betalingsregeling

1 Wat is het?

Een betalingsregeling is een regeling die u aangaat met het bedrijf om uw nog te betalen rekeningen terug te betalen in meerdere termijnen. Dit gebeurt vaak bij grote bedragen of bij lage inkomens. Wanneer u een afbetalingsregeling heeft lopen houd u er rekening mee dat u minimaal het bedrag van schuldsanering als leef geld voor u zelf houd. Dit bedrag is 70 euro voor gezinnen.

2 Herkennen

Verjaren:

1 jaar Voor vernietiging van een schenking, Opeisen cultuurgoederen, Personenvervoer

2 jaar Een consumentenkoop verjaart na twee jaar. Er is sprake van een consumentenkoop wanneer je als particulier iets koopt bij een organisatie. Als je dit product niet meteen betaalt, bijvoorbeeld omdat je een acceptgiro met het product mee laat sturen, kan de verkoper twee jaar na het verstrijken van de betaaltermijn de schuld niet meer opeisen als hij tussendoor niet om betaling heeft gevraagd. Wegens gebreken in opgeleverd werk. Vordering vakantiegeld

5 jaar Bij leningen en kredieten, Onbetaalde periodieke betalingen, zoals huur en kopen op afbetaling., Termijn van verjaring voor contractuele vorderingen bedraagt 5 jaren (onder andere geldvordering/incasso, niet betaalde lening of huurvordering); Invorderen wettelijke rente

5-20 jaar Heeft u schade gemaakt of een boete niet betaald? Dan verjaart de schuld vijf jaar nadat bekend is geworden dat u nog iets moet betalen of na twintig jaar als de schuldeiser dan nog geen actie heeft ondernomen.
Een verkeerde betaling, bijvoorbeeld als u te veel uitkering krijgt of als je een onbedoelde storting op uw bankrekening krijgt, verjaart na vijf of twintig jaar. Dit is afhankelijk van de situatie.

20 jaar De algemene termijn waarna schulden verjaren. Een belastingschuld verjaart na drie tot twaalf jaar, maar de kans dat dit gebeurt is bijzonder klein. De Belastingdienst heeft namelijk een systeem dat een melding verstuurt als een schuld bijna verjaart.

30 jaar Schadevergoeding wegens milieuverontreiniging

3 Behandeling

 • Kom uw betaalregeling consequent na en betaal het openstaande bedrag. Wanneer u een paar niet betaald kan de schuldeiser beslag leggen op uw loon en een deurwaarder langs sturen. Maak zodra u weet dat u de rekening niet kunt betalen een afspraak voor een betalingsregeling met de schuldeiser. Zorg dat u zich houd aan de betalingsregeling en betalingsafspraken. Zorg dat u zo snel mogelijk begint met een deel van uw achterstand te betalen. Op uw achterstand komt rente + administratiekosten + incassokosten + eventuele deurwaarder kosten.
 • Wanneer u schulden niet verminderen raad ik aan gebruik te maken van de regeling schuldsanering van de gemeente. Zijn kunnen u ondersteunen om weer uit de schulden te komen en alle contacten te leggen met uw schuldeisers.
 • Heeft u een laag inkomen, dan heeft u een vrij te laten bedrag/beslagvrije voet, alleen boven dit bedrag mogen schuldeisers de schuld op eisen. Ik heb een betalingsregeling afgesloten.
 • Kan ik ook eerder betalen? Neem eerst contact op met het bedrijf voordat u een extra bedrag overmaakt, noteer een extra storting altijd in uw schuldenadministratie.
 1. Uitstel van betaling Als u op dit moment u schuld niet direct kunt betalen kunt u een uitstel van betaling vragen. Hiermee kunt u een schriftelijk verzoek indienen om een maand of 2 later te beginnen met een afbetalingsregeling. De schuldeiser is verplicht uw verzoek binnen 6 weken een antwoord op te geven of uitstel mogelijk is.
  • Wanneer het niet mogelijk is het gehele bedrag maandelijks te betalen kunt u een verzoek bij de schuldeiser doen om uw betalingsregeling aan te passen. Leg hierbij uit hoe uw situatie is en waarom het op dit moment niet lukt het bedrag te betalen. Geef hierbij een goed voorstel hoe u toch denk u schulden te gaan betalen of wanneer u wel kunt betalen.
 2. Wanneer een regeling niet kan worden aangepast.
  • Maatschappelijk werkbudgetcoach Wanneer het niet mogelijk is een wijziging te krijgen in uw afbetalingsregeling kunt u maatschappelijk werk/ budgetcoach inschakelen. Zij kunnen u ondersteunen bij het opstellen van schuldenplan  en een aflossingsplan, om ergere schulden te voorkomen. Waardoor u uw schulden kunt aflossen.
  • Schuldsanering Wanneer het niet mogelijk is af te betalen kunt u een verzoek doen bij de schuldsanering voor ondersteuning. Hiervoor moet u een verzoek indienen bij de rechtbank. Schuldsanering is voor 3 jaar waarin al uw schulden worden afbetaald. De  verwijst u naar een bewindvoerder die voor u ondersteund bij het aflossen van uw schulden. Soms betaald u zelf nog de vaste lasten en andere rekeningen, Het kan ook zijn dat de bewindvoerder dit doet. Vanuit de schuldsanering krijgt u een leefbedrag van 70 euro voor alleenstaande om uw dagelijks boodschappen mee te doen.
 3. Maak een schulden map met alle gegevens en overzichten van uw schulden. Met gegevens van de schuldeisers, bedragen van totale schuld, maand bedrag en aflos bedrag. Lees het artikel schulden map voor meer informatie.

