Burenoverlast

1 Wat is het?

In een huurwoning heeft u vaker de kans dat u te maken heeft met overlast, doordat de huizen oudere zijn of dunnere plafonds. Maar overlast heeft ook vaak te maken met het gedrag van buren. Wanneer deze vaak en luid de muziek op vol volume zetten is dit overlast. Maar ook stampen en het smijten met deuren is overlast, zeker als deze hard worden dicht gesmeten en dit vaker op een dag moedwillig gebeurt.

De gevolgen van burenoverlast worden vaak niet overzien en erkent voor het slachtoffer. Vaak word er niet bij stil gestaan hoeveel leed het veroorzaakt voor het slachtoffer. “Voor geluidsoverlast van buren bestaan geen landelijke regels. Wel geldt in bijna alle gemeenten een verbod om geluidsoverlast te veroorzaken voor buren en andere omwonenden.” bron rijksoverheid.nl

Acceptatiegrens

Overlast van buren heeft veelal ook te maken hoe goed buren met elkaar omgaan en wat er word toegestaan en wat niet. Omdat de grens vaak voor iedereen anders is, is het lastig om een grens aan te geven tussen acceptabel en overlast. Buren die elkaar niet mogen zullen op elk geluid reageren en zich hieraan ergeren, waardoor het lijkt of er zeer veel overlast is. Deze buren zullen vaker meldingen maken bij politie of woningbouw, dan het met elkaar uitspreken. Bij buren die elkaar mogen is deze grens soepeler en word meer geaccepteerd en uitgesproken.

De acceptatiegrens doordeweeks is anders dan in het weekend. In het weekend is het normaal dat er een feestje word gehouden en dat het tot iets later doorgaat. Als er een feestje is op dinsdag tot 2 of 3 uur zal dit als overlast worden ervaren. Doordeweeks zijn er meer geluiden zoals meer verkeer, scholen, hierdoor ligt de grens hoger doordeweeks als in het weekend.

Vaak word er geen link gelegd tussen de problematiek van het slachtoffer en de overlast. De persoon heeft stress en dat moet worden aangepakt, in behandeling en medicatie, in plaats van de dader aan te pakken en de overlast te stoppen. Hierdoor krijgt het slachtoffer hulp voor de stress maar de overlast van de dader blijft, dus het echte probleem is niet opgelost en is dus niet nuttig.

Regels waarde en normen

Voor een huurwoning staat er in het huurcontract dat een huurder geen overlast mag veroorzaken, maar het overtuigen van een woningbouw dat er overlast is, is nog niet zo makkelijk. Wanneer de woningbouw een onderzoek start, vraag het na bij de buren al die iets anders aangeven is het 1 persoon tegen meerdere en word het dus niet geloofd.

In een gehorig huis is er al snel overlast, wat zeer hinderlijk kan zijn. Hoe hinderlijker de overlast, hoe sneller een huurder het ziet als overlast. Het geluid van een tv is dagelijks dit betekend dagelijkse overlast van enkele uren.Wanneer u de tv aan zet en u zit net een film te kijken zetten uw buren de tv aan, dit stoort in uw programma, waardoor het lastig is het programma nog te volgen. Door te willen blijven kijken, moet u het geluid van de buren negeren, hiervoor spant u zich meer in  en hierdoor gaat u steeds meer gespannen tv kijken.

Buren behoren zich na 22.00 rustig te gedragen in hun woning, dus geen harde tv of klussen. Door de weeks zal nachtelijke overlast erger zijn als in het weekend. Door niet te kunnen slapen door de week is het na enige tijd niet meer mogelijk om te gaan werken. In het weekend kan het zijn dat het een feestje is en eenmalig. In het weekend word er vaak als overlast gezien als het harde geluiden zijn tussen 23.00 en 24.00 uur.

Volgens de wet (Beleidsregel bouwhinder) mogen bouwbedrijven bezig zijn met werkzaamheden door de weeks van 7.00 tot 19.00. Dit zijn ook de tijden voor andere personen die aan het klussen zijn. Op zondag (vanaf zondag ochtend 7.00 tot maandag ochtend 7.00) mag de openbare rust door arbeid in beroep of bedrijf niet verstoord worden (artikel 6 Zondagswet). Volgens de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente mag er worden geklust tot 22.00 uur. De wet stelt dat het niet toegestaan is overlast te veroorzaken in de vorm van rook, geluid, schaduw of andere vormen.