Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een wettelijke beschermingsmaatregel (Boek 1 Titel 19 BW)en is een puur financiële maatregel. Deze is bedoeld ter bescherming van het vermogen (het geld en de goederen) van de persoon die onder bewind is gesteld. Wanneer iemand niet in staat is om op een verantwoorde manier zélf zijn financiële zaken te regelen kan de Kantonrechter een bewind over zijn geld en goederen uitspreken. De lichamelijke of geestelijke toestand ,ziekte, ouderdom, verslaving of andere oorzaken verhindert dat iemand zelf zijn geld beheert. Om (verdere) problemen te voorkomen, neemt een bewindvoerder die verantwoordelijkheid op zich. Hij of zij beheert het inkomen en regelt bijvoorbeeld de belastingaangifte en aanvragen voor de AWBZ, huurtoeslag en uitkeringen.

Een meerderjarige is zelf verantwoordelijk voor alles wat hij doet. Vanaf 18 jaar is iemand handelingsbekwaam en kan zelfstandig rechtshandelingen verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid, hiervoor hebben ze geen toestemming van ouders of voogd nodig. Beschermingsbewind wordt uitgevoerd op basis van het familierecht. Voor het instellen van een bewind is een uitspraak van de kantonrechter nodig. Het werk van een beschermingsbewindvoerder is verspreid over een aantal verschillende rechtsgebieden. Er kan verschillende juridische casuïstiek langskomen.

De beschermingsbewindvoerder krijgt met regelmaat te maken met complexe financieel juridische vraagstukken. Hierbij valt te denken aan het beheren van aandelenportefeuilles en nalatenschappen. met situaties die complex worden door grote wisselingen in de persoonlijke of financiële situatie van de cliënt.

Ik heb een beschermingsbewindvoerder, mag er door een deurwaarder beslag worden gelegd? Ja, als door de rechter een vonnis is uitgesproken, is de deurwaarder verplicht beslag te leggen als zijn/haar opdrachtgever daarom vraagt. De bewindvoerder kan hier niets tegen doen. Wel zal de bewindvoerder zijn best doen om de deurwaarder te informeren over uw financiële situatie en hem/haar aangeven dat beslag leggen weinig zinvol zal zijn en onnodige kosten met zich meebrengt. Een beschermingsbewind beheert alleen jouw inkomsten en draagt de zorg voor het betalen van je vaste lasten.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.