Bewindvoering

5 Plan

 • Geef u klacht over de bewindvoering door aan de rechtbank.
 • Vraag juridisch advies bij het juridisch loket
 • Zorgen dat u langs uw bewindvoerder gaat om uw post op te halen
 • Alleen met uw toestemming mogen medische gegevens over u worden doorgegeven aan een arts. De bewindvoerder heeft een machtiging nodig om medische gegevens op te vragen. Op uw privé rekening staat ook een bedrag, deze word ook gezien al een bedrag waarvan u zou kunnen leven en/of waarmee u schulden zou kunnen afbetalen.
 • Het bijhouden van een budgetplan is erg belangrijk voor een goed en duidelijk overzicht van uw financiële situatie. In het overzicht kunt u de inkomsten en uw uitgavenpatroon met elkaar vergelijken en word het duidelijk of u in financiële balans bent of dat er iets moet veranderen. Maak maandelijks het budgetplan werkblad en jaarlijks het jaaroverzicht. Om niet in de schulden te komen en/of uit de schulden te komen kunt u het schuldenplan bijhouden.

Veel gestelde vragen

 1. Mag hij de kinderbijslag gebruiken voor schulden af te betalen? Onder al uw inkomen word verstaan het salaris, uitkering, huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvang toeslag belastingteruggave, PGB, kinderbijslag. Omdat de kinderbijslag onder de inkomsten valt, is deze al opgenomen in het plan. Deze inkomsten beheert de bewindvoerder, hiervan worden op dit moment de schulden afgelost.
 2. Mag een bewindvoerder mij afwijzen voor een woning? Een bewindvoerder mag uw woning afwijzen wanneer de huur aan de hoge kant is, dan kan hij/zij u verzoeken opzoek te gaan naar een andere woning.
 3. Bestaat er een wettelijk minimum aan leefgeld bij budgetbeheer? Nee dit bestaat niet. Het leefgeld is afhankelijk van uw inkomsten en vaste lasten en eventuele schulden. Er is wel een minimaal vrij te laten bedrag waar veel budgetbeheerders mee werken.
 4. Krijg ik een afschrift van de rekening? De schuldhulpverlener geeft u maandelijks een overzicht wat er met de rekening is gebeurt. Bij vele kan dit ook via de website van de schuldhulpverlener.
 5. Mag ik zelf een abonnement afsluiten? Zelf een abonnement afsluiten mag niet zonder toestemming van uw bewindvoerder. Aan een bewindvoerder bent u verplicht alle wijzigen door te geven. Wanneer u zelf een abonnement afsluit, zonder dit door te geven aan uw bewindvoerder, komt deze er achter bij het openen van uw post en is de kans klein dat het abonnement blijft. Heeft u een laag inkomen? Dan moet u rekening houden beslag vrije voet die ligt op de inkomsten. Er mag geen beslag worden gelegd als u onder het minimum uitkomt.
 6. Iemand onder bewindvoering moet naar de tandarts, maar bewindvoerder weigert daar geld voor vrij te maken. Dat kan toch niet? Voor kosten van de tandarts is een vaste reservering iedere maand op uw beheerrekening. De bewindvoerder kan voor uw een betalingsregeling afsluiten om de rekening te betalen, mits dit past in uw plan. Is er niet voldoende gereserveerd en kan de rekening niet betaald worden dan kunt u fondsen aanschrijven of een verzoek neer leggen bij de bijzondere bijstand. ER is simpelweg geen geld, dus er kan niet betaald worden. Vraag bij uw bewindvoerder na wat de reden is dat de rekening niet word betaald. Leg hierbij duidelijk de noodzaak uit. Vraag juridisch advies bij het juridisch loket.

Vakantiegeld

 • Het vakantiegeld moet in vele gevallen worden aangevraagd bij de bewindvoerder. Doe dit ruim op tijd.
 • Vraag de bewindvoerder hoeveel vakantiegeld u krijgt en wanneer dit gestort word. Plan met dit bedrag zoveel mogelijk zaken die vervangen moeten worden.
 • Vraag na of er beslag komt, wanneer, door wie en of dit word gekort met uw vakantiegeld.

Geen vertrouwen bewindvoering

Stap 1 Hoe is het gekomen dat u uw bewindvoerder niet meer vertrouwd? Bent het niet eens met de regels die zij opgesteld door uw bewindvoerder om uw schulden af te lossen?

 • Dan kunt u in gesprek gaan met u bewindvoerder en proberen of de afspraken gewijzigd kunnen worden. Of in bezwaar gaan tegen het het besluit.
 • Hoe u dit moet doen staat vaak op de achterkant van de brief. Heeft u hierbij ondersteuning nodig dan kunt u maatschappelijk werk of iemand van schuldsanering mee nemen.

Stap 2 Is de bewindvoerder aangewezen door de rechtbank, dan kunt u een klacht indienen bij de kantonrechter die de bewindvoerder aan u heeft toegewezen of BPBI (brancheorganisatie). Bij schuldsanering, budgetbeheer kijk of de schuldhulpverlener is aangesloten NVVK( (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet).

 • Bent u het niet eens met de schuldhulpverlener? Dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen voor een andere schuldhulpverlener bij de gemeente of via de rechter..
 • Heeft u al een minnelijk traject gevolgd en is de mislukt? Dan is de reden van het mislukken erg belangrijk, heeft u opnieuw schulden gemaakt of is er te weinig inkomsten om de schulden af te lossen, lees dan het artikel Mislukt minnelijk traject

Stap 3 Fraude/oplichting Wanneer u vermoedens heeft dat het niet klopt door verduistering, fraude, oplichting, probeer zoveel mogelijk bewijs te verzamelen, waarmee u aangifte kunt doen bij de politie. Dit kan u doen door middel van de budget map, schulden map mee te nemen. Dit geld wanneer u zelf een bewindvoerder heeft gezocht.

Stap 4 Andere bewindvoerder Probeer zo snel mogelijk een andere bewindvoerder te vinden die u kan helpen met het oplossen van de schulden en u kan helpen bij bij de problemen met uw oude bewindvoerder.

Stap 5 Komt u er niet uit? Probeer neem advocaat en/of vraag juridisch advies bij het juridisch loket.

Korten

 • Vraag bij uw bewindvoerder na welke kosten zijn ingehouden en van welk bedrag dit is. Vraag een afschrift aan van de inkomsten en uitgaven. Vraag ook om meer informatie over het vrij te laten bedrag en de nominale bedrag.  Welke kosten mogen worden ingehouden en welke niet.
 • Waar is het geld aanbesteed? Had u extra kosten of is het naar de schulden gegaan? Of word het bedrag gespaard? een ingehouden bedrag kunt u altijd terug vinden op uw afschrift, vaak staat hier ook een omschrijving of een reden bij vermeld of waar het bedrag aan is besteed.
 • Klopt het bedrag met het bedrag wat op uw financiële afschrift staat wat u maandelijks of per kwartaal krijgt van uw bewindvoerder? Vraag advies bij het juridisch loket als het bedrag niet klopt wat u nog kan doen. Hiervoor heeft u het papier van de bewindvoerder nodig.