Burenoverlast

5 Plan

Maak een overzicht van alle overlast die u ervaart met datum, tijd, volume, hoeveelheid en de gevolgen voor uzelf.

 1. kent u de signalen bij u zelf die de overlast te weeg brengen? Zoals slaapproblematiek, eet problematiek of veel stress? Hoe kunt u deze aanpakken en hoe kunt u makkelijker u rust terug vinden? Probeer zoveel mogelijk de rust te zoeken in huis, met koptelefoon op een paar yoga oefeningen kan hierbij helpen. Is de overlast in huis te hard of te veel verplaats u dan nar buiten met een extra trui of broek. De rust is belangrijker dan het weer.
 2. Wanneer u de rust dreigt kwijt te raken word het alleen maar zwaarder en heeft u alleen meer stress. Van welke geluiden krijgt u de meeste stress? Hoe vaak komen deze geluiden voor op een dag? De meeste personen krijgen veel stress van harde bonkende geluiden of smijtende deuren. houd een logboek bij met de overlast, dit kan op papier of in opname. Laat de opname horen bij eventuele hulp die u gaat zoeken voor de stress.
 3. Maak een overzicht van een aantal weken over de overlast. Schrijf de datum op, de overlast en hoe hard deze was. Maak voor u zelf een gradatie bijvoorbeeld met xxxxx = super hard. Hoe deze aan bij het invullen zodat u een beter overzicht en inzicht krijgt.
 4. Hoe vaak komt de overlast voor? Bij mij dagelijks en met regelmaat de gehele dag. Beginnen vaak in de ochtend en stoppen pas zeer laat. Hoe hard is de overlast? Hier is de overlast zeer goed hoorbaar voor andere woningen. Hoe vaak zijn het harde geluiden en hoe vaak zijn het geluiden die vaak terug komen? De overlast bestaat uit beide de deuren en het stampen zijn zeer luid en de zachte geluiden komen vaak voor zoals bonken, of tikken. Neem het geluid op zorg voor bewijs. Probeer het geluid zoveel mogelijk te omschrijven en het klink als …
 5. Wat zou volgens u een oplossing kunnen zijn om de overlast te verminderen? Zijn er mogelijkheden om het geluid te verminderen? Wat kan een woningbouw hier aan doen? Wat kan buurtbemiddeling hierin voor u betekenen? Probeer een zo helder mogelijk antwoord te krijgen voor u zelf waar u 100% achter kan staan. Dit kan u in de toekomst steun geven en hoop voor een oplossing. Denk zoveel mogelijk in mogelijkheden.
 6. wat kunt u doen wanneer de overlast te veel word? Kan het helpen om naar buiten te gaan of te gaan wandelen? Maak een lijstje met activiteiten die u kunt gaan doen. Schrijf zoveel mogelijk overlast van je af om uw hoofd leeg te maken. Laat u niks wijs maken, u hoort wat u hoort en hou vast aan uw eigen gevoel.

Nieuwe buren

 1. Zijn er net nieuwe buren komen wonen, dan word de woning vaak verbouwd, hierbij weet u dat er geluidsoverlast zal zijn de aankomende weken. Maak kennis met uw nieuwe buren en bespreek het probleem geluidsoverlast en uw wensen.
 2. Het heeft veel al te maken hoe belangrijk de personen het vinden om de klus af te maken. Iemand die rekening houd met zijn buren stopt op een normale tijd, zodat andere buren avondrust hebben. Andere buren die minder rekening houden zullen doorgaan tot 22.00 uur of later.
 3. “de tijd vliegt” het kan zijn dat uw buren totaal niet in de gaten hebben hoe laat het eigenlijk is. Ga het gesprek met uw buren aan, op een rustige manier en een grapje.

Klustijd

 • Hoe vaak boren of klussen uw buren? Als het bij een nieuw huis is dan zal dit enige tijd duren en daarna stopt het. Bij iemand die als hobby bijvoorbeeld meubels maakt kan dit dagelijks zijn. Heeft u vaker last van het boren of wilt u dat het stopt, ga het gesprek aan met uw buren en vraag hoe lang ze nog denken dat ze nodig hebben. Vraag of ze na een bepaalde tijd andere klus werkzaamheden kunnen doen voor de rust.
 • Woont u in een appartementencomplex of in een flat maak samen regels over de tijden waarop klussen en dergelijke mag vanaf hoe laat tot hoe laat.  Bijvoorbeeld: Werkdagen: 08.00 tot 21.00 Weekend: 10.00 tot 18.00 Mochten het toch noodzakelijk zijn dat je extra geluidsoverlast moet veroorzaken overleg dan met elkaar! Denk eraan dat kleine kinderen al kunnen slapen vanaf 19.00! Respecteer elkaars leefruimte!

