Burenoverlast

1 Wat is het?

In een huurwoning heeft u vaker de kans dat u te maken heeft met overlast, doordat de huizen oudere zijn of dunnere plafonds. Maar overlast heeft ook vaak te maken met het gedrag van buren. Wanneer deze vaak en luid de muziek op vol volume zetten is dit overlast. Maar ook stampen en het smijten met deuren is overlast, zeker als deze hard worden dicht gesmeten en dit vaker op een dag moedwillig gebeurt.

De gevolgen van burenoverlast worden vaak niet overzien en erkent voor het slachtoffer. Vaak word er niet bij stil gestaan hoeveel leed het veroorzaakt voor het slachtoffer. “Voor geluidsoverlast van buren bestaan geen landelijke regels. Wel geldt in bijna alle gemeenten een verbod om geluidsoverlast te veroorzaken voor buren en andere omwonenden.” bron rijksoverheid.nl

Acceptatiegrens

Overlast van buren heeft veelal ook te maken hoe goed buren met elkaar omgaan en wat er word toegestaan en wat niet. Omdat de grens vaak voor iedereen anders is, is het lastig om een grens aan te geven tussen acceptabel en overlast. Buren die elkaar niet mogen zullen op elk geluid reageren en zich hieraan ergeren, waardoor het lijkt of er zeer veel overlast is. Deze buren zullen vaker meldingen maken bij politie of woningbouw, dan het met elkaar uitspreken. Bij buren die elkaar mogen is deze grens soepeler en word meer geaccepteerd en uitgesproken.

De acceptatiegrens doordeweeks is anders dan in het weekend. In het weekend is het normaal dat er een feestje word gehouden en dat het tot iets later doorgaat. Als er een feestje is op dinsdag tot 2 of 3 uur zal dit als overlast worden ervaren. Doordeweeks zijn er meer geluiden zoals meer verkeer, scholen, hierdoor ligt de grens hoger doordeweeks als in het weekend.

Vaak word er geen link gelegd tussen de problematiek van het slachtoffer en de overlast. De persoon heeft stress en dat moet worden aangepakt, in behandeling en medicatie, in plaats van de dader aan te pakken en de overlast te stoppen. Hierdoor krijgt het slachtoffer hulp voor de stress maar de overlast van de dader blijft, dus het echte probleem is niet opgelost en is dus niet nuttig.

Regels waarde en normen

Voor een huurwoning staat er in het huurcontract dat een huurder geen overlast mag veroorzaken, maar het overtuigen van een woningbouw dat er overlast is, is nog niet zo makkelijk. Wanneer de woningbouw een onderzoek start, vraag het na bij de buren al die iets anders aangeven is het 1 persoon tegen meerdere en word het dus niet geloofd.

In een gehorig huis is er al snel overlast, wat zeer hinderlijk kan zijn. Hoe hinderlijker de overlast, hoe sneller een huurder het ziet als overlast. Het geluid van een tv is dagelijks dit betekend dagelijkse overlast van enkele uren.Wanneer u de tv aan zet en u zit net een film te kijken zetten uw buren de tv aan, dit stoort in uw programma, waardoor het lastig is het programma nog te volgen. Door te willen blijven kijken, moet u het geluid van de buren negeren, hiervoor spant u zich meer in  en hierdoor gaat u steeds meer gespannen tv kijken.

Buren behoren zich na 22.00 rustig te gedragen in hun woning, dus geen harde tv of klussen. Door de weeks zal nachtelijke overlast erger zijn als in het weekend. Door niet te kunnen slapen door de week is het na enige tijd niet meer mogelijk om te gaan werken. In het weekend kan het zijn dat het een feestje is en eenmalig. In het weekend word er vaak als overlast gezien als het harde geluiden zijn tussen 23.00 en 24.00 uur.

Volgens de wet (Beleidsregel bouwhinder) mogen bouwbedrijven bezig zijn met werkzaamheden door de weeks van 7.00 tot 19.00. Dit zijn ook de tijden voor andere personen die aan het klussen zijn. Op zondag (vanaf zondag ochtend 7.00 tot maandag ochtend 7.00) mag de openbare rust door arbeid in beroep of bedrijf niet verstoord worden (artikel 6 Zondagswet). Volgens de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente mag er worden geklust tot 22.00 uur. De wet stelt dat het niet toegestaan is overlast te veroorzaken in de vorm van rook, geluid, schaduw of andere vormen.

2 Herkennen

Voetballen is buitenspelen is leuk voor het kind. Het voetballen tegen de zijkant van een flat of tegen de garage is heel iets anders. Vaak dreunt dit erg door en hoort u bij elke keer tegen de garage een harde knal. Is het dan ach laat die kinderen voetballen of is het dan overlast?

Een persoon die dagelijks te maken heeft met veel overlast is meestal vermoeid, heeft weinig zin dingen te doen, heeft veel stress. Stress word de gehele dag opgestapeld, hierdoor bestaat er elke dag de kans dat er stressaanvallen zijn door de overlast. Deze aanvallen komen bij dagelijkse overlast steeds vaker en worden ook steeds heviger. Door de stress en de vele overlast word het dagelijks leven minder. Vaak worden andere omgevingsgeluiden dan moeilijker om mee om te gaan.

