Bijzondere bijstand

Wat is bijzondere bijstand?

De bijzondere bijstand is een tegemoetkoming van de gemeente die u kunt krijgen voor noodzakelijk bijzondere kosten. De kosten mag u niet via andere rekeningen vergoed krijgen zoals de wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) of aanvullende ziektekosten.

Waarvoor kan ik bijzondere bijzondere bijstand aanvragen?

De kosten die vergoed worden zijn onvoorkoombare noodzakelijke kosten. Onder deze kosten word verstaan bijvoorbeeld een wasmachine die vervangen moet worden of kosten van een advocaat. Bij bijzondere bijstand gaat het vaak om een tegemoetkoming in extra kosten door ziekte, een verhuizing of echtscheiding.

Onder de bijzondere bijstand vallen regelingen zoals woonkostentoeslag en/of schoolkostentoeslag. Voor de extra regelingen zijn verschillende voorwaarden, deze kunnen per gemeente verschillen. Ook het bedrag dat word uitgekeerd is niet overal hetzelfde.

Wie kan bijzondere bijstand aanvragen?

De kosten kunt u nergens anders vergoed krijgen, dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Dus niet vergoed via een regeling, verzekering en/of een voorziening. Om bijzondere bijstand aan te vragen heeft u een laag inkomen,  ook wanneer u geen uitkering ontvangt kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Hoe vraag ik bijzondere bijstand aan?

Wanneer u een aanvraag doet bij bijzondere bijstand van de gemeente moet de dienst of product zijn geleverd of afgenomen. Met het bewijs (de bon) gaat u naar de gemeente voor een aanvraag.

Hier krijgt u een aanvraagformulier die u moet invullen en waar de gemeente binnen 6 weken een besluit over neemt. Het bedrag word naar u rekening of word direct overgemaakt aan bijvoorbeeld de advocaat.

Een nota nodig?

De bijzondere bijstand vergoed de dienst of product dus achteraf. Niet bij iedere gemeente gelden dezelfde regelingen. Normaal gesproken dient u eerst het product zelf aan te schaffen en met de nota kunt u het vergoed krijgen bij de bijzondere bijstand. In uw situatie is er nog geen nota.

Wat u zou kunnen doen is naar de leverancier gaan waar u de wasmachine wilt gaan kopen en vragen om een pro forma nota. Dit is een prijsopgave van het product. Deze kunt u inleveren bij de bijzondere bijstand.

Als u recht heeft op bijzondere bijstand, dan kan de gemeente de rekening direct aan de leverancier betalen. Hou er rekening mee dat de gemeente vaste prijzen hanteert. De gemeente betaalt nooit meer dan de vaste prijs.

Houd  er rekening mee dat u wasmachine niet veel duurder is dan de vergoeding van de bijzondere bijstand. De vergoeding  is en vast staand bedrag die u kunt opvragen bij uw klantmanager.

Voor meer informatie welke regelingen er bij u gemeente zijn verwijs ik u door naar uw eigen gemeente website.