Voorbeeld: betalingsvoorstel

Verzekering stelt 4 termijnen voor een achterstand van €375. Dit is veel te hoog aangezien ik een bijstandsuitkering heb. daarbij moet de normale premie er nog bij betaald worden hoe kan dit en mag dit wel??

Het voorstel: Het voorstel komt neer op een afbetalingsregeling van € 93,75 per maand voor 4 maanden. Op de website van uw verzekering kunt u lezen dat het eigen risico betaald kan worden in maximaal 10 maanden . Met het voorstel om het gehele bedrag in 4 maanden af te betalen hoeft u niet mee akkoord te gaan.

Tegenvoorstel: Hierdoor kunt u een tegen voorstel indien met een afbetalingsregeling van € 37,50 per maand voor 10 maanden. Deze kunt u telefonisch of schriftelijk verzoeken door middel van een bezwaar. Lees verder over hoe u de regeling kan veranderen in het artikel betalingsregeling.

Heeft u wel eens gekeken of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming ziektekosten? Als u inkomen op of net boven het minimum ontvangt, dan kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor extra voorzieningen zoals Zorgtoeslag en de tegemoetkoming eigen risico chronische aandoeningen(Ter). Dit is een tegemoetkoming van het eigen risico van uw zorgverzekering. Zelf betaalt u € 260 van het eigen risico. Voor de kosten boven dit bedrag kunt u in aanmerking komen voor de tegemoetkoming tot maximaal € 70 per persoon per jaar. De bedragen kunnen per gemeente verschillen.

Heeft u een voorbeeld van een brief voor een afbetalingsregeling?

Afzender
[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan
[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Betalingsvoorstel
[Woonplaats, datum]

Op [datum] heb ik van u een eerste betalingsherinnering ontvangen. Het referentienummer van deze brief is [referentienummer]. Aan de door u gestelde betalingstermijn van [datum] kan ik helaas niet voldoen. De reden hiervoor is als volgt:

[Geef een goede, duidelijke, eerlijke reden waarom u niet kunt betalen]

Om toch tot een betaling te kunnen komen zou ik daarom graag met u een betalingsregeling treffen. Mijn voorstel is om [bedragen] in [termijnen] naar u over te maken. Met deze betalingsregeling zal het gehele verschuldigde bedrag voldoen zijn per [datum].