Overlast bij klussen:

Door de weeks mag er geklust worden van 8.00 uur tot 22.00 uur. Wanneer u begint op maandag 8.00 uur met een verbouwing van de badkamer, is het verstandig de buren een week van te voren op de hoogte te brengen, zodat ze ervan af weten en het minder problemen gaat opleveren. Vaak is het een project of 1 dag geef dit duidelijk aan bij de buren.

Overlast van deuren of harde geluiden:

Veel van de geluiden in huis, worden huisgeluiden of leefgeluiden genoemd. Dit is wat iemand moet accepteren, de geluiden boven deze grens worden als overlast gezien. De hoeveelheid en de hardheid van de geluiden op een dag zorgen voor overlast. Deze geluiden komen vaak dagelijks voor of als de buren visite hebben.

Slapen

 • Slapen is vaak een groot probleem wanneer buren door gaan tot diep in de nacht. Bij nachtelijke overlast is de kans groot op een slaaptekort. Hierdoor word het overdag dingen te doen zoals u normaal bent gewent en bent u verplicht overdag de slaap in te halen. Een nachtje doorhalen kan maar als het meerdere dagen is valt de persoon van vermoeidheid om. Na een week slecht slapen kunnen er al andere problematiek optreden.
 • Nachtelijke overlast kan veroorzaakt worden door hangjongeren met luid praten of muziek of buren die veel lawaai maken. Meestal zijn dit geluiden in een flat van een deur, bonk of tok. De nachtrust zal verstoord blijven zolang de buren hun gedrag niet aanpassen. Het dagelijks verstoren van de nachtrust is strafbaar en slecht voor uw gezondheid.

Onder de 80 decibel is geluid acceptabel,

Geluid die u hoort dagelijks boven de 80 decibel is hinderlijk en kan gehoorschade met zich mee brengen. In onderstaande tabel ziet u een voorbeeld van het aantal decibel van een product.

 • 75-85 decibel machinaal handgereedschap, toilet doorspoelen
 • 80 decibel = Hinderlijk = Wekker, vrachtverkeer, deurbel
 • 83 decibel = mixer ijs
 • 85 decibel = Luid = Zagen, mixer
 • 90 decibel = Zeer hinderlijk = Dichtbij vrachtwagen, schreeuwen, juichen, gilt kind
  • na 8 uur gehoorschade
 • 95 decibel = Lawaai = Drilboor, viool
 • 100 decibel = Zeer luid = Machine in fabriek, compressor, straaljager op 300 m hoogte
 • 105 decibel = Nog luider = Helikopter van dichtbij, grote trom
 • 110 decibel = Extreem luid = Rockconcert, kettingzaag
 • 120 decibel  = autoclaxon op 1 m
 • 140 decibel is de pijngrens

Geluidsoverlast is vaak vanaf 95 decibel of harder, wanneer u hier dagelijks mee te maken heeft kan dit ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid.

 • Tot waar vind u het aantal decibel nog acceptabel en wanneer hinderlijk en wanneer vind u het echte overlast?

Een richtlijnen voor woningen is:

 • overdag (07.00 – 18.00) 50 dB(A) 70 dB(A)
 • ‘s avonds (18.00 – 23.00) 45 dB(A) 65 dB(A)
 • ‘s nachts (23.00 – 07.00) 40 dB(A) 60 dB(A)

Structurele geluidsoverlast kan soms alleen worden opgelost met bouwkundige ingrepen door de verhuurder of VVE. Bijvoorbeeld isolatie of reconstructie van vloeren, muren of trappen.

Een woningbouw kijk naar 4 punten, voor het een besluit neemt over de overlast

 • De aard van de hinder, dit is de geluidsoverlast, stank overlast enzovoort.
 • De ernst van de hinder, deze moet gemeten worden met speciale apparatuur. Bij de ernst speel ook een deel tolerantie mee.
 • De duur van de hinder, deze is bij langdurige overlast meer meewegend dan bij kortdurige overlast.
 • De toegebrach­te schade, hoe meer schade u oploopt hoe meer dit meeweegt in het besluit

3 Behandeling

Overlast word alleen aangepakt wanneer de woningbouw en politie het gehoord hebben of er meerdere buren klagen. Ga niet op hoge poten naar uw buren, dit werkt averechts. Kies een rustig moment wacht desnoods tot de volgende morgen. Alleen een rustig gesprek bied resultaten.

Overlast van buren is vaak lastig tegen te gaan en word in de eerste plaats vaak gezien als huisgeluiden of omgevingsgeluiden. De woningbouw doet hier vaak zeer weinig aan. In de meeste gevallen moet de persoon die last heeft van de buren verhuizen en kan de veroorzaker blijven zitten. Ook klachten indienen bij de woningbouw heeft vaak weinig effect.

Het heeft ook vaak te maken met de buren onderling, hoe is het contact met de buren, valt er te praten over overlast? Als de buren weigeren het gesprek aan te gaan over de overlast of het ontkennen is de kans erg klein dat het word aangepakt.Vaak zijn mensen zich ervan bewust dat ze overlast veroorzaken, maar ook na een gesprek of brief gaan ze door. Het heeft veelal te maken met het fatsoen van de persoon.

De instanties als buurtbemiddeling of sociaal wijkteam stoppen wanneer de veroorzaker aangeeft geen overlast te veroorzaken. Hierdoor komt er geen bemiddeling en word de overlast niet aangepakt. Alleen wanneer de veroorzaker het probleem bespreekbaar wilt maken heeft u een kans.

