Burn-out

Burn-out= Is als u gelange tijd onder te hoge druk moet presteren. Door aan de hoge eisen te blijven voldoen overbelast u het lichaam en put uw het lichaam steeds verder uit. Door lange periodes onder hoge druk te presteren, heeft u langdurig stress, wat tot een burn-out kan leiden. Van een burn-out heeft 1 op de 7 werknemers last en is een aanpassingsstoornis. De behandeling bestaat uit cognitief gedragstherapeutische interventies, deze moet u zelf betalen, tenzij het langer duurt dan 6 maanden. Burn-out is DSM 4.

Overspannenheid is meestal de eerste serieuze waarschuwing van uw lichaam. Het verschil tussen overspannen en een burn-out is dat bij overspannen de klachten afnemen als u rust neemt en dat deze dan voor langere tijd af nemen, bij een burn-out nemen de klachten wel af na rust maar zijn ze vaker en sneller terug. Overspannen is de voorloper van een burn-out.

Gedachten De gedachten stroom zorgen ervoor dat de concentratie en geheugen minder worden, daarnaast zorgt het voor meer piekeren en overdenken van gedachten. Door dat mensen met een burn-out in de stress zitten hebben ze extra moeite met het kunnen ontspannen. Door de stress heeft een persoon vaker last van de spieren en/of zenuwstelsel, zoals rugpijn of hoofdpijn. Dit komt omdat de stress overal in het lichaam gaat zitten en de prikkels van de stress het lichaam aantasten, wat naast pijn ook klachten kan geven aan organen. Doordat de personen steeds op hun tenen lopen en tegen een hoog stress niveau aanlopen zijn deze personen meer prikkelbaar. De stress zorgt ervoor dat een persoon dagelijks hoofdpijn heeft, wat vaak voor langere tijd aanhoud.

Door de stress en onrustige gedachten is het lastig te slapen en gaan mensen meestal piekeren of dingen over denken, waardoor de persoon een vergrote kans heeft op slaapproblematiek. De personen staan ‘s ochtends niet uitrust op en hierdoor is het voor de persoon lastig dagelijks naar kunnen te presteren. Door het minder goed slapen, blijft de stress op hoog niveau en komt dagelijks nieuwe stress bij, waardoor het een opstapeling word van stress. De personen hebben last van vermoeidheid bij inspanning, dit komt omdat de conditie vaak verminderd door de stress en omdat personen vaker zich minder inspannen en vaker kiezen voor minder prikkels, dan inspannen met veel prikkels. Na geestelijke is het hoofd vaak overbelast omdat het extra veel energie kost om bijvoorbeeld een artikel te lezen. Na lichamelijke inspanning bent u vaak uitgeput omdat u minder weerstand heeft, een verminderde conditie en hierdoor sneller kort ademig bent.

Personen met stress gerelateerde problematiek hebben regelmatig last van nachtmerries en slechte dromen of personen denken na over het trauma wat is gezien en mee gemaakt. Hierdoor komt een persoon moeilijker tot echte rust en word het slapen lastiger. Door het hebben van nachtmerries liggen vaker wakker, door het niet meer te durven te gaan slapen. Personen zijn extra alert op de omgeving en hebben daardoor een fotografisch geheugen en zal zelden de weg terug niet weten. Door de alertheid hoort de persoon sneller geluiden en komen ze harder binnen. Door het scherpe gehoor worden geluiden sneller gehoord en is het mogelijk om de schik en angst reactie te verminderen. Daarnaast hebben ze sneller paniek en angst buien en/of onzeker. Door een prikkel, wat alles kan zijn, kan een persoon in een angst bui terecht komen. Door de alertheid kan het lastig zijn te slapen. Door een geluid kan er een overprikkel ontstaan, waar door deze persoon in een paniek bui kan komen.

Gevoel Door de stress en onrust heeft de persoon minder balans in het uiten van emoties, zo kan een persoon van het ene op het andere moment is angst/paniek/woede uitbarsten. De huilbuien komen vaak omdat de persoon even niet weet wat te doen met de situatie, uit emoties, is de persoon zo geprikkeld dat het alleen nog kan huilen. De angst komt door de onrust en stress in het lichaam en ook door faalangst om toch te blijven presteren onder de hoge werkdruk, door het niet kunnen presteren, is de kans groot dat de persoon zijn baan verliest, dit geeft angst, stress en paniek en extra veel zorgen. De personen voelen zich somber, omdat de stress van de burn-out veel invloed heeft op het functioneren van de persoon. Door het niet meer op niveau te kunnen presteren voelt een persoon zich vaak somber, daarnaast zorgt de stress voor een negatieve vloed.

