Burenoverlast huurwoning

Wat is het?

In een huurwoning heeft u vaker de kans dat u te maken heeft met overlast, doordat de huizen oudere zijn of dunnere plafonds. Maar overlast heeft ook vaak te maken met het gedrag van buren. Wanneer deze vaak en luid de muziek op vol volume zetten is dit overlast. Maar ook stampen en het smijten met deuren is overlast, zeker als deze hard worden dicht gesmeten en dit vaker op een dag moedwillig gebeurt.

Voor een huurwoning staat er in het huurcontract dat een huurder geen overlast mag veroorzaken, maar het overtuigen van een woningbouw dat er overlast is, is nog niet zo makkelijk. Wanneer de woningbouw een onderzoek start, vraag het na bij de buren al die iets anders aangeven is het 1 persoon tegen meerdere en word het dus niet geloofd.

Structurele geluidsoverlast kan soms alleen worden opgelost met bouwkundige ingrepen door de verhuurder of VVE. Bijvoorbeeld isolatie of reconstructie van vloeren, muren of trappen.

Een woningbouw kijk naar 4 punten, voor het een besluit neemt over de overlast

 • De aard van de hinder, dit is de geluidsoverlast, stank overlast enzovoort.
 • De ernst van de hinder, deze moet gemeten worden met speciale apparatuur. Bij de ernst speel ook een deel tolerantie mee.
 • De duur van de hinder, deze is bij langdurige overlast meer meewegend dan bij kortdurige overlast.
 • De toegebrach­te schade, hoe meer schade u oploopt hoe meer dit meeweegt in het besluit.

Wat u nodig heeft:

Zo begint u:

 1. Maak een overzicht van alle overlast die u ervaart met datum, tijd, volume, hoeveelheid en de gevolgen voor uzelf.
  1. kent u de signalen bij u zelf die de overlast te weeg brengen? Zoals slaapproblematiek, eet problematiek of veel stress? Hoe kunt u deze aanpakken en hoe kunt u makkelijker u rust terug vinden? Probeer zoveel mogelijk de rust te zoeken in huis, met koptelefoon op een paar yoga oefeningen kan hierbij helpen. Is de overlast in huis te hard of te veel verplaats u dan nar buiten met een extra trui of broek. De rust is belangrijker dan het weer. Wanneer u de rust dreigt kwijt te raken word het alleen maar zwaarder en heeft u alleen meer stress.
  2. Maak een overzicht van een aantal weken over de overlast. Schrijf de datum op, de overlast en hoe hard deze was. Maak voor u zelf een gradatie bijvoorbeeld met xxxxx = super hard. Hoe deze aan bij het invullen zodat u een beter overzicht en inzicht krijgt.
   1. Hoe vaak komt de overlast voor? Bij mij dagelijks en met regelmaat de gehele dag. Beginnen vaak in de ochtend en stoppen pas zeer laat.
   2. Hoe hard is de overlast? Hier is de overlast zeer goed hoorbaar voor andere woningen.
   3. Hoe vaak zijn het harde geluiden en hoe vaak zijn het geluiden die vaak terug komen? De overlast bestaat uit beide de deuren en het stampen zijn zeer luid en de zachte geluiden komen vaak voor zoals bonken, of tikken.
   4. Neem het geluid op zorg voor bewijs. Probeer het geluid zoveel mogelijk te omschrijven en het klink als …
 2. Laat familie, vrienden een nachtje overnachten zodat ze 24 uur het zelfde horen als u, zodat deze persoon kan getuigen over de overlast. Zoek zoveel mogelijk getuigen die u kunt helpen om de geluidsoverlast bespreekbaar te maken bij de instanties en die dit ook zelf hebben gehoord. Probeer zoveel mogelijk het geluid op te nemen, plaats bijvoorbeeld microfoontjes of webcam. Hoe meer bewijs hoe korter dat het duurt.
 3. Wat zou volgens u een oplossing kunnen zijn om de overlast te verminderen? Zijn er mogelijkheden om het geluid te verminderen? Wat kan een woningbouw hier aan doen? Wat kan buurtbemiddeling hierin voor u betekenen? Probeer een zo helder mogelijk antwoord te krijgen voor u zelf waar u 100% achter kan staan. Dit kan u in de toekomst steun geven en hoop voor een oplossing. Denk zoveel mogelijk in mogelijkheden.
  1. wat kunt u doen wanneer de overlast te veel word? Kan het helpen om naar buiten te gaan of te gaan wandelen? Maak een lijstje met activiteiten die u kunt gaan doen. Schrijf zoveel mogelijk overlast van je af om uw hoofd leeg te maken. Laat u niks wijs maken, u hoort wat u hoort en hou vast aan uw eigen gevoel.
 4. Maak melding bij buurtbemiddeling, sociaal wijkteam en woningbouw van de overlast. Geef hierbij aan hoeveel last u ervan heeft en hoe vaak het voorkomt. Bewaar alle meldingen online of in een map. Doe dit zoveel mogelijk schriftelijk dan heeft u een bewijs dat u melding maakt.
  1. Welke informatie moet u doorgeven in de melding over geluidsoverlast?
   • Op welk adres of plek is de geluidsoverlast?
   • Wat is de oorzaak van de overlast (feestje, ruzie, muziek, etc.) ?
   • Wanneer en op welk tijdstip was de geluidsoverlast?
   • Hoe lang duurde de geluidsoverlast?
   • Komt de geluidsoverlast vaker voor? En zo ja, hoe vaak precies?
 5. Kijk in uw huurovereenkomst naar de regels die gelden en wat u moet doen bij overlast en hoe u dit het beste kunt melden.
 6. Probeer in gesprek te gaan met de woningbouw om het probleem te bespreken in een gesprek. Een mail word anders op gevat dan u het schrijft en hierdoor kan er verwarring ontstaan met grotere gevolgen. Maak aantekeningen van het gesprek met datum en naam van de persoon.
 7. bel 112 als ze langdurig bezig blijven, maak hier aantekeningen van wat er is gezegd er wat er gaat gebeuren.
 8. vraag advies bij het juridisch loket wat u kunt doen.