Het ligt er ook aan wat voor overlast het is. Het maken van harde geluiden in de woning door bonken of deuren word vaak niet aangepakt, maar als iemand op straat te veel heeft gedronken en overlast veroorzaakt wel. Muziek die ‘s nachts erg hard staat na 24.00 uur zal door de weeks sneller worden aangepakt dan in het weekend.  Daarnaast is het een groot verschil of u in een dorp of stad woont. In een dorp word overlast sneller aangepakt, terwijl het in een stad vaak is dat het er bij hoort.

Ik heb een puber die door de weeks op school zit en in het weekend werk. Hij zit momenteel in de nachtdienst en slaapt dus overdag.

In de wet staat in artikel 3, lid 1 van de Zondagswet staat “Het is verboden op Zondag zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van verwekking hoorbaar is.”

De meeste mensen stellen het erg op prijs als het op zondag rustig is. Meestal is dit de enige dag in de week, dan er weinig word gedaan. De meeste personen slapen deze dag ook uit. Doorgaans worden spelende kinderen minder erg ervaren als het op een tijdstip is dat het te verwachten is dat iedereen wakker is, dus rond een uur of 11.00.

Door de week is het toegestaan om bijvoorbeeld bouwactiviteiten te laten plaats vinden tussen 7.00-19.00

4 Gevolg

 1. Probeer zoveel mogelijk uw rust te vinden en laat u zo min mogelijk lijden door de overlast. Als het niet anders kan kunt u beter besluiten te verhuizen of tijdelijk op een camping te gaan wonen, voor uw eigen rust weer op orde te brengen. Burenoverlast is zeer schadelijk voor de gezondheid.
 2. De politie kan er weinig tot niks aan doen, omdat wanneer u belt het geluid is geweest en vooraf weet u het niet. hierdoor is de kans zeer klein dat de overlast ook daadwerkelijk word gehoord. Dit geld ook bij het doorgeven van een melding bij de woningbouw of bij een andere instantie. Het zijn maar lijstjes waar niet veel mee gebeurt.

Wat zijn de gevolgen van burenoverlast op de lange termijn?

In het artikel zijn we uitgegaan van burenoverlast die dagelijks word gedaan voor 5 jaar of meer. De lange termijn van buren overlast heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid van het slachtoffer die dagelijks de overlast moet aan horen.

De lange termijn gevolgen van burenoverlast is per persoon verschillend en hoelang de overlast duurt en hoe vaak het voorkomt. De meeste personen ervaren veel stress angst en paniek en het beïnvloed het dagelijkse leven. Door burenoverlast kunt u lichamelijke en psychische schade oplopen. Dit kan al binnen 1 jaar aan de hand van de hoeveelheid overlast u heeft en hoeveel klachten u heeft

Dagelijks leven en gezondheid gaat achteruit

 • Het dagelijkse leven en functioneren gaan achteruit. Door het geluid dat u steeds hoort probeert u zich af te schermen, omdat het toch doorgaat, gaat uw lichaam nog harder werken om het tegen te werken. Voor u het weet bent u gelange tijd bezig met het onder controle krijgen van het lichaam en de stress te verminderen. Door dit regelmatig te hebben worden dagelijks dingen zoals boodschappen doen een probleem.

Extra alert op geluiden

 • Doordat de geluiden zorgen voor extra stress, paniek of angst proberen personen deze zo veel mogelijk te vermijden door het gebruik van bijvoorbeeld een koptelefoon. Maar vaak gaat dit ook niet door extra alert te zijn worden de geluiden eerder opgevangen en kunt u sneller reageren op het geluid. Door extra alertheid kan het zijn dat u slaapproblematiek krijgt doordat u alert blijft op de omgeving.
 • Overgevoelig voor geluiden, omdat de geluiden vaak en regelmatig zijn en vaak voor langere tijd en u zich hieraan irriteert,  voor u langzaam steeds gevoeliger voor het geluid van de overlast. Ook de emoties lopen sneller en hoger op.

Spierspanningen

 • De spieren spannen zich sneller en vaker aan dit is in het begin vooral te voelen in de schouders doordat deze vast gaan zitten. Wanneer de spanningen vaak terug komen kan het sneller kramp worden in de benen of de armen. De spanningen komen elke keer op als de buren de overlast veroorzaken. De spanningen kunnen zorgen voor minder bewegen door pijn of door slechter slapen.

Veel stress

 • Stampen, smijten en/of bonkende geluiden kunnen zorgen voor veel stress. Zoals smijtende deuren of house muziek. Dit word vaak beleeft als tintelingen in de benen later kan het zijn dat deze tintelingen van de kleine teen tot het hoofd zitten en dan word het een stress aanval.
 • De stress zorgt ervoor dat het dagelijks steeds lastiger word om alles te doen wat u bent gewent. Hoe meer stress u heeft hoe meer stemmingswisselingen en hoe meer/minder u gaat eten.