Personen met stress gerelateerde problematiek zijn gevoeliger voor geluid, het geluid komt vaak harder binnen. Hierdoor kan een klein geluid deze mensen in de stress zetten. Daarnaast is het reukvermogen van iemand met stress gerelateerde problematiek versterkt en ruikt een persoon beter. Personen kunnen erg slecht tegen onverwachte dingen zoals bijvoorbeeld het dicht smijten met deuren of onverwacht een deurbel. Omdat het geluid onverwacht is strikt de persoon, wat prikkels en onrust met zich mee breng wat kan lijden tot extra stress.

Gedrag Een persoon met stress gerelateerde problematiek heeft meer stress als een persoon zonder stress gerelateerde problematiek. Een dag begint vaak met een stressniveau als een burn-out, daarnaast komt de oplopende stress van de hele dag. De persoon loopt dagelijks aan tegen een maximaal stressniveau. Voor een persoon is het belangrijk om veel te rusten en de spanningen niet te laten door ze van te voren te herkennen. Situatie waar beelden of geluiden zijn die te maken hebben met het trauma roepen vaan flash back op en deze personen spelen dan de gehele gebeurtenis als een film af. Dit kan zijn dat dit dagelijks meerdere keren gebeurt, waardoor de persoon bij elke flash back veel stress ervaart. Hoe meer trauma hoe meer stress de persoon heeft.

Een persoon met te veel stress word heel rustig of juist ongelofelijk druk. Het hoofd van de persoon werkt te snel, waardoor het een warboel word van allerlei gedachten. Wanneer er te veel stress is dan gaan alle gedachten in een tornado door het hoofd. Dit maakt dat de persoon juist erg druk is om dat hij te veel onrust krijgt, door de drukte in het hoofd, of de persoon juist rustig word door de te veel stress in het lichaam en nauwelijks kan bewegen. Een wind is de gedachte op normale snelheid zoals bij een persoon zonder PTSS. Een storm is vaak de begin van de dag en hoe meer stress op de dag hoe hoger het oploop naar, mistral, orkaan en tornado. Een persoon met PTSS heeft vaak last van hoofdpijnen die worden veroorzaakt door de hoeveelheid gedachten en trauma’s van de persoon. Daarnaast hoe langer een PTSS aan houd hoe meer krampen en spierpijnen, dit word veroorzaakt door de vele stress in het lichaam.

Gebeurtenis De stress klachten van de personen word vaak wel gezien, maar word afgedaan als een beetje stress, pas als de persoon op het kookpunt staat word het belangrijk, maar dan is het vaak te laat. Bijvoorbeeld een persoon werkt in een bedrijf en geeft aan dat het stress heeft, dan word er vaak lachwekkend over gedaan en niet serieus genomen. De persoon geeft niet toe aan de te hoge werkdruk, minder werken is minder loon en kans op ontslag, waardoor de persoon steeds meer stress oploopt, dus steeds zieker word.

Gevolg De persoon met een burn-out zal bij de eerste stress dit nog niet melden bij de werkgever. De stress is al maanden in ontwikkeling voordat de persoon dit meld, eigenlijk is de persoon dan al te laat, maar het word niet opgepakt als een burn-out. Door dat dit niet vanaf dat moment word opgepakt kan het zijn dat de persoon 3/4 jaar met de klachten rond loopt zonder dat er iets aan is gedaan. De eerste signalen zijn stress en onrust, maar deze worden niet herkend als ziek, maar de personen melden zich wel steeds vaker ziek door deze signalen.

Als de persoon niet meer kan functioneren op het werk en vaker ziek is, word de persoon door gestuurd naar een arbo arts, hier word dan de diagnose burn-out vastgesteld. De onrust word erkent als probleem, maar de persoon moet zelf aanleren om te gaan met de onrust. Hier heeft de persoon moeite mee, anders had de persoon geen onrust. Door het niet erkennen en behandelen van de signalen worden de klachten erger.