Informatie voor de melding

 • Met hoeveel personen heeft u last van de overlast? Vraag bij zoveel mogelijk mensen na of deze ook last hebben van de overlast en maak samen een melding. Een grote melding van meer personen vergroot de kans, in plaats van dat 1 persoon melding maakt. De melding van 1 persoon word vaak niet serieus genomen.
 • Welk bewijs is er? Hoeveel bewijs heeft u? Hoe veel meldingen heeft u gemaakt en waar heeft u deze meldingen gedaan? Vele terechte meldingen bij politie en woningbouw vergroten de kans op slagen. Hoe meer bewijs u heeft hoe meer kans u maakt.
 • De woningbouw en politie kunnen geluidmetingen doen die kunnen bewijzen dat er geluidsoverlast is. Als dit zo is word de huurder uit de woning gezet. Maar vaak duurt het erg lang voor de woningbouw zoiets doet.

Meld de overlast bij politie.

 • De politie neemt de melding op en kunnen agenten naar de situatie sturen, maar vaak is het alleen een melding. Agenten moeten de overlast hebben vast gesteld op het moment dat zeer zijn, voordat ze tot actie overgaan.
 • Maak een melding via het online meldformulier en voeg audio bij.
 • Maak melding bij de wijkagent via een bericht op de website van politie, voeg hier het bewijs toe.
 • Maak melding bij 0900-8844
 • bel 112 als ze langdurig bezig blijven, maak hier aantekeningen van wat er is gezegd er wat er gaat gebeuren.

meld de overlast bij buurtbemiddeling. De geluidsoverlast kunt u melden bij buurtbemiddeling die u kunt helpen bij het oplossen van de overlast, door bijvoorbeeld bemiddelingsgesprekken.

meld de overlast bij sociaal wijkteam, waar veel al de wijkagent deel van uit maakt.

Meld de overlast bij de woningbouw.

 • De woningbouw kan uw buren aanspreken op de overlast vanuit de afdeling overlast. Soms gebeurt dit ook schriftelijk. Vaak word er geadviseerd een logboek bij te houden van de overlast. Na 3 of 4 brieven aan de veroorzaker kan de veroorzaker uit huis worden gezet.
 • Vraag de huishoudelijke reglementen of woonregels op bij uw verhuurder. Meld overtredingen van deze regels schriftelijk bij uw woningbouwvereniging, bewonerscommissie of bij de gemeente. Neem contact op met de verhuurder van de woning(en) om de situatie te bespreken.
 • Probeer in gesprek te gaan met de woningbouw om het probleem te bespreken in een gesprek. Een mail word anders op gevat dan u het schrijft en hierdoor kan er verwarring ontstaan met grotere gevolgen. Maak aantekeningen van het gesprek met datum en naam van de persoon.
 • Maak een vragen lijst voor de woningbouw. Hoe ziet de woningbouw de overlast? Wanneer is het overlast? Wat kan de woningbouw doen?
 • Het lijkt misschien oneerlijk maar de laatste optie is verhuizen. Door lang in de overlast te blijven zitten loopt u gezondheidsschade op. Dit is erger dan het verhuizen voor overlast. In uw nieuwe woning kunt u dan als nog een rechtszaak aanspannen en de eventuele kosten op die manier terug krijgen.
 • Melden bij de rechter Om er een einde aan te maken is het vaak nodig juridische stappen te ondernemen,bij zowel een huurwoning als een koopwoning. Een huurder kan dan uit de woning worden gezet voor het verstoren van het woongenot. Bij een koopwoning kunt u informatie vragen bij vereniging Eigen Huis.

Melding geluidsoverlast

 • Bewaar alle meldingen online of in een map. Doe dit zoveel mogelijk schriftelijk dan heeft u een bewijs dat u melding maakt.
 • Welke informatie moet u doorgeven in de melding over geluidsoverlast? Op welk adres of plek is de geluidsoverlast? Wat is de oorzaak van de overlast (feestje, ruzie, muziek, etc.) ? Wanneer en op welk tijdstip was de geluidsoverlast? Hoe lang duurde de geluidsoverlast? Komt de geluidsoverlast vaker voor? En zo ja, hoe vaak precies? Kijk in uw huurovereenkomst naar de regels die gelden en wat u moet doen bij overlast en hoe u dit het beste kunt melden.
 • vraag advies bij het juridisch loket wat u kunt doen.
 • Staat u voor een situatie waar leugens voor waarheid gaan? Hou u altijd vast aan de waarheid en vergeet deze niet. Strijd door tot de waarheid boven tafel is. De waarheid zal zegen vieren!!