Hoofdpijn/hartklachten

 • Door harde geluiden krijgt u hoofdpijn. In combinatie met stress en dit regelmatig kunt u op den duur hartklachten krijgen. De komen dan steeds vaker na de hand de overlast aan houd. Van de overlast kunt u regelmatig hoofdpijnen en gedachten stromen krijgen die u herinneren aan eerdere overlast. Omdat deze vaak niet zijn verwerkt word dit een opstapeling van punten en toen was het dit en toen dat. Hierdoor krijgt u vaker hoofdpijn en stress aanvallen die kunnen lijden tot migraine hoofdpijn met steken en bonken in het hoofd. De kan soms voor komen of meerdere keren per week aan de hand van de ernst van de overlast en de duur

Slaapproblematiek

 • Door geluiden in de nacht of buren die luidruchtig zijn in de nacht slaapt u minder. Ook als buren vroeg opstaan en beginnen met hun gedrag, zorgt voor minder slaapuren. Na een week krijgt u problemen met inslapen en na een maand is het inslapen erg lastig en gaat u meer piekeren.
 • Alleen door bijslapen kunt u de problematiek oplossen. De problematiek kan chronisch worden en hierdoor kunt u moeilijk en lastig slapen en word u wakker van alle geluiden en heeft u overdag veel stress en bent u zeer prikkelbaar.

Trauma’s

 • Buren die bijvoorbeeld ‘s nachts bezig zijn met een raam smijten en stampen kan zorgen voor angst en paniek. Van deze gebeurtenis kan u een trauma oplopen en dan herbeleeft u de gebeurtenis vaak als ze dit weer doen. Dit kan overdag als een herbeleving een filmpje die lijkt dat of u in hetzelfde moment bent of in de nacht als een nachtmerrie. Dit zorgt voor extra gevoelens en emoties en kan stemmingswisselingen met zich meebrengen.
 • Het trauma dat u heeft opgelopen kan niet zonder een behandeling worden opgelost, het trauma en de gedachten worden steeds heviger meer en vaker. Het vergroot het trauma. Heeft u een trauma opgelopen van uw buren, vraag hulp bij de GGZ voordat de problematiek groter word en u er een PTSS van krijgt.

Het huis

 • Als uw buren regelmatig de volume knop wat hoger draaien en uw hier veel overlast van ondervind, is het logisch dat u ramen en deuren hiervoor sluit. Maar let op dat u uw huis dan niet ventileert en dat de kans ontstaat dat uw schimmels of vochtplekken krijgt. Daarnaast is het voor uw gezondheid minder goed omdat er geen frisse/schone lucht meer binnenkomt, deze is erg belangrijk om een betere  rust te krijgen. Door minder ventilatie en de verwarming aan is de kans op hoofdpijnen groter.

Van burenoverlast kunt u angstig worden.

 • Angst kan voorkomen als er midden in de nacht word gegooid met een voordeur. De schrik neemt toe dat het uw voordeur is en hierdoor krijgt u meer angst. Vaak neemt de angst toe als het donker is.
 • Angst is een naar gevoel wat lastig te veranderen is en tijd nodig heeft om het te veranderen. De angst voor geluiden en het steeds angstiger worden van geluiden komt omdat u wacht op het moment dat het geluid er is. Door het wachten bouwt u als angst op, op het moment van het geluid word dit versterkt door het geluid en bent u in het toppunt.
 • Omdat burenoverlast vaker en langduriger voorkomt kan het zijn dat de angst minder snel weggaat en blijft hangen en dat u meer moeite heeft de angst onder controle te houden. Het word chronische angst, vaak gepaard met stress en onrust. Personen met een PTSS hebben al meer last van geluiden en zijn meer alert, hierdoor hebben ze vaker en sneller angsten voor geluiden.

5 Plan

Slapen

 • Hoe veel uur slaapt u nog in de nacht tussen 23.00 en 7.00 uur? Hoe veel uur slaapt u overdag en hoeveel per dag? Komt dit allemaal door de overlast of heeft u zelf veel stress of pieker gedachten? Hoeveel uur was van de overlast? Vanaf 22.00 uur zijn harde geluiden overlast. De buren behoren u nachtrust te geven van 23.00-7.00 uur.
 • Van welke nachtelijke overlast heeft u last? Hebben u buren de tv hard staan of word u wakker door bonken of deuren? Maak de nachtelijke overlast zo overzichtelijk mogelijk. heeft u van de nachtelijke overlast ook lichamelijke problematiek, zoals vermoeidheid, meer stress? Maak hiervan een overzicht en maak deze punten bespreekbaar met bemiddelaar of arts. De politie komt alleen in actie bij geluidsoverlast zoals van tv of harde muziek. Overlast van bonken en deuren word vaak niet op gereageerd.
 • Kunt u goed inslapen? Na enige tijd elke keer uit uw slaap gehaald te worden, slaapt u steeds slechter in en slaapt u veel moeilijker door. Door de nachtelijke overlast blijft u alerter als zonder overlast. Hierdoor blijft u langer wakker. De geluiden van de buren ook de zachte geluiden kunnen u wakker houden. Het lichaam stelt zich in dat het steeds word gestoord. Het is waakzaam om niet gestoord te worden of niet te schikken.
 • maak de nachtelijke overlast bespreekbaar bij uw buren. Neem een buurtbemiddelaar mee die u hierbij kan helpen. Mocht de overlast blijven meld dan dit bij de woningbouw en doe een melding bij politie. Maak audio opname van de overlast wat u kunt gebruiken als bewijs. Maak een afspraak met de huisarts die het slaaptekort kan vast stellen.
 • Word de overlast u te veel en slaap u te weinig? Overweeg te gaan ergens anders te gaan slapen om bij te slapen. Zonder goede nachtrust kunt u de overlast niet aanpakken. Geef aan bij uw woningbouw dat dit nodig voor de nachtelijke overlast. Vraag eventueel om een vervangende woning, hiermee moet u woningbouw de overlast erkennen. Vraag om een vergoeding van de gemaakte kosten.
 • Denk aan uw eigen gezondheid en neem maatregelen om genoeg te slapen, slaap desnoods in de zomer in uw tuin of op het balkon.
 • Slaapmedicatie is een tijdelijk oplossing, hierdoor kunt u wel slapen op dat moment, maar u word nog steeds gestoord door de buren met de overlast. Pas hiermee op en houd dit altijd tijdelijk. Hoe langer u deze medicatie gebruikt hoe lastiger het is om zelf in slaap te vallen en zelf door te slapen.