Het verminderde eten en het niet komen aan de dagelijkse hoeveelheid vitamine en mineralen zorgt ervoor dat u meer vatbaar bent voor griep en een verminderde weerstand heeft. Door de stress word het immuunsysteem aangetast, hierdoor is de kans groot op ziekte/verkoudheid/hoofdpijnen. Daarnaast heeft de persoon meer last van warmte en koud, hierin is minder balans en de stress zorgt voor hartproblematiek en een verhoogde bloeddruk. Door de stress gaat een persoon minder eten en het eten smaakt niet zoals u gewent bent. De druk van de stress zorgt ervoor dat gedachten te veel worden in uw hoofd waardoor u zich misselijk gaat voelen. Daarnaast kan het zijn dat de persoon vaker een brok in de keel heeft, hierdoor word slikken lastig, waardoor eten lastiger word.

Door langdurig onder stress te staan put het lichaam zowel geestelijk als lichamelijk uit. De stress put mensen uit, daarom is vermoeidheid of chronische vermoeidheid een signaal van burn-out. De overgebleven energie is voor het verminderen van de stress, dit gaat automatisch en hierdoor gaat een persoon steeds vaker minder doen. Hierdoor komt bij elke nieuwe stress een extra bui stress, u reageert hevig op nieuwe stress, hierdoor heeft u een verminderde mentale belastbaarheid.

Bij al burnout en ptss diagnoses is stress een groot problemen en gaat het oplossen ervan op dezelfde manier. In alle gevallen word er cognitieve therapie aangeboden en zijn yoga oefeningen voor de ontspanning belangrijk. De personen hebben last van overmatige stress, paniek en angst, wat kan leiden tot overbelasting van de spieren en zenuwstelsel. Waardoor deze personen vaker last hebben van kramp, tintelende en knakkende lichaamsdelen. Door de stress zijn de personen over alert, waakzaam. Personen laten vaak vecht/vlucht gedrag zien waardoor ze zich afsluiten van de buitenwereld. Hierdoor vermijden personen prikkels en plaatsen. Alle 3 zijn overgevoelig voor geluid en geur en overgevoelig voor nieuwe stress en hebben last van vele gedachten stromingen en hierdoor slaapproblematiek. Door de stress klachten is het moeilijker een baan vinden.

