Budgetbeheer

1 Wat is het?

Budgetbeheer is hulp bij uw financiële zaken en bij het regelen van schulden, dit gaat via de sociale dienst van de gemeente. Het kan problemen zoals incasso- en deurwaarders trajecten, huurachterstanden, uithuisplaatsing en het verliezen van het financiële overzicht voorkomen. Budgetbeheer is een oplossing wanneer u moeite heeft om te gaan met geld of in problematische schulden zit. Om te voorkomen dat er nieuwe schulden komen beheerd de budgetbeheerder uw rekening.

Budgetbeheer is bedoeld voor mensen die hun geldzaken op vrijwillige basis willen overdragen aan een budgetbeheerder. De gemaakte afspraken zijn niet vrijblijvend. Belangrijk verschil tussen bewindvoering en budgetbeheer; bij bewindvoering wordt uw financiële tekeningbevoegdheid overgedragen aan de budgetbeheerder. Bij budgetbeheer behoudt u uw financiële tekeningbevoegdheid.

2 Herkennen

De werkzaamheden voor budgetbeheer bestaan onder andere uit: Budgetbeheer gebeurt door uw financiën te beheren. Al uw inkomsten zoals; salaris, uitkering, belastingtoeslagen, kinderbijslag enz. worden op een beheerrekening gestort. Vanaf deze rekening worden dan uw vaste lasten betaalt en wordt u wekelijkse huishoudgeld betaalt. Daarnaast wordt er geprobeerd maandelijks geld te reserveren voor onvoorziene uitgaven.

Budgetbeheer wordt aangegaan voor een periode van 36 maanden, te rekenen vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst, met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging met eenzelfde periode. Bij budgetbeheer geeft u een volmacht aan een bedrijf om namens u uw financiële administratie te doen. Zij leggen regelmatig verantwoording aan u af over uw inkomsten en uitgaven.

Werkzaamheden Budgetbeheer

 • het opmaken van een budgetplan en het geven budgetadviezen.
 • het openen van een beheerrekening voor u en eventueel een leefgeldrekening.
 • het verzorgen van betalingen van de vaste lasten: huur/hypotheek, gas, water, licht en zorgverzekering.
 • het aanvragen (indien nodig) van huur- en zorgtoeslag en eventueel kindgebonden budget.
 • het aanvragen (indien nodig) van bijzondere bijstand.
 • het verzorgen van de aanvragen kwijtschelding voor lokale heffingen en belastingen.
 • het resterende saldo wordt maandelijks naar u overgemaakt.
 • het zo nodig geven van advies over bezuinigingen.
 • het verzorgen dat eventuele post naar u wordt doorgestuurd.
 • het geven van toegang tot uw eigen persoonlijke dossier.

mag budgetbeheer overwerk inhouden ?

Budgetbeheer maar inkomsten uit overwerk inhouden. Inkomsten uit werk worden altijd ingehouden. Onder de inkomsten uit overwerk word verstaan de werkzaamheden die u doet boven op het aantal uren van uw contract. De overuren worden normaal gesproken ingehouden. De recht kan besluiten om een deel van de inkomsten aan u toe te kennen. Dit kan tot 50% zijn. Maar alleen als dit van te voren is geregeld en als u de verplichtingen na komt, ook de partner. Als schuldenaar bent u niet verplicht over te werken.

3 Behandeling

Vele beheerder hebben 3 pakketten, afhankelijk van welk pakket word er meer of minder zaken voor u geregeld. Dit is een vaststaand bedrag per maand. De kosten die verbonden zijn aan budgetbeheer verschillen per gemeente. Veel gemeenten verlenen voor de kosten van budgetbeheer bijzondere bijstand.

 • Budgetbeer Basis. De budgetbeheerder betaalt huur of hypotheek en ziektekosten. De andere rekeningen betaalt u zelf.
 • Budgetbeheer Plus. De budgetbeheerder betaalt huur of hypotheek, ziektekosten en één andere betaling. De andere rekeningen betaalt u zelf.
 • Budgetbeheer Totaal. De budgetbeheerder betaalt huur of hypotheek, ziektekosten en de andere rekeningen uit het budgetplan.
 • Hoe wordt de hoogte van mijn huishoudgeld bepaald? Hoeveel huishoudgeld er beschikbaar is, is afhankelijk van uw gezinssituatie en de hoogte van uw vaste lasten.

Verplicht komt niet vaak voor. Het is niet verplicht wanneer u het zelf aanvraagt. Budgetbeheer kan worden afgesproken als u schulden heeft of juist om financiële problemen te voorkomen.

Gemeente/Klantmanager De gemeente kan budgetbeheer in bepaalde situaties ook opleggen. Bijvoorbeeld als u een bijstandsuitkering hebt. Via uw klantmanager kunt u verplicht worden, om mee te werken met budgetbeheer. Dit is de meest uitgebreide vorm van budgetbeheer. De gemeente betaalt dan elke maand bepaalde rekeningen voor u en krijgt u het resterende bedrag (leefgeld) op uw rekening gestort.

Budgetbeheer Budgetbeheer is meestal verplicht bij een schuldregeling. Vaak is dit nodig om ervoor te zorgen dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. De kans op betalingsachterstanden of nieuwe schulden wordt hierdoor kleiner. Soms stelt een schuldeiser budgetbeheer daarom als voorwaarde.