Klachten verminderen

 • Doe dagelijks yoga oefeningen en ademhaling oefeningen die u kunt toepassen om de stress, gevoelens en gedachten en emoties te verminderen
 • Sport/beweeg zo veel mogelijk de stress eruit
 • Schrijf dagelijks de gevolgen van de overlast voor u zelf op zodat u na enige tijd een duidelijk beeld heeft wat het met u doet. Onderneem op tijd actie en laat uw leven niet te veel verstoren door de overlast, hoe meer last, hoe groter hulpvraag, vraag deze hulp ook.
 • Word u al slachtoffer niet gehoord, maar is er wel overlast, blijft strijden voor de waarheid en geef dit niet op. De waarheid zal zeggen vieren.
 • Hoe alert bent u? Zit er een verschil tussen de ene dag en een andere? Welk cijfer zou u de ene dag geven en welk cijfer de andere? Wat maakt het dat het verschillend is? Wat kunt u doen om het cijfer positiever te laten zijn? Onderzoek uw alertheid op geluiden, hoe vaak ze voorkomen, hoe meer inzicht u heeft hoe beter u het kunt aanpakken.
 • Wat gaat u doen als u te alert bent? Word u meer gestrest of krijgt u een vol hoofd? Of kijkt u vaker rond u heen? Let op de signalen die u heeft wat u doet, leer de signalen te herkennen en er iets voor in de plaats te zetten. bijvoorbeeld ik ben alert, dan ga ik … doen. Maak gebruik van de 4 stappen van het crisisnoodplan.

Maak een overzicht van alle overlast die u ervaart met datum, tijd, volume, hoeveelheid en de gevolgen voor uzelf.

 1. kent u de signalen bij u zelf die de overlast te weeg brengen? Zoals slaapproblematiek, eet problematiek of veel stress? Hoe kunt u deze aanpakken en hoe kunt u makkelijker u rust terug vinden? Probeer zoveel mogelijk de rust te zoeken in huis, met koptelefoon op een paar yoga oefeningen kan hierbij helpen. Is de overlast in huis te hard of te veel verplaats u dan nar buiten met een extra trui of broek. De rust is belangrijker dan het weer.
 2. Wanneer u de rust dreigt kwijt te raken word het alleen maar zwaarder en heeft u alleen meer stress. Van welke geluiden krijgt u de meeste stress? Hoe vaak komen deze geluiden voor op een dag? De meeste personen krijgen veel stress van harde bonkende geluiden of smijtende deuren. houd een logboek bij met de overlast, dit kan op papier of in opname. Laat de opname horen bij eventuele hulp die u gaat zoeken voor de stress.
 3. Maak een overzicht van een aantal weken over de overlast. Schrijf de datum op, de overlast en hoe hard deze was. Maak voor u zelf een gradatie bijvoorbeeld met xxxxx = super hard. Hoe deze aan bij het invullen zodat u een beter overzicht en inzicht krijgt.
 4. Hoe vaak komt de overlast voor? Bij mij dagelijks en met regelmaat de gehele dag. Beginnen vaak in de ochtend en stoppen pas zeer laat. Hoe hard is de overlast? Hier is de overlast zeer goed hoorbaar voor andere woningen. Hoe vaak zijn het harde geluiden en hoe vaak zijn het geluiden die vaak terug komen? De overlast bestaat uit beide de deuren en het stampen zijn zeer luid en de zachte geluiden komen vaak voor zoals bonken, of tikken. Neem het geluid op zorg voor bewijs. Probeer het geluid zoveel mogelijk te omschrijven en het klink als …
 5. Wat zou volgens u een oplossing kunnen zijn om de overlast te verminderen? Zijn er mogelijkheden om het geluid te verminderen? Wat kan een woningbouw hier aan doen? Wat kan buurtbemiddeling hierin voor u betekenen? Probeer een zo helder mogelijk antwoord te krijgen voor u zelf waar u 100% achter kan staan. Dit kan u in de toekomst steun geven en hoop voor een oplossing. Denk zoveel mogelijk in mogelijkheden.
 6. wat kunt u doen wanneer de overlast te veel word? Kan het helpen om naar buiten te gaan of te gaan wandelen? Maak een lijstje met activiteiten die u kunt gaan doen. Schrijf zoveel mogelijk overlast van je af om uw hoofd leeg te maken. Laat u niks wijs maken, u hoort wat u hoort en hou vast aan uw eigen gevoel.

Nieuwe buren

 1. Zijn er net nieuwe buren komen wonen, dan word de woning vaak verbouwd, hierbij weet u dat er geluidsoverlast zal zijn de aankomende weken. Maak kennis met uw nieuwe buren en bespreek het probleem geluidsoverlast en uw wensen.
 2. Het heeft veel al te maken hoe belangrijk de personen het vinden om de klus af te maken. Iemand die rekening houd met zijn buren stopt op een normale tijd, zodat andere buren avondrust hebben. Andere buren die minder rekening houden zullen doorgaan tot 22.00 uur of later.
 3. “de tijd vliegt” het kan zijn dat uw buren totaal niet in de gaten hebben hoe laat het eigenlijk is. Ga het gesprek met uw buren aan, op een rustige manier en een grapje.

