Budgetcoach

Wat is een budgetcoach?

Een budgetcoach is een gediplomeerd persoon die u ondersteuning bied bij administratieve en boekhoudkundige zaken. Om weer orde aan te brengen in de financiële situatie. Een budgetcoach kan u, al dan niet tijdelijk, ondersteunen en zorgt voor meer overzicht  in uw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden.

De budgetcoach maakt u bewust van eventuele (dreigende) financiële problemen en geeft aan hoe deze op te lossen. Ook laat de budgetcoach zien of u ergens op kunt besparen.

Wanneer moet er een budgetcoach worden ingeschakeld?

Een budgetcoach zou u kunnen ingeschakeld zodra het overzicht dreigt te verliezen over uw financiële situatie en schulden begint te maken.

Waarvoor kan ik terecht bij een budgetcoach?

  • kan u helpen en ondersteunen bij het opstellen van vakantiebudget, (be) spaarplan, schuldenplan en/of budgetplan.
  • kan u helpen en ondersteunen bij het op orde brengen van uw administratie en bij het verwerken en geordend bewaren van de post
  • kan u helpen en ondersteunen bij het aanvragen van tegemoetkomingen en of toeslagen van gemeente en/of belastingdienst.
  • kan u helpen en ondersteunen bij kwijtschelding van bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen
  • kan u helpen en ondersteunen bij schulden en voorkomen van schulden.

Hoe werkt een budgetcoach?

Een budgetcoach kan werken als zelfstandig ondernemer, loondienst en/of vrijwillig in een praktijk of instantie of via een online service. De ondersteuning bestaat vooral uit het voeren van gesprekken en het begeleiden naar een gezonde, overzichtelijke administratie en/of financiële  zaken.

Wie betaald de budgetcoach is er ook een vergoeding mogelijk?

Er is hulp beschikbaar van vrijwilligersorganisatie die u hierbij kunnen helpen, zoals de formulierbrigade of schuldhulpmaatje. Maar u kunt ook een deel of heel vergoed krijgen via uw zorgverzekeraar voor een budgetcoach. Voor het laatste moet uw wel een werknemer zijn en uw werkgever kan dit aanvragen. Het doel is om schuldsanering te voorkomen.

Werkgever

Vanaf 1 januari 2015 is iedere werkgever verplicht om de werkkostenregeling toe te passen en die geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen die tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking horen.

Meld u bij uw werkgever dat u gebruik wil maken van de regeling.  Ga naar de website van uw zorgverzekeraar en kijk of deze deelneemt hieraan en meld u aan. Binnen ongeveer 1 week krijg u een reactie of u de hulp krijgt.

Via het PGB:

Heeft u een persoonsgebonden budget? Dan zijn er veelal mogelijkheden om de kosten via het PGB vergoed te krijgen. De voorwaarden voor vergoedingen via het PGB zijn terug te vinden op: www.pgb.nl

Via de ziektekostenverzekering:

Steeds meer verzekeringsmaatschappijen zien de resultaten van een coach traject en erkennen en vergoeden dit in een aanvullend verzekeringspakket. Neem voor meer informatie contact op met uw ziektekostenverzekeraar.

Via het UWV:

Afhankelijk van het soort uitkering en gemaakte afspraken met het UWV. Het UWV kan u een budget toe kennen waarmee u het coach traject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Voor meer informatie neemt u contact op met het UWV.

Geplaatst in B