Zo begint u

  1. Wanneer de burn-out erger wordt, neemt de hoeveelheid klachten vaak toe. Iemand krijgt dan meestal last van meerdere psychische klachten tegelijk en ook de combinatie met lichamelijke klachten is eerder regel dan uitzondering. De diagnose zijn bekend met stemmingswisselingen, piekeren en machteloos voelen. De stemmingswisselingen zorgen ervoor dat er geen balans is in de emoties, het piekeren zorgt ervoor dat het hoofd van de persoon erg vol is, de persoon voelt zich machteloos, omdat de stress en onrust niet of weinig veranderd en hierdoor iedere dag op een hoog stress niveau heeft.
  2. Vaak komt er meer problematiek bij dan alleen de stress, hierdoor worden de schommelingen in gedrag en emoties groter, gaat de persoon nog meer piekeren en voelt de persoon zich nog meer machteloos. Doordat de personen zich vaak machteloos voelen, zijn ze onzeker, hebben weinig zelfvertrouwen en hebben een laag zelfbeeld. Het niet meer kunnen werken door de stress heeft een grote invloed op de persoon, de kans dat er ontslag door de stress, plaats vind is groot, dit maakt de persoon onzeker.
  3. De persoon kan de werkdruk niet aan en krijgt last van een schuldgevoel, het ligt aan mij dat ik niet kan omgaan met de stress. hierdoor krijgt de persoon minder zelfvertrouwen en een verlaagd zelfbeeld van het eigen kunnen. In de diagnose is er problematiek met het geheugen en de concentratie en met vermoeidheid, hierdoor is iets doen sneller al te veel. Door de concentratie problematiek is het lastig de gedachten bij iets te houden en word het al snel laat maar zitten, omdat er geheugen problematiek is, is het lastig dingen te onthouden en hierdoor worden dingen sneller vergeten en/of niet gedaan, Doordat inspanning veel energie kost en de personen vermoeid zijn, hebben ze weinig tot geen energie om iets te doen en kunnen minder goed genieten van momenten.
  4. Bereid u voor op het gesprek met uw werkgever. Wat wilt u gaan vertellen? Welke signalen heeft u? Hoe wilt u het duidelijk maken aan uw werkgever? Wat zou u graag van uw werkgever willen? Bedenk een aantal vragen die uw werkgever u zou stellen. Schrijf daarna de antwoorden van u op en probeer er een duidelijk verhaal van te maken. Oefen het een paar keer met iemand anders voor u naar het gesprek gaat, zo weet u ongeveer de reactie op uw verhaal. Zo komt u zo min mogelijk voor verassing vragen te staan. Is er een vraag waar u wat langere over na wilt denken? Schrijf de vraag op en geef aan dat u het antwoord zo snel mogelijk doorgeeft. Vraag iemand met u mee die u kan ondersteunen en uw uitleg kan verduidelijken. Het gesprek kan moeilijk en zwaar zijn, hierdoor is de kans groot op emotie. Laat de emoties voor wat ze zijn, besteed er geen aandacht aan en ga verder met het gesprek. Emotie horen bij het leven en uw werkgever zal het zeker begrijpen als dit mocht gebeuren. Door een goede voorbereiding heeft u het gesprek al een aantal keer geoefend en dit verminderd de kans op emotie.
  5. Maak een stress plan en een voeding plan en houd dagelijks het schema bij, zo heeft u een goed overzicht van de stress problematiek en u gedachten en gevoelens erachter. Zorg daarnaast voor gezonde voeding en beweging en dat uw voldoen uren kunt slapen. Orde, ritme, regelmaat, structuur, zijn erg belangrijk. Hoe meer ervan aanwezig, hoe minder stress u ervaart. Zorg voor dat u regelmatig gaat opruimen overal. Hoe opgeruimder, hoe minder onrust.
  6. Als u het bedrijf kon veranderen, zodat er minder werkstress zou zijn, wat zou er dan volgens u moeten veranderen? Schrijf een aantal verbeterpunten op waar uw in uw werk tegen aan loopt. Probeer dit te omschrijven in een positief verbeterpunt wat simpel en kort is, zodat het makkelijk kan worden ingevoerd.
  7. Geef uw grenzen aan. Geef bij uw werkgever aan dat het op dit moment het werk te zwaar is en door welke punten dit komt. Een burn-out komt van 2 kanten aan de enen kant door de werkgever en de werkdruk, aan de andere uzelf die het werk blijft aannemen. Neem in u punten, uw eigen aandeel hierin mee, als u het lastig vind om nee te zeggen en regelmatig veel hooi op uw vork neemt, geef dit dan aan bij uw werkgever. Door de balans hierin te vinden en open en eerlijk te zijn, is er een kans dat uw werkdruk verminderd. Maak samen met uw werkgever een plan wat u gaat doen als de stress te hoog oploopt of als het erger word. Bedenk u dat u niet de eerste persoon bent met een burn-out en dat dit iedereen kan over komen. De werkgever heeft het al vaker meegemaakt en kent de situatie. Geef uzelf geen schuldgevoel dat het aan u ligt.
  8. Wanneer gaat u weer aan het werk? De werkgever zou graag zien dat u gisteren al weer begon, maar door te snel weer volledig aan de slag te gaan is een kans op een terugval groot. Om weer aan het te gaan, is het belangrijk dat u de stress onder controle heeft en dat u daar boven op de werkdruk weer aan kunt. Wanneer u weer aan de slag gaat, begin dan niet weer gelijk met een volledige werkweek, maar bouw dit langzaam weer op. Heeft u stress op de werkvloer en moet u nog even door? Ga in de pauze even 5 minuten apart zitten en probeer een yoga oefening of ademhalingsoefening te doen.
  9. Open vragen zonder antwoord blijven vragen in uw gedachten en deze zorgen voor stress en onduidelijkheid. Blijft uw vragen stellen tot het voor u duidelijk is. Zodat u niet zit te piekeren over de vragen, maar u kan richten op het hier en nu en de toekomst.