Bewindvoerder

Stap 1 Signalen herkennen, oplossen

Een officiële bewindvoerder kan met de beschikking aantonen dat hij is benoemd door een kantonrechter. Heeft u bewindvoerder geen beschikking dan is het geen officiële bewindvoerder. Budgetbeheer of begeleiding hierbij is een vrij beroep, dit betekend dat er geen wettelijke vast bedrag is voor een ondersteuning. Iedereen kan beginnen met een ondersteunend bedrijf in budgetbeheer. Daarom is het erg belangrijk goed op te letten wie u uw financiële zaken toevertrouwd. Let erop dat er een geschillencommissie is, waar u een klacht kunt indienen ingeval dat er problemen komen.

Een bewindvoerder legt jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter over de inkomsten en uitgaven met daarbij de bank standen en de eventuele schulden. Als er geen vonnis van een rechter is kan er ook geen beslag worden gelegd. Er zit een zeer groot verschil tussen een Wsnp bewindvoerder (soort curator in een faillissement) en een (beschermings)bewindvoerder die door de kantonrechter wordt aangesteld.

De kantonrechter houd toezicht op bewindvoerders die 3 of meer cliënten heeft. Deze moeten aan kwaliteitseisen voldoen, wat te maken heeft met de opleiding, integriteit en bedrijfsvoering. Een accountant controleert dit jaarlijks. Voordat een bewindvoerder word benoemd moet hij eerste een diploma overleggen een VOG (Verklaring omtrent gedrag) en moet hij aan de rechter laten zien dat hij voldoet aan alle eisen.

Een bewindvoerder heeft als belangrijkste taak het beheren en beschermen van het vermogen van een cliënt. In dit geval mag de persoon niet meer zelfstandig over zijn financiële middelen en goederen beschikken.

Taak 1 beheren en beschermen Een bewindvoerder heeft als belangrijkste taak het beheren en beschermen van het vermogen van een cliënt. In dit geval mag de persoon niet meer zelfstandig over zijn financiële middelen en goederen beschikken.

Taak 2 het opstellen van een budgetplan Aan de hand van uw inkomen en vaste lasten word er een budgetplan opgesteld. Een budgetplan moet een sluitend budget hebben, daarom komt er een onderzoekt door bewindvoerder wanneer er meer geld uitgaat als er binnen komt. Dit gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de cliënt maar kan soms leiden tot minder populaire maatregelen. De bewindvoerder beslist uiteindelijk maar legt altijd uit waarom een beslissing wordt genomen.

Taak 3 Verantwoordelijkheid afleggen De bewindvoerder grijpt in als dat nodig is. De bewindvoerder heeft regelmatig met u contact over de stand van zaken. De bewindvoerder stuurt iedere maand een rekeningoverzicht naar u toe, zodat u volledig op de hoogte bent. De bewindvoerder moet 1 keer per jaar naar de rechter om verantwoording af te leggen hoe hij uw “vermogen” heeft beheerd.

Tot de werkzaamheden behoren o.a.: Aanvragen van het bewind. Inkomensreparatie. Het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan. Het doorbetalen van vaste lasten, zoals huur en energierekeningen en indien mogelijk reserveren voor eigen risico ziektekosten etc. Declaratie ziektekosten. Regelen van toeslagen bij de belastingdienst.Het aanvragen van bijstand, uitkeringen, huur- en zorgtoeslag. Aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1. Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast. Het opstarten van schuldhulpverlening in samenwerking met een schuldhulpverlener. Telefonisch spreekuurcontact (binnen redelijke grenzen) Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de Kantonrechter. Het onderhouden van contacten met diverse instellingen, zoals de woningbouwvereniging, de zorgverzekeraar en uitkeringsinstanties. Het uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan. Postverwerking en tevens de post naar u toe verzenden

Niet tot de werkzaamheden behoren: Problematische schuldsanering. Belastingaangifte box 2 en 3. Bewind bij ondernemersactiviteiten. Ingewikkelde nalatenschappen. Ontruimen van de woning. Frequent naar zitting Kantonrechter. Meegaan naar een WSNP zitting of naar het UWV. Het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling. Voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling. Administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB) Verkoop onroerend goed.

Iemand die onder bewind staat kan nog altijd abonnementen of overeenkomsten afsluiten. Door het afsluiten van een nieuw abonnement komt er een maandelijkse extra vaste last bij, waardoor de bewindvoerder geen toestemming zal geven. Met het bedrag voor de kosten kunt u ook een schuld aflossen. Wanneer u vraagt aan uw bewindvoerder om een telefoonabonnement voor uw zoon af te sluiten, is dit alleen mogelijk als er voldoende saldo is om de extra maandelijkse kosten te betalen. Een bewindvoerder mag geen abonnement afsluiten op uw naam terwijl u het niet weet.

Stap 2 Het maken van een doel

De bewindvoerder maakt een beslissing aan de hand van uw gehele financiële situatie. Om uw gehele financiële overzichtelijk te krijgen mag zij de gegevens van uw bank en schuldeisers opvragen. Een bewindvoerder is alleen voor de financiële zaken, zoals van (privé) rekeningen en uw pasgegevens. Dit betekend dat zij al uw rekeningen mag inzien en opvragen om hier een duidelijk overzicht van te krijgen. Voor allerlei documenten moet de bewindvoerder een zogenaamd Toestemmingsformulier tekenen, voordat een persoonlijk document kan worden aangevraagd.

