buren eenzaam

1 Wat is het?

Het lijkt vreemd dat mensen eenzaam zijn in een wijk of flat, maar dit komt regelmatig voor en steeds vaker voor. Meestal komt dit omdat buren elkaar niet kennen en geen contact met elkaar hebben of door ruzie dit niet willen. Veel mensen zijn ook druk en vaak van huis, waardoor het zelden is dat ze thuis zijn.

Voor sommige mensen zoals mensen met een psychische problematiek is het lastig om contact aan te gaan, het contact op te starten en de eerste stap hierin te zetten. Ze wachten vaker af tot een ander dit doet. De personen hebben vaak veel meegemaakt en hier weinig zelfvertrouwen of geen beste ervaringen met andere. De problematiek zorgt ervoor dat buren het eng of naar vinden en liever het contact met de persoon vermijden, in plaats van de persoon te helpen en te ondersteunen. De vooroordelen gaan dan voor de persoon, die ze vaak niet kennen en zelden hebben gezien.

Psychische problematiek kan voor buren een reden zijn om minder snel het contact aan te gaan. Bijvoorbeeld als er enkele keren politie voor de deur is geweest of als er regelmatig de crisisdienst komt. Wanneer buren weten dat er problematiek is kunnen ze de persoon hiermee gaan pesten of proberen uit het huis weg te krijgen bijvoorbeeld door te stalken of door spullen te vernielen of de persoon uit te gaan schelden. De woningbouw neemt het dan vaker op voor de buren als voor de persoon, omdat de buren met meerdere zijn en de persoon vaak alleen is. Hierdoor is de kans groot dat de persoon zijn huis moet verlaten ook al is hij slachtoffer.

Psychische problematiek word vaak gezien als personen die overlast veroorzaken. Soms is dit het geval, maar vaak ook niet en word er onjuist geoordeeld. De personen hebben dan last van hun buren, maar omdat de psychisch zijn worden zij gezien als veroorzaker. Hierdoor nemen de personen vaker afstand van de samenleving en raken zo eenzaam. De buren kunnen regelmatig voor de persoon de politie bellen voor dingen die de persoon zou doen. Hierdoor staat er regelmatig politie aan de deur wat een indruk achterlaat in de wijk. De meldingen die gedaan worden hoeven niet juist te zijn maar de politie staat er wel. De buren zullen niet weten of het een terechte melding is of een valse melding, maar oordelen hier wel op.