Bewindvoering

3 Behandeling

De bewindvoerder maakt een beslissing aan de hand van uw gehele financiële situatie. Om uw gehele financiële overzichtelijk te krijgen mag zij de gegevens van uw bank en schuldeisers opvragen. Een bewindvoerder is alleen voor de financiële zaken, zoals van (privé) rekeningen en uw pasgegevens. Dit betekend dat zij al uw rekeningen mag inzien en opvragen om hier een duidelijk overzicht van te krijgen. Voor allerlei documenten moet de bewindvoerder een zogenaamd Toestemmingsformulier tekenen, voordat een persoonlijk document kan worden aangevraagd.

Door dat de bewindvoerder de gegevens opvraagt van al uw rekeningen kan ze een balans maken van uw gehele besteedbaar inkomen en is bovenstaand voorbeeld niet mogelijk. De beslissing zou dan zijn dat u meer moet af betalen van uw schulden en uw een bedrag krijgt aan leefgeld. Een mentorschap kunt u aanvragen wanneer u met andere zaken ondersteuning nodig heeft.

  1. De bewindvoerder opent al uw zakelijke post brieven, rekeningen e.d.
  2. De bewindvoerder stuurt de privé post door naar u.
  3. De post word dagelijks verzameld en naar uw huisadres gestuurd
  4. Van uw poststukken worden soms kopieën gemaakt, dit is wisselend per bewindvoerder.

Wanneer de bewindvoerder merkt dat de afspraken niet worden nagekomen of dreigt te missen, neemt ze contact met u op. Een van uw plichten is de bewindvoerder te informeren over belangrijke post en deze op te sturen, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de hoogte van huur en zorgtoeslag, huurverhoging, wijzigingen in inkomen, reacties op sollicitaties. Een bewindvoerder van het wsnp mag uw post niet vernietigen. Een bewindvoerder moet alle post aan u overleggen, dus ook de originele post en de kopieën. Het kan zijn dat u wel de post moet ophalen en/of dat het naar uw huisadres word gestuurd.

Mag de bewindvoerder privé gegevens opvragen ?

De bewindvoerder maakt een beslissing aan de hand van uw gehele financiële situatie. Om uw gehele financiële overzichtelijk te krijgen mag zij de gegevens van uw bank en schuldeisers opvragen.

Een bewindvoerder is alleen voor de financiële zaken, zoals van (privé) rekeningen en uw pasgegevens. Dit betekend dat zij al uw rekeningen mag inzien en opvragen om hier een duidelijk overzicht van te krijgen. Voor allerlei documenten moet de bewindvoerder een zogenaamd Toestemmingsformulier tekenen, voordat een persoonlijk document kan worden aangevraagd.

Balans in de financiën

  • Door dat de bewindvoerder de gegevens opvraagt van al uw rekeningen kan ze een balans maken van uw  gehele besteedbaar inkomen en is bovenstaand voorbeeld niet mogelijk. De beslissing zou dan zijn dat u meer moet af betalen van uw schulden en uw een bedrag krijgt aan leefgeld. Een mentorschap kunt u aanvragen wanneer u met andere zaken ondersteuning nodig heeft.

Medische gegevens

  • Alleen met uw toestemming mogen medische gegevens over u worden doorgegeven aan een arts. De bewindvoerder heeft een machtiging nodig om medische gegevens op te vragen.
  • Op uw privé rekening staat ook een bedrag, deze word ook gezien al een bedrag waarvan u zou kunnen leven en/of waarmee u schulden zou kunnen afbetalen.

Verantwoordelijkheid

  • Een bewindvoerder legt jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter over de inkomsten en uitgaven met daarbij de bank standen en de eventuele schulden.