Het verwachte resultaat:

Meer doen dan in gesprek blijven met de instanties en het regelmatig melden kunt u niet doen. Alleen door het te blijven melden en aan te geven kan er een oplossing komen.

Het verwerken van het leed gebeurt in 5 fases, dit is ook voor het leed aan doen. Zorg ervoor dat u goed aan u zelf blijft denken en hou u vast aan een goed dagritme. Dit voorkomt dat u wat mee getrokken in het geluid en u op een gegeven moment het geluid niet meer kunt horen.

Tips:

 • Maak een vragen lijst voor de woningbouw. Hoe ziet de woningbouw de overlast? Wanneer is het overlast? Wat kan de woningbouw doen?
 • Bedenk hoe u in gesprek blijft met uw buren, ze zullen niet stoppen vandaag of morgen, dus u moet er nog enige tijd naast wonen. Hoe kunt u rustig reageren bij de overlast? Wat heeft u daarvoor nodig?
 • Meld elke overlast bij alle instanties, naar verloop van tijd kunnen ze niet om de overlast heen. Instanties krijgen veel mails op een dag de kans is groot dat ze minder goed gelezen worden of niet. Blijf het melden, want overlast is overlast.
 • Staat u voor een situatie waar leugens voor waarheid gaan? Hou u altijd vast aan de waarheid en vergeet deze niet. Strijd door tot de waarheid boven tafel is. De waarheid zal zegen vieren!!

Waarschuwingen:

 • Probeer zoveel mogelijk uw rust te vinden en laat u zo min mogelijk lijden door de overlast. Als het niet anders kan kunt u beter besluiten te verhuizen of tijdelijk op een camping te gaan wonen, voor uw eigen rust weer op orde te brengen. Burenoverlast is zeer schadelijk voor de gezondheid.
 • De politie kan er weinig tot niks aan doen, omdat wanneer u belt het geluid is geweest en vooraf weet u het niet. hierdoor is de kans zeer klein dat de overlast ook daadwerkelijk word gehoord. Dit geld ook bij het doorgeven van een melding bij de woningbouw of bij een andere instantie. Het zijn maar lijstjes waar niet veel mee gebeurt.

Burenoverlast expert

Ik ben expert op het gebied van burenoverlast en geluidsoverlast. Via deze website deel ik de ervaringen van de overlast en geef u hierbij tips en adviezen hoe u met burenoverlast kunt omgaan, wat de gevolgen zijn en hoe u het kunt aanpakken. De burenoverlast expert kan u helpen bij het in kaart brengen van de overlast en zo een oplossing vinden.

Wij horen graag uw reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.