Ik verzoek u vriendelijk om binnen de door u gestelde betalingstermijn van [datum] te reageren.
Hoogachtend,

[naam]

4 Gevolg

 • Voorkom een verhoging van het bedrag door een afbetalingsregeling op tijd te regelen.
 • Als u niet op tijd betaalt, dan: Krijg u eerst een betalingsherinnering. Wanneer u normaal het bedrag maandelijks afbetaalde, dan word dit stop gezet en moet u het bedrag in 1x terugbetalen. Heeft u nog niet betaald dan ontvangt u een aanmaning, deze van deze herinnering zijn voor u. Nog steeds niet betaald? Dan krijgt u een dwangbevel, ook deze kosten zijn voor u. Als ook dit niet helpt dan word er gekeken of het bedrag kan worden ingehouden op de toeslagen en inkomstenbelasting. Kan het niet worden verrekend dan komt de deurwaarder langs die beslag legt op uw inkomen en inboedel.
 • Wat te doen bij afsluiten een administratie fout? Bel het bedrijf en leg aan de hand van datums uit wanneer wat is betaald. Het is verstandig deze papieren in een aparte map te bewaren. Wanneer het bedrijf u toch wilt afsluiten kopiëren de papieren en stuur deze op met een bezwaarschrift. Het bedrijf is verplicht binnen 6 weken te antwoorden.
 • Ik ben of word afgesloten van gas, licht of water. Wat nu? Probeer, met goede wil, een deel van uw schulden te betalen en een betaalafspraak te maken. Probeer waar mogelijk in beroep of bezwaar te gaan tegen de uitspraak met bewijsstukken. Wanneer u word afgesloten van gas, licht of water en u heeft ondersteuning nodig, dan kunt u contact opnemen de schuldsanering  en/of maatschappelijk werk.
  Wanneer de rekeningen niet worden afgelost loopt het bedrag op en zal een schuldeiser naar de deurwaarder en incassobureau een verzoek indienen om te betalen door een aantal dagen in een cel te zitten.

5 Plan

 1. Maak een schuldenoverzicht, met alle bedragen van de schulden en de huidige afbetaal bedragen en hoeveel u al heeft afgelost.
 2. Maak een budgetplan met uw inkomsten en uitgaven. Van het leefgeld betaald u de schulden af.
 3. Maak een voorstel welk bedrag u kunt aflossen. Probeer hierin wel met een redelijk bedrag te komen, bedrijven zullen minder snel ingaan op een aflosbedrag van € 10,- per maand als er een totaal bedrag van €500 ,- openstaat.
  1. Wanneer u een betalingsregeling kunt afspreken met de schuldeiser dat u in 3 jaar dit bedrag gaat terug betalen zou dit neer komen op: 15.000 ; 36 maanden (3 jaar) 416,67 per jaar ; 12 = 34,72 euro per maand
  2. Het leefgeld wat u maandelijks overhoud voor dagelijkse kosten en de schulden is: 1200 – 380 – 145 – 197  =  478 leefgeld per maand.
  3. 478 – 34,72 = 443,28 het nieuwe leefgeld per maand
 4. Bel het bedrijf op en bespreek uw plan om uw schulden af te lossen. Het is hierbij belangrijk uw financiële situatie duidelijk uit te leggen wanneer u van een laag of minimum inkomen moet rondkomen.

Afbetalingsregeling

 • Na een afgesproken afbetalingsregeling krijgt u een brief met daarin het termijnbedrag en de rente.
 • Betaald u maandelijks zelf uw schuld af plan het termijnbedrag in bij u internetbankieren of schrijf het in uw agenda, zodat u het niet kunt vergeten. Let goed op dat het ook is afgeschreven. Betaal met extra inkomsten een deel van de schulden af.
 • Maak een overzicht van de afbetaalde bedragen met datum en bewaar de papieren van de schuld in een aparte schulden map. Bewaar hierin alles wat met de schulden te maken heeft.
 • Wilt u weten hoeveel schulden u nog heeft, vraag een bkr bij uw bank aan. Dan krijgt u een overzicht toegestuurd. Of bel het bedrijf waar u schulden heeft.

