word afgedaan als een beetje stress, pas als de persoon op het kookpunt staat word het belangrijk, maar dan is het vaak te laat. Bijvoorbeeld een persoon werkt in een bedrijf en geeft aan dat het stress heeft, dan word er vaak lachwekkend over gedaan en niet serieus genomen. De persoon geeft niet toe aan de te hoge werkdruk, minder werken is minder loon en kans op ontslag, waardoor de persoon steeds meer stress oploopt, dus steeds zieker word.

Gedrag

  • Een persoon met stress gerelateerde problematiek heeft meer stress als een persoon zonder stress gerelateerde problematiek. Een dag begint vaak met een stressniveau als een burn-out, daarnaast komt de oplopende stress van de hele dag. De persoon loopt dagelijks aan tegen een maximaal stressniveau. Voor een persoon is het belangrijk om veel te rusten en de spanningen niet te laten door ze van te voren te herkennen. Situatie waar beelden of geluiden zijn die te maken hebben met het trauma roepen vaan flash back op en deze personen spelen dan de gehele gebeurtenis als een film af. Dit kan zijn dat dit dagelijks meerdere keren gebeurt, waardoor de persoon bij elke flash back veel stress ervaart. Hoe meer trauma hoe meer stress de persoon heeft.
  • Een persoon met te veel stress word heel rustig of juist ongelofelijk druk. Het hoofd van de persoon werkt te snel, waardoor het een warboel word van allerlei gedachten. Wanneer er te veel stress is dan gaan alle gedachten in een tornado door het hoofd. Dit maakt dat de persoon juist erg druk is om dat hij te veel onrust krijgt, door de drukte in het hoofd, of de persoon juist rustig word door de te veel stress in het lichaam en nauwelijks kan bewegen. Een wind is de gedachte op normale snelheid zoals bij een persoon zonder PTSS. Een storm is vaak de begin van de dag en hoe meer stress op de dag hoe hoger het oploop naar, mistral, orkaan en tornado. Een persoon met PTSS heeft vaak last van hoofdpijnen die worden veroorzaakt door de hoeveelheid gedachten en trauma’s van de persoon. Daarnaast hoe langer een PTSS aan houd hoe meer krampen en spierpijnen, dit word veroorzaakt door de vele stress in het lichaam.
  • De diagnose zijn bekend met stemmingswisselingen, piekeren en machteloos voelen. De stemmingswisselingen zorgen ervoor dat er geen balans is in de emoties, het piekeren zorgt ervoor dat het hoofd van de persoon erg vol is, de persoon voelt zich machteloos, omdat de stress en onrust niet of weinig veranderd en hierdoor iedere dag op een hoog stress niveau heeft.Vaak komt er meer problematiek bij dan alleen de stress, hierdoor worden de schommelingen in gedrag en emoties groter, gaat de persoon nog meer piekeren en voelt de persoon zich nog meer machteloos.
  • Doordat de personen zich vaak machteloos voelen, zijn ze onzeker, hebben weinig zelfvertrouwen en hebben een laag zelfbeeld. Het niet meer kunnen werken door de stress heeft een grote invloed op de persoon, de kans dat er ontslag door de stress, plaats vind is groot, dit maakt de persoon onzeker.De persoon kan de werkdruk niet aan en krijgt last van een schuldgevoel, het ligt aan mij dat ik niet kan omgaan met de stress. hierdoor krijgt de persoon minder zelfvertrouwen en een verlaagd zelfbeeld van het eigen kunnen. In de diagnose is er problematiek met het geheugen en de concentratie en met vermoeidheid, hierdoor is iets doen sneller al te veel.