Verplicht: Wanneer u eerder in de schuldsanering heeft gezeten

 • Wanneer u hoort bij de bijzondere doelgroep,
 • Schulden heeft met de vaste lasten
 • Mensen zonder een bankrekening.
 • Wanneer u moeilijkheden om uw financiële zaken op orde te brengen en te houden, maar voor wie beschermingsbewind niet mogelijk is omdat er geen medische grond voor is.
 • Schuldbemiddelingstraject

4 Gevolg

Moet mijn partner meedoen met een schuldregeling?

Nee, uw partner word niet belast met uw schuld. Dit kan alleen als u getrouwd bent op huwelijke voorwaarden of samenwoont, kan uw partner buiten de schuldregeling blijven. Wel worden de vaste lasten “naar rato” verdeeld. Dit betekent dat er slechts rekening wordt gehouden met een deel van de vaste lasten die u heeft. Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen of heeft u een geregistreerd partnerschap: dan moet uw partner aan de schuldregeling meedoen.

5. Plan

 • Een consulent budgetbeheer begeleid en ondersteund u tijdens het budgetbeheer. Tijdens de begeleiding leert u stap voor stap hoe u zelf uw eigen budget weer kunt beheren en hoe u straks uw eigen betalingen weer kunt doen, zonder onze ondersteuning. De consulent bied u een budgetcursus aan.
 • Als er iets veranderd in uw persoonlijke omstandigheden moet u dat doorgeven. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen of een kind krijgt. Dit is belangrijk, omdat samenwonen en verhuizen gevolgen kunnen hebben voor uw inkomsten, bijvoorbeeld omdat uw uitkering dan wordt verlaagd en het kan betekenen dat u meer belasting moet betalen. Hiervoor moet u een volledig inzicht geven in uw financiële situatie, hou uw financiële zaken zoveel mogelijk gescheiden.
 • Ik wil het graag weer zelf onder controle hebben .Hoe zeg ik op? U kunt uw budgetbeheer altijd opzeggen. Dit moet schriftelijk. De opzegtermijn is één maand.Hierbij kunt u geen aanspraak meer maken op schuldhulp bij bijvoorbeeld schuldsanering.
 • Mag ik de langdurigheidstoeslag zelf houden of moet ik dat afdragen aan budgetbeheer?? De langdurigheidstoeslag mag u zelf houden, deze kunt u aan uw budgetbeheerder geven voor het betalen van uw schulden. Dit kunt u terug vinden in uw contract.
 • Mag een budgetbeheerder ongevraagd het wachtwoord van mijn Dig-id mag wijzigen? Ja een budgetbeheer mag het wachtwoord van uw digid wijzigen, als dit is overeengekomen is en in uw contract staat.
 • Mag budgetbeheer mijn gegevens door geven aan de woningbouw? Een budgetbeheer mag dit alleen doen wanneer dit schriftelijk is overeengekomen in uw contract.

👤

E-Schuldhulp
Schuldhulp is er om de taboe over schulden en de problematiek erom heen te verkleinen. Door het geven van goede en duidelijke informatie wil ik een bijdrage leveren aan het verbeteren van preventie van schulden en het voorkomen hiervan.

🎖

De knop is er voor de lezers van de site en geven een beeld van welke informatie gezocht en goed bevonden word op de website. De knop is om de schrijver te bedanken voor het plaatsen van het artikel, omdat u het een goed artikel vond of het graag wilt delen met de mede lezers van de website. Het is de waardering voor een artikel, bijvoorbeeld voor het plaatsen van het artikel of om het artikel te schrijven voor de website. Voor de schrijver is het fijn om te weten dat het artikel goed is en nieuwe informatie bevat. Door een bedankje op het artikel weet de schrijver dat het artikel iemand heeft geholpen of dat de informatie goed en duidelijk is.

Met de informatie die we delen willen we taboe op psychische problematiek verminderen en als het zou kunnen stoppen. Iedereen kent iemand met psychische problematiek, het zo een heel normaal onderwerp moeten zijn om te bespreken. De artikelen gaan over diagnose, medicatie en behandelaars. De diagnose waar word geschreven zijn o.a. autisme, borderline, ptss, depressie, hsp.

@ggz

👥

Het doel van de website is de taboe van schulden problematiek en van psychische problematiek verkleinen en samen te zoeken naar een oplossing voor de problematiek. Personen, naasten en behandelaar zoveel mogelijk te informeren over de psychische problematiek en het bevorderen van de signalen te verminderen. Het voorkomen en oplossingsgericht werken aan schulden en budgetvoorlichting. Het stimuleren en bevorderen van de financiële zelfstandigheid, van een goede financiële gezondheid, van gezond omgaan met geld, van zelf het overzicht te hebben en de grip te houden over uw financiële zaken en uw administratie.Artikelen: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Thema's: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Soebar.nl is een kenniscentrum en schrijft artikelen met adviezen en tips als informatief en educatief. De artikelen geven voorbeelden van diagnose, het herkennen en hoe u ermee om kunt gaan. De artikelen zijn geen vervanging voor een huisarts of hulpverlener.

©

Er rust copyright op de teksten, foto’s en andere afbeeldingen van de Soebar.nl ™ op deze website. De © Copyright is geldig voor de gehele website van soebar.nl™, vanaf 2009 tot 2018. Alle rechten zijn voorbehouden aan deze website. De website is beschermd tegen kopiëren. Voor de teksten geld dat er geen teksten mogen worden gebruikt en worden geplaatst op andere websites, ook niet met bron vermelding.

Alle artikelen, blogs, links, afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

Soebar.nl ™ geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden, zonder uitdrukkelijke toestemming. Foto’s en andere afbeeldingen op deze website mag u niet gebruiken.