Door dat de bewindvoerder de gegevens opvraagt van al uw rekeningen kan ze een balans maken van uw gehele besteedbaar inkomen en is bovenstaand voorbeeld niet mogelijk. De beslissing zou dan zijn dat u meer moet af betalen van uw schulden en uw een bedrag krijgt aan leefgeld. Een mentorschap kunt u aanvragen wanneer u met andere zaken ondersteuning nodig heeft.

 1. De bewindvoerder opent al uw zakelijke post brieven, rekeningen e.d.
 2. De bewindvoerder stuurt de privé post door naar u.
 3. De post word dagelijks verzameld en naar uw huisadres gestuurd
 4. Van uw poststukken worden soms kopieën gemaakt, dit is wisselend per bewindvoerder.

Wanneer de bewindvoerder merkt dat de afspraken niet worden nagekomen of dreigt te missen, neemt ze contact met u op. Een van uw plichten is de bewindvoerder te informeren over belangrijke post en deze op te sturen, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de hoogte van huur en zorgtoeslag, huurverhoging, wijzigingen in inkomen, reacties op sollicitaties. Een bewindvoerder van het wsnp mag uw post niet vernietigen. Een bewindvoerder moet alle post aan u overleggen, dus ook de originele post en de kopieën. Het kan zijn dat u wel de post moet ophalen en/of dat het naar uw huisadres word gestuurd.

Mag hij de kinderbijslag gebruiken voor schulden af te betalen? Onder al uw inkomen word verstaan het salaris, uitkering, huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvang toeslag belastingteruggave, PGB, kinderbijslag. Omdat de kinderbijslag onder de inkomsten valt, is deze al opgenomen in het plan. Deze inkomsten beheert de bewindvoerder, hiervan worden op dit moment de schulden afgelost.

Mag een bewindvoerder mij afwijzen voor een woning? Een bewindvoerder mag uw woning afwijzen wanneer de huur aan de hoge kant is, dan kan hij/zij u verzoeken opzoek te gaan naar een andere woning.

Bestaat er een wettelijk minimum aan leefgeld bij budgetbeheer? Nee dit bestaat niet. Het leefgeld is afhankelijk van uw inkomsten en vaste lasten en eventuele schulden. Er is wel een minimaal vrij te laten bedrag waar veel budgetbeheerders mee werken.

Krijg ik een afschrift van de rekening? De schuldhulpverlener geeft u maandelijks een overzicht wat er met de rekening is gebeurt. Bij vele kan dit ook via de website van de schuldhulpverlener.

Wat kan een beschermingsbewind betekenen voor mij?

 • Bewindvoering schept overzicht in problematische financiële situaties en
 • Draagt bij aan de rust in het leven van cliënten, zodat zij zich kunnen concentreren op andere gebieden in hun bestaan.
 • Dossieranalyse,
 • Boedelbeschrijving,
 • Incasso en beslaglegging,
 • Verantwoording richting rechtbank.
 • Een bewindvoerder heeft het totale financiële beheer.

Stap 3 Plan maken

 • Geef u klacht over de bewindvoering door aan de rechtbank.
 • Vraag juridisch advies bij het juridisch loket
 • Zorgen dat u langs uw bewindvoerder gaat om uw post op te halen

Alleen met uw toestemming mogen medische gegevens over u worden doorgegeven aan een arts. De bewindvoerder heeft een machtiging nodig om medische gegevens op te vragen. Op uw privé rekening staat ook een bedrag, deze word ook gezien al een bedrag waarvan u zou kunnen leven en/of waarmee u schulden zou kunnen afbetalen.

Het bijhouden van een budgetplan is erg belangrijk voor een goed en duidelijk overzicht van uw financiële situatie. In het overzicht kunt u de inkomsten en uw uitgavenpatroon met elkaar vergelijken en word het duidelijk of u in financiële balans bent of dat er iets moet veranderen. Maak maandelijks het budgetplan werkblad en jaarlijks het jaaroverzicht. Om niet in de schulden te komen en/of uit de schulden te komen kunt u het schuldenplan bijhouden.

Mag er beslag worden gelegd op een beheerrekening? Er mag op zowel de beheerrekening als de leefgeldrekening beslag worden gelegd. Er zou rekening gehouden moeten worden met de beslagvrije voet, maar schuldeisers mogen een openstaande rekening vorderen. Hierdoor kan het voorkomen dat er geen leefgeld is

Mag ik zelf een abonnement afsluiten? Zelf een abonnement afsluiten mag niet zonder toestemming van uw bewindvoerder. Aan een bewindvoerder bent u verplicht alle wijzigen door te geven. Wanneer u zelf een abonnement afsluit, zonder dit door te geven aan uw bewindvoerder, komt deze er achter bij het openen van uw post en is de kans klein dat het abonnement blijft. Heeft u een laag inkomen? Dan moet u rekening houden beslag vrije voet die ligt op de inkomsten. Er mag geen beslag worden gelegd als u onder het minimum uitkomt.

Iemand onder bewindvoering moet naar de tandarts, maar bewindvoerder weigert daar geld voor vrij te maken. Dat kan toch niet? Voor kosten van de tandarts is een vaste reservering iedere maand op uw beheerrekening. De bewindvoerder kan voor uw een betalingsregeling afsluiten om de rekening te betalen, mits dit past in uw plan. Is er niet voldoende gereserveerd en kan de rekening niet betaald worden dan kunt u fondsen aanschrijven of een verzoek neer leggen bij de bijzondere bijstand. ER is simpelweg geen geld, dus er kan niet betaald worden. Vraag bij uw bewindvoerder na wat de reden is dat de rekening niet word betaald. Leg hierbij duidelijk de noodzaak uit. Vraag juridisch advies bij het juridisch loket.

 

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.