betalingsachterstand

Wat is het?

Op dit moment hebben 2 miljoen huishoudens een betalingsachterstand, volgens de rijksoverheid. Het Nibud schrijft hierover 1 op de 5 , 20% van de 18-24 jarige heeft een betalingsachterstand van meer dan 2500 euro, 41% heeft schulden onder de 100 euro. In de leeftijd van 12-14 jaar heeft 12% geld te kort. De 2 meest voorkomende betalingsachterstanden zijn openstaande rekeningen bij zorgverzekeraars en boetes en achterstanden bij de belastingdienst.

De brievenbus rammelt en u gaat met een kloppend hart kijken? Is het weer een brief van een deurwaarder? Betalingsachterstanden loopt u op door rekeningen niet of te laat te betalen. Voor te laat betalen van uw rekening krijgt u een herinnering met extra administratiekosten. Wanneer rekeningen helemaal niet betaald worden word uw betalingsachterstand alleen maar groter en krijg u steeds meer schulden bij dat bedrijf.

Als u een achterstand oploopt bij het betalen van bijvoorbeeld de huur kunt u in overleg met de woningbouw een regeling treffen voor betalingen, waardoor u in termijnen kunt betalen. Denk hierbij aan achterstanden in betalingen van huur, energie, verzekeringspremies en roodstand bij de bank. Gaan uw schuldeisers akkoord met uw voorstel? Dan is er sprake van een zogeheten minnelijk akkoord of minnelijke schuldregeling. Een betalingsregeling is een regeling die u aangaat met het bedrijf om uw nog te betalen rekeningen terug te betalen in meerdere termijnen. Dit gebeurt vaak bij grote bedragen of bij lage inkomens. Wanneer u een afbetalingsregeling heeft lopen houd u er rekening mee dat u minimaal het bedrag van schuldsanering als leef geld voor u zelf houd. Dit bedrag is 70 euro voor gezinnen.

Betalingsachterstanden, heeft in veel gevallen gevolgen voor uw gezondheid, uw gezinssituatie en uw werkprestaties. Op uw werk is het moeilijk om uw te blijven concentreren op uw werk omdat u steeds oer uw schulden en de oplossing ervan loopt na te denken. Door schulden heeft u meer stress, slaapt u slechter en kan het zijn dat uw voedingspatroon hier onder leidt.

Hoeveel u moet afbetalen aan u schuld is afhankelijk van inkomsten? Bij hogere inkomsten word er een hoger bedrag afgesproken dan mensen die leven rond bijstandsniveau. Het is belangrijk bij het afspreken van een betalingsregeling te vertellen hoe uw situatie is en van te voren een bedrag uit te rekenen hoeveel u maximaal kunt afbetalen per maand. Door het opstellen van een schuldenplan en budgetplan kunt u uw inkomsten uitgaven en schulden overzichtelijk naast elkaar leggen. Incassobureaus mogen geen dagvaardingen sturen, dit mogen alleen gerechtsdeurwaarders. Toch omzeilen verschillende incassobureaus dit door een ‘concept’ dagvaarding te versturen. Dit is niet verboden maar consumenten worden zo wel voor de gek gehouden in de hoop dat er betaald wordt.

Het maximale wat u over houd naar afbetaling is het bedrag dat minima krijgen aan leefgeld dit is ongeveer gelijk aan 70 per week. Wanneer u een betalingsregeling kunt afspreken met de schuldeiser dat u in 3 jaar dit bedrag gaat terug betalen zou dit neer komen op: 15.000 ; 36 maanden (3 jaar) 416,67 per jaar ; 12 = 34,72 euro per maand. Het leefgeld wat u maandelijks overhoud voor dagelijkse kosten en de schulden is: 1200 – 380 – 145 – 197 = 478 leefgeld per maand. 478 – 34,72 = 443,28 het nieuwe leefgeld per maand Wanneer u schulden niet verminderen raad ik aan gebruik te maken van de regeling schuldsanering van de gemeente. Zijn kunnen u ondersteunen om weer uit de schulden te komen en alle contacten te leggen met uw schuldeisers.

Kunnen een schulden verjaren? Ja, een schuld kan verjaren. Verjaring heeft tot gevolg dat de schuldeiser de vordering niet meer kan afdwingen. De schuldeiser moet u dan wel, jaren lang, geen herinneringen sturen of contact met u hebben gezocht voor het betalen van de rekening. De termijn gaat in op het moment dat de schuld ontstaat of op het moment dat een betalingstermijn is verstreken. Soms kan het zijn dat de termijn ingaat op het moment dat de schuld bekend wordt bij de schuldeiser.

Zo begint u

Stap 1 Maak zodra u weet dat u de rekening niet kunt betalen een afspraak voor een betalingsregeling met de schuldeiser. Zorg dat u zich houd aan de betalingsregeling en betalingsafspraken. Hoe langer u wacht hoe hoger de kosten worden. Zorg dat u zo snel mogelijk begint met een deel van uw achterstand te betalen. Op uw achterstand komt rente + administratiekosten + incassokosten + eventuele deurwaarder kosten. Het is het handig bij uw schuldeisers te informeren naar de precieze hoogte van de totale schuld. Als u niet meer weet waar u schulden heeft, kan het Bureau Krediet Registratie u hierin inzage geven. Het BKR registreert alle persoonlijke leningen, doorlopende kredieten, bezit van creditcards en klantenkaarten.

Stap 2 Maak een voorstel van een afbetaal bedrag per maand en voor hoelang; houd er rekening mee dat bijvoorbeeld een zorgverzekering en de energie een maximale betaalregeling hebben van 12 maanden. Tip: Hoe sneller u contact opneemt met uw verzekeraar, hoe meer hij bereid is een betalingsregeling met u te treffen.

Stap 3 Wat te doen bij afsluiten een administratie fout? Bel het bedrijf en leg aan de hand van datums uit wanneer wat is betaald. Het is verstandig deze papieren in een aparte map te bewaren. Wanneer het bedrijf u toch wilt afsluiten kopiëren de papieren en stuur deze op met een bezwaarschrift. Het bedrijf is verplicht binnen 6 weken te antwoorden.

Ik ben of word afgesloten van gas, licht of water. Wat nu? Probeer, met goede wil, een deel van uw schulden te betalen en een betaalafspraak te maken. Probeer waar mogelijk in beroep of bezwaar te gaan tegen de uitspraak met bewijsstukken. Wanneer u word afgesloten van gas, licht of water en u heeft ondersteuning nodig, dan kunt u contact opnemen de schuldsanering en/of maatschappelijk werk.