Klustijd

 • Hoe vaak boren of klussen uw buren? Als het bij een nieuw huis is dan zal dit enige tijd duren en daarna stopt het. Bij iemand die als hobby bijvoorbeeld meubels maakt kan dit dagelijks zijn. Heeft u vaker last van het boren of wilt u dat het stopt, ga het gesprek aan met uw buren en vraag hoe lang ze nog denken dat ze nodig hebben. Vraag of ze na een bepaalde tijd andere klus werkzaamheden kunnen doen voor de rust.
 • Woont u in een appartementencomplex of in een flat maak samen regels over de tijden waarop klussen en dergelijke mag vanaf hoe laat tot hoe laat.  Bijvoorbeeld: Werkdagen: 08.00 tot 21.00 Weekend: 10.00 tot 18.00 Mochten het toch noodzakelijk zijn dat je extra geluidsoverlast moet veroorzaken overleg dan met elkaar! Denk eraan dat kleine kinderen al kunnen slapen vanaf 19.00! Respecteer elkaars leefruimte!

Informatie voor de melding

 • Met hoeveel personen heeft u last van de overlast? Vraag bij zoveel mogelijk mensen na of deze ook last hebben van de overlast en maak samen een melding. Een grote melding van meer personen vergroot de kans, in plaats van dat 1 persoon melding maakt. De melding van 1 persoon word vaak niet serieus genomen.
 • Welk bewijs is er? Hoeveel bewijs heeft u? Hoe veel meldingen heeft u gemaakt en waar heeft u deze meldingen gedaan? Vele terechte meldingen bij politie en woningbouw vergroten de kans op slagen. Hoe meer bewijs u heeft hoe meer kans u maakt.
 • De woningbouw en politie kunnen geluidmetingen doen die kunnen bewijzen dat er geluidsoverlast is. Als dit zo is word de huurder uit de woning gezet. Maar vaak duurt het erg lang voor de woningbouw zoiets doet.

Opname maken

Om de geluidsoverlast van de bovenburen op te nemen kunt u het beste een videocamera gebruiken, dus niet op de telefoon. Het geluid van een camera word beter opgenomen dan op een telefoon. Op een telefoon is het geluid vaak zachter. Een opname lukt niet altijd even goed. Het kan zijn dat u een aantal keer een opname moet maken om de juiste hoeveelheid geluiden op te nemen. Soms neemt een camera de geluiden niet op ook al heeft u het duidelijk gehoord.

 1. Waar komt de overlast vandaan? Zoek een plek waar u de camera kan neerzetten. Als u de camera vast houd is de opname vaak minder. Een goede plek is om de camera te plaatsen in een deur kozijn, zoals op de afbeelding, bij het raam. Om de geluidsoverlast van bovenburen op te nemen is het belangrijk de camera zo dicht mogelijk tegen het plafond te houden. Door de camera te plaatsen in het kozijn neemt de camera de geluiden beter op, zoals bijvoorbeeld een smijtende deur, is dan beter hoorbaar als dat u met u camera bij de deur staat.
 2. Op welke tijdstippen veroorzaken uw buren overlast? Probeer bij te houden welke momenten dit is en om hoe laat. Zet net iets ervoor de camera al aan, dan is de kans groter dat u een goede opname heeft. Schrijf daarnaast de overlast zo uitgebreid mogelijk op met datum en tijdstip en wat de overlast was.
 3. Zoom met uw camera in tot maximaal voor het beste resultaat. De geluiden worden beter, sneller opgenomen. Door niet in te zoomen kan het zijn dat geluiden niet worden opgenomen.
 4. Zorg voor zo min mogelijk extra geluiden. Wees zelf tijdens de opname stil, zodat er geen bijgeluiden zijn die de geluidsoverlast anders zouden kunnen laten zijn, dus zachter of minder erg. De andere omgevingsgeluiden kunnen worden vergeleken met de overlast, hoe hard het is. Bijvoorbeeld als er een vliegtuig overkomt en de overlast er bovenuit komt.
 5. Laat de camera aan voor 1/2 uur of langer. Vaak zijn dezelfde geluiden later ook. De stukken waar niks gebeurt kunt u later bewerken in een convertor of de belangrijke stukken eruit knippen. Door een langere tijd de camera te laten draaien heeft een goed en duidelijk beeld van de situatie.
 6. De bestanden op uw camera zijn vaak erg groot en omdat ze met een videocamera zijn gemaakt bevatten ze vaak beeld. De bestanden kunt u omzetten naar mp3 dan houd u alleen de audio over en scheelt veel ruimte om het op te slaan. Zet bij de bestandsnaam de datum en tijd van opname, die u terug kunt vinden bij eigenschappen en maak voor elke dag een nieuwe map aan waar u de bestanden in bewaard

meld de overlast bij uw buren.

