Behandelplan

1 Wat is het?

Een behandelaar stelt een behandelplan op met daarin de diagnose, voorgeschiedenis, doelen en medicatie. Dit plan word bijgehouden door de behandelaar en af en toe gewijzigd.

Het is belangrijk om een eigen behandelplan op te stellen. De meeste therapieën zijn 1x in de week. Het eigen behandelplan kunt u gebruiken naast het behandelplan van GGZ. De dagen dat u geen hulp heeft van GGZ bent u op uw zelf aangewezen en is het belangrijk de signalen te herkennen.

Wat kan ik er dagelijks aan doen om de klachten en signalen onder controle te houden? Door een plan te maken die op u is afgestemd, door uzelf gemaakt is en word bij gehouden kunt u meer doelgericht werken aan uw klachten en krijgt u een beter inzicht in de oorzaak van de problematiek.

Een eigen behandelplan of een van een behandelaar valt of staat met het herkennen en erkennen van signalen. Zolang deze niet onder de knie zijn is er weinig stabiliteit en kunnen dingen niet voorkomen worden.

Een eigen behandelplan kan worden geschreven voor financiële en psychische problematiek. Een behandelplan kan helpen bij het verminderen van schulden of meer inzicht te krijgen in uw koopgedrag. Bij psychische problematiek kan het klachten verminderen.

2 Herkennen

diagnose

 • Per diagnose is het verschillend wat de signalen zijn en wat het betekend op de lange termijn.
 • diagnose vertellen iets over signalen die u heeft, het is meer voor de verzekering en voor de behandelaars.

signalen

 • Hoe kunt u stress herkennen bij u zelf? Hoe veranderd u bij veel stress? Wat merkt u in uw lichaam?
 • Wat zijn uw triggers? Herkent u triggers als een signaal of als een trigger? Hoe kunt u deze vermijden/voorkomen of anders mee omgaan?

Gevolgen

 • Kunt u de gevolgen overzien van een bui of een crisis?
 • Wanneer is een crisis bij u een crisis? Waar merkt u dit aan?
 • Vraagt u hulp als het te hoog oploopt? en bij vraagt hulp? Wanneer?

Behandeling

 • Wat heeft u nodig dit te veranderen?
 • Bent u gemotiveerd het aan te pakken? Wat gaat u doen op de moeilijke momenten?

doel

 • Door het maken van een doel en deze te behalen geeft motivatie een moeilijker doel aan te kunnen of aan te pakken.
 • door het maken van kleine doelen en met kleine stapjes deze doelen te bereiken maakt u uiteindelijk grote stappen.
 • de doelen van uw behandelplan kunt u laten samenlopen met de doelen van de behandelaar. Om deze doelen sneller te bereiken.

plan

 • Het maken van een plan geeft duidelijkheid over de situatie en wat u nog moet doen.
 • door het bijhouden van het dagboek krijgt u meer inzicht in de problematiek en de oorzaak.

3 Behandeling

een eigen behandelplan

 • dient u strik elke dag te volgen. Hoe strikter u het plan volgt hoe groter de kans van slagen.
 • Maak overzichten die u aan u plan herinneren, door bijvoorbeeld pictogrammen te gebruiken. Hang deze op plaatsen war u vaak langsloopt zoals en keuken of de wc. Hoe meer u het lijstje in uw hoofd heeft hoe makkelijker het is uit te voeren.
 • kunt u schrijven in de vorm van een dagboek of al een los papier. Door het bijhouden van de schema’s en overzichten is het het gebruik van een schrift of een map makkelijk. Hierin kunt u ook de schrijfoefeningen doen.
 • vraag hulp van vrienden of naasten voor het uitvoeren van het plan.

4 Gevolg

 • De gevolgen van het gebruiken van een eigen behandelplan zijn dat u beter de signalen leert kennen waardoor u beter met u zelf overweg kunt, waardoor u meer rust heeft in uw leven.
 • Door het behandelplan te gebruiken leert u uw zelf beter kennen waardoor buien minder worden.
 • Kunt u sneller de oorzaak van het probleem vinden, waardoor u het eerder kan aanpakken.

5 Plan

diagnose

 • Lees over de diagnose gesteld is, doe dit niet te lang en ga niet te veel sites af. Op vele sites staat wisselende informatie waardoor u zorgen krijgt. Niet alle informatie is even betrouwbaar. Kijk op thuiarts.nl voor diagnose Schrijf uw vragen op voor uw behandelaar en maak deze bespreekbaar
 • Schrijf na een gesprek een kort verslag van dingen die zijn besproken met datum in uw dagboek. Zo kunt u deze nog eens nalezen en erop terugkomen.
 • Vaak komen vragen achteraf schrijf deze op en stel ze aan de behandelaar. Vaak vergeet u deze na een week. Maak voor het nieuwe gesprek een lijstje met vragen die u die week heeft opgeschreven.
 • Trek u niet te veel aan van de gestelde diagnose, kijk naar u zelf en werk daar aan, werk toekomstgericht.

signalen

 • de dagelijks bijgehouden schema’s om meer inzicht te krijgen in de signalen, klachten en gevolgen. Het bijhouden van een schema geeft meer duidelijkheid over de problematiek.
 • Kijk terug naar het verleden. Hoe heeft u toen een bui aangepakt? Wat heeft u daarvan gemerkt, wat zijn de signalen? Wat zou u anders doen als u veel stress heeft of een bui heeft? Kijk regelmatig terug en leer van de momenten en kijk hoe u het de volgende keer anders zou doen.
 • Maak gebruik van de schrijfoefening om gedachten van u af te schrijven.

doel

 • In uw eigen behandelplan komt te staan waar u het meeste last van heeft op het moment. Wat is er voor nodig de signalen waar u last van heeft aan te pakken? Hiervan maakt u een doel die u in kleine stapjes probeert te gaan halen.

plan

 • Maak aan de hand van de uitkomst van de signalen en aanpak een plan. Welke signalen krijgen prioriteit? Hoe gaat u deze aanpakken? Wat heeft u hiervoor nodig?
 • Welke activiteiten geven meer rust? Hoe vaak doet u deze activiteiten? Zijn er andere zaken die rust geven? Wat kan helpen om snel de rust te vinden?
 • Wat kunt u doen in een bui? Maak een eigen crisis noodplan. Leer de 4 stappen uit uw hoofd en pas ze regelmatig toe ook bij mindere stress dat u weet hoe u reageert of wat u ervan merkt.

6 naasten

 • Wat zouden naasten voor u kunnen doen en voor u betekenen?
 • Wat verwacht u van uw naasten? Wat zou u willen dat ze voor u doen?
 • Waar zou u graag hulp bij ontvangen?
 • Hoe goed is het contact?

E-GGZ

E-GGZ

Welkom op het profiel van GGZ. GGZ staat voor geestelijke gezondheidszorg. Met de informatie die we delen willen we taboe op psychische problematiek verminderen en al het zou kunnen stoppen. Iedereen kent iemand met psychische problematiek, het zo een heel normaal onderwerp moeten zijn om te bespreken. De artikelen gaan over diagnose, medicatie en behandelaars. De diagnose waar ik over schrijf zijn o.a. autisme, borderline, ptss, depressie, hsp.