Belastingdienst afbetalen

 • Is de schuld terecht? Maak bezwaar volgens de regels van de belastingdienst. Vraag het juridisch loket om hulp
 • Probeer zo snel mogelijk een afbetalingsregeling te regelen met de Belastingdienst. Dan kunt u maandelijks een termijnbedrag betalen van minimaal €20,- voor de duur van 24 maanden of de € 20,- word ingehouden op de nog te ontvangen toeslag. Als u de schuld zou aflossen met het minimale bedrag betaald u maar €480 euro terug in twee jaar. De schulden die u heeft zijn € 4000,- : 24 maanden = € 166.66 per maand + rente.. De rente die u betaald is vanaf de uiterste betaaldatum tot totaal schuldenvrij.
 • Maak een betalingsvoorstel, maak eventueel een afspraak om de situatie te bespreken.
 • De kosten kunt u op dit moment niet maandelijks missen, dan kunt u een persoonlijke afbetalingsregeling aanvragen, hierdoor kunt u een lager termijn bedrag afspreken. Hier zijn voorwaarden aan verbonden deze kunt u lezen in dit artikel http://www.belastingdienst.nl/
 • Vraag eventueel hulp aan bij schuldsanering of bewindvoering

Niet voldoende aflossen

 • Wanneer het niet mogelijk is het gehele bedrag maandelijks te betalen kunt u een verzoek bij de schuldeiser doen om uw betalingsregeling aan te passen. Leg hierbij uit hoe uw situatie is en waarom het op dit moment niet lukt het bedrag te betalen.
 • Als u op dit moment u schuld niet direct kunt betalen kunt u een uitstel van betaling vragen. Hiermee kunt u een schriftelijk verzoek indienen om een maand of 2 later te beginnen met een afbetalingsregeling. De schuldeiser is verplicht uw verzoek binnen 6 weken een antwoord op te geven of uitstel mogelijk is.
 • Wanneer het niet mogelijk is een wijziging te krijgen in uw afbetalingsregeling kunt u maatschappelijk werk/ budgetcoach inschakelen. Zij kunnen u ondersteunen bij het opstellen van schuldenplan en een aflossingsplan, om ergere schulden te voorkomen. Waardoor u uw schulden kunt aflossen.
 • Wanneer het niet mogelijk is af te betalen kunt u een verzoek doen bij de schuldsanering voor ondersteuning. Hiervoor moet u een verzoek indienen bij de rechtbank. Schuldsanering is voor 3 jaar waarin al uw schulden worden afbetaald. De verwijst u naar een bewindvoerder die voor u ondersteund bij het aflossen van uw schulden. Soms betaald u zelf nog de vaste lasten en andere rekeningen, Het kan ook zijn dat de bewindvoerder dit doet. Vanuit de schuldsanering krijgt u een leefbedrag van 70 euro voor alleenstaande om uw dagelijks boodschappen mee te doen.

Geen afbetalingsregeling

Stap 1 Als u het niet eens bent met de beslissing van een bedrijf of instantie kunt u hier altijd bezwaar tegen maken. Vaak via een officiële bezwaarprocedure, in andere gevallen in ieder geval om te laten weten dat u het er niet meer eens bent. Vraag eventueel hulp van een advocaat, budgetcoach of juridisch loket.

Stap 2 Vraag eventueel hulp van een advocaat, budgetcoach of juridisch loket. Dan kunt u een beroep doen op wettelijke schuldsanering. Dan kun t juridische stappen ondernemen voor meer advies zie de website van het juridisch loket.

Stap 3 Vraag bewindvoering aan, zij kunnen u helpen met schulden aflossen en het regelen van schuldeisers


E-budgetvoorlichting

E-budgetvoorlichting

Welkom op het profiel van budgetvoorlichting. Met de informatie over schulden, inkomen, plannen maken, proberen we de taboe te doorbreken en het bespreekbaar te maken dat er altijd mogelijkheden zijn bij schulden als u erop tijd aanpakt.