 • De eerste melding is bij uw buren door aan te geven dat u last van ze ervaart. Probeer dit zoveel mogelijk op een rustig moment te doen op een rustige manier. Meld het een aantal keren bij uw buren voordat u verder gaat met de volgende stap.
 • Probeer met uw buren een afspraak te maken, zodat u een een geschikt moment het probleem kunt bespreken. Neem de tijd om het gesprek te voeren en het geheel uit te praten.
 • Van welke overlast heeft u last? Hoe vaak is dit? Wanneer is dit en hoe laat? Het probleem kunt u omschrijven aan de hand van voorbeelden bijvoorbeeld op 28-11 om 7.00 smeet u met een deur dit deed u ook op 27-11 en 26-11. Om deze tijd slaap ik nog is het mogelijk om dit niet meer te doen? Dit maak direct duidelijk hoeveel last u heeft van de deuren en dat het vaker voorkomt dan 1 keer.
 • Neem andere mee die de overlast ook hebben gehoord. Maak zoveel mogelijk opname en vraag andere te luisteren, met meerdere staat u sterker. Stuur dit mee met uw melding maak er een screenshot van en bewaar alle meldingen.
 • Ga zo rustig mogelijk het gesprek in, laat u niet te veel lijden door emoties of gevoelens. Wanneer u direct na de overlast het gesprek aangaat zijn beide in emoties, het gesprek loopt dan snel uit de hand en kan tot ruzie lijden. Worden u buren boos naar uw uitleg, probeer zelf zo rustig mogelijk te blijven en rustig te praten, trekt de emotie niet weg, besluit er dan om later erop terug te komen. Praten heeft op dat moment weinig zin.
 • Bedenk hoe u in gesprek blijft met uw buren, ze zullen niet stoppen vandaag of morgen, dus u moet er nog enige tijd naast wonen. Hoe kunt u rustig reageren bij de overlast? Wat heeft u daarvoor nodig?
 • Ga het gesprek aan met de kinderen en vraag waarom ze zo doen. Vaak zijn deze kinderen er niet van gediend dat ze worden aangesproken, vraag eventueel hulp van buren of politie. Probeer het gesprek aan te gaan met de ouders van de kinderen die de overlast veroorzaken en maak het bespreekbaar.
 • Ga bij uw buren na of ze er ook last van hebben en vraag hun een melding te doen. Als 1 persoon alleen een melding maakt word er niks mee gedaan en is er geen prioriteit.
 • Bij burenoverlast is het belangrijk dat u dit zo vroeg mogelijk bespreekbaar maakt. Hoe langer u het gesprek uitstelt hoe moeilijker het gesprek zal verlopen. Door het niet te bespreken maar u wel te irriteren aan het geluid, zorgt u ervoor dat er alleen maar meer spanning ontstaat. Hiervan kunt u lichamelijke klachten krijgen die veel al met stress te maken hebben.
 • laat u niet verleiden om de buren een koekje van eigen deeg te geven. Schreeuwen uw buren, en gaat u dit doen, dan u gezien worden als overlast veroorzaker. Daarnaast maakt u het van kwaad tot erger ze gaan vaker schreeuwen of harder schreeuwen.
 • Blijf niet hangen in wie de schuld is of wie gelijk heeft. Dit doet er niet toe en is niet belang. Het is belangrijker dat de overlast stopt. Zoek samen naar mogelijke oplossingen, manieren om de situatie voor beide te verbeteren. Geef de ander de tijd om over de oplossing na te denken en met een andere oplossing te komen.
 • Geef de buren ook de gelegenheid om hun verhaal te doen, neem serieus wat ze vertellen. De buren kunnen dit anders zien en beleven dan u. Door in gesprek te blijven kunt u beter afstemmen op elkaar.
 • Bedenk u van te voren wat u precies wilt vertellen aan de buren, hoe gaat u het omschrijven? Schrijf het kort en bondig op en neem het mee als richtlijn van het gesprek.
 • Geef u bijvoorbeeld een feestje of weet u dat het wat meer geluid geeft als normaal, geef het goede voorbeeld aan de buren hoe u dit aanpakt, door bijvoorbeeld een briefje in de brievenbus te stoppen.

Meld de overlast bij politie.

 • De politie neemt de melding op en kunnen agenten naar de situatie sturen, maar vaak is het alleen een melding. Agenten moeten de overlast hebben vast gesteld op het moment dat zeer zijn, voordat ze tot actie overgaan.
 • Maak een melding via het online meldformulier en voeg audio bij.
 • Maak melding bij de wijkagent via een bericht op de website van politie, voeg hier het bewijs toe.
 • Maak melding bij 0900-8844
 • bel 112 als ze langdurig bezig blijven, maak hier aantekeningen van wat er is gezegd er wat er gaat gebeuren.

meld de overlast bij buurtbemiddeling. De geluidsoverlast kunt u melden bij buurtbemiddeling die u kunt helpen bij het oplossen van de overlast, door bijvoorbeeld bemiddelingsgesprekken.

meld de overlast bij sociaal wijkteam, waar veel al de wijkagent deel van uit maakt.

Meld de overlast bij de woningbouw.

