Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een wettelijke beschermingsmaatregel (Boek 1 Titel 19 BW)en is een puur financiële maatregel. Deze is bedoeld ter bescherming van het vermogen (het geld en de goederen) van de persoon die onder bewind is gesteld. Wanneer iemand niet in staat is om op een verantwoorde manier zélf zijn financiële zaken te regelen kan de Kantonrechter een bewind over zijn geld en goederen uitspreken. De lichamelijke of geestelijke toestand ,ziekte, ouderdom, verslaving of andere oorzaken verhindert dat iemand zelf zijn geld beheert. Om (verdere) problemen te voorkomen, neemt een bewindvoerder die verantwoordelijkheid op zich. Hij of zij beheert het inkomen en regelt bijvoorbeeld de belastingaangifte en aanvragen voor de AWBZ, huurtoeslag en uitkeringen.

Een meerderjarige is zelf verantwoordelijk voor alles wat hij doet. Vanaf 18 jaar is iemand handelingsbekwaam en kan zelfstandig rechtshandelingen verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid, hiervoor hebben ze geen toestemming van ouders of voogd nodig. Beschermingsbewind wordt uitgevoerd op basis van het familierecht. Voor het instellen van een bewind is een uitspraak van de kantonrechter nodig. Het werk van een beschermingsbewindvoerder is verspreid over een aantal verschillende rechtsgebieden. Er kan verschillende juridische casuïstiek langskomen.

De beschermingsbewindvoerder krijgt met regelmaat te maken met complexe financieel juridische vraagstukken. Hierbij valt te denken aan het beheren van aandelenportefeuilles en nalatenschappen. met situaties die complex worden door grote wisselingen in de persoonlijke of financiële situatie van de cliënt.

Ik heb een beschermingsbewindvoerder, mag er door een deurwaarder beslag worden gelegd?

Ja, als door de rechter een vonnis is uitgesproken, is de deurwaarder verplicht beslag te leggen als zijn/haar opdrachtgever daarom vraagt. De bewindvoerder kan hier niets tegen doen. Wel zal de bewindvoerder zijn best doen om de deurwaarder te informeren over uw financiële situatie en hem/haar aangeven dat beslag leggen weinig zinvol zal zijn en onnodige kosten met zich meebrengt. Een beschermingsbewind beheert alleen jouw inkomsten en draagt de zorg voor het betalen van je vaste lasten.

Wat kan een beschermingsbewind betekenen voor mij?

  • Bewindvoering schept overzicht in problematische financiële situaties en
  • Draagt bij aan de rust in het leven van cliënten, zodat zij zich kunnen concentreren op andere gebieden in hun bestaan.
  • Dossieranalyse,
  • Boedelbeschrijving,
  • Incasso en beslaglegging,
  • Verantwoording richting rechtbank.
  • Een bewindvoerder heeft het totale financiële beheer.

ik sta onder bescherming bewind bij GKB mag dan de belasting beslag leggen ??

Ja, de belastingdienst mag beslag leggen op loon of uitkering of goederen, als er een vonnis is.Als er geen vonnis van een rechter is kan er ook geen beslag worden gelegd. Er zit een zeer groot verschil tussen een Wsnp bewindvoerder (soort curator in een faillissement) en een (beschermings)bewindvoerder die door de kantonrechter wordt aangesteld. Hierbij moeten ze wel rekening houden met de beslagvrije voet. Dit gaat altijd in overleg met de beschermingsbewind die een overzicht heeft van al uw schulden. Deze schulden worden afbetaald met u inkomen en de beschermingsbewind heeft een overzicht van betalingsregeling (en) met de bedrijven. Hiervan krijgt u officiële papieren.

Bent u het niet eens met de beslaglegging dan kunt u bezwaar maken bij de belastingdienst en dit bij de beschermingsbewind melden. Hoe u bezwaar kan maken staat vermeld op de website. Bewaar een kopie van het bezwaar in uw administratie. Heeft u juridisch advies nodig neem dan contact op met het juridisch loket.


E-budgetvoorlichting

E-budgetvoorlichting

Welkom op het profiel van budgetvoorlichting. Met de informatie over schulden, inkomen, plannen maken, proberen we de taboe te doorbreken en het bespreekbaar te maken dat er altijd mogelijkheden zijn bij schulden als u erop tijd aanpakt.