bewindvoerder herkennen

2 Herkennen

Taak 1 beheren en beschermen

Een bewindvoerder heeft als belangrijkste taak het beheren en beschermen van het vermogen van een cliënt. In dit geval mag de persoon niet meer zelfstandig over zijn financiële middelen en goederen beschikken.

Taak 2 het opstellen van een budgetplan

Aan de hand van uw inkomen en vaste lasten word er een budgetplan opgesteld. Een budgetplan moet een sluitend budget hebben, daarom komt er een onderzoekt door bewindvoerder wanneer er meer geld uitgaat als er binnen komt. Dit gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de cliënt maar kan soms leiden tot minder populaire maatregelen. De bewindvoerder beslist uiteindelijk maar legt altijd uit waarom een beslissing wordt genomen.

Taak 3 Verantwoordelijkheid afleggen

De bewindvoerder grijpt in als dat nodig is. De bewindvoerder heeft regelmatig met u contact over de stand van zaken. De bewindvoerder stuurt iedere maand een rekeningoverzicht naar u toe, zodat u volledig op de hoogte bent. De bewindvoerder moet 1 keer per jaar naar de rechter om verantwoording af te leggen hoe hij uw “vermogen” heeft beheerd.

Tot de werkzaamheden behoren o.a.: Aanvragen van het bewind. Inkomensreparatie. Het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan. Het doorbetalen van vaste lasten, zoals huur en energierekeningen en indien mogelijk reserveren voor eigen risico ziektekosten etc. Declaratie ziektekosten. Regelen van toeslagen bij de belastingdienst.Het aanvragen van bijstand, uitkeringen, huur- en zorgtoeslag. Aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1. Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast. Het opstarten van schuldhulpverlening in samenwerking met een schuldhulpverlener. Telefonisch spreekuurcontact (binnen redelijke grenzen) Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de Kantonrechter. Het onderhouden van contacten met diverse instellingen, zoals de woningbouwvereniging, de zorgverzekeraar en uitkeringsinstanties. Het uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan. Postverwerking en tevens de post naar u toe verzenden

Niet tot de werkzaamheden behoren:

Problematische schuldsanering. Belastingaangifte box 2 en 3. Bewind bij ondernemersactiviteiten. Ingewikkelde nalatenschappen. Ontruimen van de woning. Frequent naar zitting Kantonrechter. Meegaan naar een WSNP zitting of naar het UWV. Het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling. Voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling. Administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB) Verkoop onroerend goed.

Iemand die onder bewind staat kan nog altijd abonnementen of overeenkomsten afsluiten. Door het afsluiten van een nieuw abonnement komt er een maandelijkse extra vaste last bij, waardoor de bewindvoerder geen toestemming zal geven. Met het bedrag voor de kosten kunt u ook een schuld aflossen. Wanneer u vraagt aan uw bewindvoerder om een telefoonabonnement voor uw zoon af te sluiten, is dit alleen mogelijk als er voldoende saldo is om de extra maandelijkse kosten te betalen. Een bewindvoerder mag geen abonnement afsluiten op uw naam terwijl u het niet weet.

Wanneer is het verstandig om bewindvoering aan te vragen?

 • als u geestelijk niet in staat bent uw financiën te beheren
 • als de administratie niet meer te overzien is
 • als de financiële post niet meer wordt geopend door u
 • als er betalingsachterstanden zijn ontstaan
 • als u geen overzicht meer kan geven van zijn financiën
 • als er een schuldsanering is aangevraagd / of reeds is ingesteld en er daarnaast nog beheer van de financiën gewenst / vereist is ter voorkoming van nieuwe schulden

Aan welke voorwaarden dient een aanvraag bewindvoering te voldoen?

 • Een paar belangrijke voorwaarden voor het aanvragen van bewindvoering:
  de cliënt moet medewerking willen verlenen (als dat echt niet kan, kan bewindvoering via de Officier van Justitie worden aangevraagd).
 • er moet een geregeld inkomen zijn
 • schuldenlast moet te overzien zijn (= af te lossen binnen budget in max. 36 maanden)
 • schuldenlast welke niet meer inpasbaar zijn in het budget dienen via een apart traject gesaneerd te worden (bijv. WSNP

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.