 • De woningbouw kan uw buren aanspreken op de overlast vanuit de afdeling overlast. Soms gebeurt dit ook schriftelijk. Vaak word er geadviseerd een logboek bij te houden van de overlast. Na 3 of 4 brieven aan de veroorzaker kan de veroorzaker uit huis worden gezet.
 • Vraag de huishoudelijke reglementen of woonregels op bij uw verhuurder. Meld overtredingen van deze regels schriftelijk bij uw woningbouwvereniging, bewonerscommissie of bij de gemeente. Neem contact op met de verhuurder van de woning(en) om de situatie te bespreken.
 • Probeer in gesprek te gaan met de woningbouw om het probleem te bespreken in een gesprek. Een mail word anders op gevat dan u het schrijft en hierdoor kan er verwarring ontstaan met grotere gevolgen. Maak aantekeningen van het gesprek met datum en naam van de persoon.
 • Maak een vragen lijst voor de woningbouw. Hoe ziet de woningbouw de overlast? Wanneer is het overlast? Wat kan de woningbouw doen?
 • Het lijkt misschien oneerlijk maar de laatste optie is verhuizen. Door lang in de overlast te blijven zitten loopt u gezondheidsschade op. Dit is erger dan het verhuizen voor overlast. In uw nieuwe woning kunt u dan als nog een rechtszaak aanspannen en de eventuele kosten op die manier terug krijgen.
 • Melden bij de rechter Om er een einde aan te maken is het vaak nodig juridische stappen te ondernemen,bij zowel een huurwoning als een koopwoning. Een huurder kan dan uit de woning worden gezet voor het verstoren van het woongenot. Bij een koopwoning kunt u informatie vragen bij vereniging Eigen Huis.

Melding geluidsoverlast

 • Bewaar alle meldingen online of in een map. Doe dit zoveel mogelijk schriftelijk dan heeft u een bewijs dat u melding maakt.
 • Welke informatie moet u doorgeven in de melding over geluidsoverlast? Op welk adres of plek is de geluidsoverlast? Wat is de oorzaak van de overlast (feestje, ruzie, muziek, etc.) ? Wanneer en op welk tijdstip was de geluidsoverlast? Hoe lang duurde de geluidsoverlast? Komt de geluidsoverlast vaker voor? En zo ja, hoe vaak precies? Kijk in uw huurovereenkomst naar de regels die gelden en wat u moet doen bij overlast en hoe u dit het beste kunt melden.
 • vraag advies bij het juridisch loket wat u kunt doen.
 • Staat u voor een situatie waar leugens voor waarheid gaan? Hou u altijd vast aan de waarheid en vergeet deze niet. Strijd door tot de waarheid boven tafel is. De waarheid zal zegen vieren!!

Goede buren

 1. Behandel anderen zoals uzelf behandeld wilt worden. Geef het goede voorbeeld.
 2. Wanneer u nieuw bent komen wonen, maak contact met buren en de wijk, kijk wat er te doen is en kies een aantal activiteiten uit om de wijk te leren kennen. Doe mee aan activiteiten in de buurt, zo leert u meerdere mensen kennen en op een activiteit naar keuze heeft u mensen met dezelfde interesse.
 3. Het eerste contact komt vaak vanuit u zelf, uw buren zullen vaak niet de eerste stap zetten. Bel aan en stel u voor en wie u bent, eventueel met een kleine cadeautje.
 4. Wees zichtbaar voor uw buren in de straat, kom regelmatig buiten, doe klusjes in uw voortuin of op de stoep. Groet uw buren als u ze tegen komt en maak een kort praatje als dit mogelijk is. Neem een pakketjes aan als de buren niet thuis zijn
 5. Toon belangstelling voor uw buren, als u belangstelling heeft hen dan hebben ze dit sneller voor u. Begin bijvoorbeeld een gesprek als u tegen vrienden zou doen met alles goed? Geef af en toe een complimentje aan uw buren, hiervan zullen uw buren gaan glimlachen.
 6. Heeft u een probleem met u buren, maak het bespreekbaar en krop het niet op. Neem de tijd om goed te luisteren en het gesprek aan te gaan. Spreek het rustig uit op een rustige plek en neem de tijd ervoor. Weet u dat het u buren geluidshinder gaat geven, meld dit uw buren minimaal 24 uur van te voren, zodat ze hier rekening mee kunnen houden en niet op hoge poten op uw stoep staan.
 7. Bent u binnenkort jarig of geeft u een feestje, nodig enkele buren uit, om kennis te maken, koffie drinken of bij te kletsen.
 8. Organiseer iets leuks in de straat of de buurt bijvoorbeeld voor alle kinderen een speelmiddag met toestellen en oud hollandse spelletjes of een wijk feest aan het eind van de zomer met hapjes en drankjes.. Met een aantal personen heeft u in korte tijd vaak al veel leuke ideeën en een plan van aanpak.
 9. Wees duidelijk naar uw buren waar uw grenzen liggen. In het bijvoorbeeld helpen van buren, in uw goedheid of uw eigen grenzen wat u accepteert en wat niet.

6. Naasten

 1. Laat familie, vrienden een nachtje overnachten zodat ze 24 uur het zelfde horen als u, zodat deze persoon kan getuigen over de overlast. Zoek zoveel mogelijk getuigen die u kunt helpen om de geluidsoverlast bespreekbaar te maken bij de instanties en die dit ook zelf hebben gehoord. Probeer zoveel mogelijk het geluid op te nemen, plaats bijvoorbeeld microfoontjes of webcam. Hoe meer bewijs hoe korter dat het duurt.

Soebar.nl™

Soebar.nl™

Soebar.nl is een website voor het gezin over dagelijkse problematiek bij bijvoorbeeld de opvoeding of financieel. Het kenniscentrum is er voor iedereen die graag meer informatie, tips en/of advies wilt, wij zijn voornamelijk gericht op adviezen voor minima gezinnen en gezinnen met psychische en financiële problematiek.