Autisme

Wat is autisme?

Autisme is een stoornis die zich niet makkelijk laat omschrijven. Autisme kan namelijk op verschillende manieren en in verschillende gradaties tot uitdrukking komen. Autisme wordt gekenmerkt door een verminderd vermogen tot sociaal contact en communiceren, en beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten. Mensen met autisme zijn vaak gevoeliger (of juist minder gevoelig) voor bepaalde prikkels, zoals geluid of pijn.

Wat zijn de oorzaken van autisme?

Het is niet bekend hoe het precies ontstaat. Er zijn veel oorzaken en risicofactoren. Verschillende niet-specifieke risicofactoren, zoals een hogere leeftijd van de ouders of een laag geboortegewicht, kunnen bijdragen aan het risico op autisme.

Hoe word autisme behandeld?

Autisme kan niet worden behandeld, er zijn geen medicijnen voor om te genezen van autisme. Vaak krijgen mensen met autisme psycho-educatie. Zij worden dan begeleid op sociaal emotioneel gebied om dit onder controle krijgt.

Help me met mensen om te gaan

Mensen met autisme hebben vaak moeite met andere om te gaan. In de communicatie kan iemand met een pdd-nos zich helemaal afsluiten. De communicatie gaat met een ass beter en is meer spontaner. Iemand met pdd nos geeft vaak zelf alleen aan wanneer het wilt communiceren. Mensen met een ass vinden het vaak lastig om een gesprek aan te gaan, dit kan komen door een matige taalontwikkeling. Bewaar voldoende fysieke afstand tussen u en het kind, mensen met autisme houden niet van aanraken. Maak zoveel mogelijk fysiek contact, oogcontact en nabijheid vormen vaak afleiding voor kinderen met autisme.

Omdat de communicatie voor uw kind al lastig is, kan u uw kind helpen om autisme te leren begrijpen. Hierbij kunt u letten op de dingen die door beperking niet meer kunnen en wat er voor alternatief is en hoe u hier samen met uw kind het beste mee kan omgaan. Kinderen hebben vaak problemen met het aanvoelen wat andere mensen denken en voelen, en houden hier vaak ook geen rekening mee. Soms kunnen kinderen het wel aanvoelen, maar dan weet het kind geen reactie te geven. Leg elke stap van uw denkproces uit, veel dingen zijn voor een kind met autisme niet vanzelfsprekend. Door het uit te leggen kan het voor uw kind logisch worden waarom het zo moet.

Let op alle  manieren waarop ik probeer te communiceren. Voor mensen met autisme is het heel belangrijk dat het duidelijk is wat er word gezegd. Daarnaast is het belangrijk om de tekst kort en bondig aan te bieden.Wees ook kort in opdrachten die u uw kind aanbied.  begin met kort kleine opdrachten.

Ik denk concreet, dat betekent dat ik heel letterlijk neem, wat er gezegd wordt. Mensen met autisme zien niet het verschil tussen letterlijk en een grapje, ze nemen alles in de communicatie letterlijk. Trigger kinderen met autisme zo min mogelijk, hiervoor zijn kinderen extra gevoelig. Zoals bijvoorbeeld het is jou schuld, zullen bij uw kind ongewenste reacties oproepen.

Richt je op wat ik kan en bouw daarop voort, in plaats van op wat ik niet kan.

Door uw kind een goede houvast te geven, word het voor uw kind makkelijker om contact te maken met andere. Door de houvast kunt uw beter aan sluiten bij de prikkelverwerking van uw kind. Bijvoorbeeld als uw kind aan het spelen is mee te gaan in het spel van uw kind, kan houvast bieden en hier liggen de mogelijkheden om hun kwaliteiten en leervermogen te  verder ontwikkelen.

Probeer uw kind zoveel mogelijk positief te benaderen. Dat uw kind een beperking heeft wilt niet zeggen dat uw kind niks meer kan. Let vooral op de punten die uw kind wel kan en beloon deze wanneer ze goed gaan. Zo motiveert u uw kind om dingen te doen en andere dingen uit te proberen.

Wat doet de prikkelverwerking met de hersenen?

Uit onderzoek is gebleken dat een bepaalde kern in de amygdala te groot is.  Onderzoeker Groen geeft aan dat de uitkomsten erop wijzen dat het doorgeven van informatie minder goed verloopt bij personen met ASS. De hersenen bij mensen met autisme zien er dikwijls anders uit. Nu is de focus in onderzoek gericht op de ‘knooppunten’. Met verbindingen die eigenlijk in de kindertijd zouden moeten verdwijnen maar het bij mensen met autisme dus niet doen. Dat heeft zijn gevolgen op de werking van de hersenen en de prikkelverwerking.

Probeer erachter te komen wat mijn woede buien veroorzaakt.

Is het te druk voor uw kind? Ontvangt het te veel prikkels? Wanneer krijgt uw kind een woede bui, wat was de aanleiding? Mensen met autisme zijn vaker boos als andere. De woede buien van uw kind hebben altijd een oorzaak. Prikkelverwerking kan op veel verschillende manieren. Bij een bui heeft uw kind last van te veel prikkels, zorg dat u weggaat van de situatie, om de prikkels te laten afnemen.

Mensen met autisme verrichten vaak herhalende handelingen als zij onder druk staan, te veel prikkels moeten verwerken, opgewonden of enorm blij zijn, angst of onzekerheid voelen. Dit kan zich uiten in kauwen op pennen, kledingrandjes, fladderen, steeds hetzelfde spelletje spelen, tellen, gelaatstrekken, met de handelen friemelen, wiebelen etc etc… Door het herhalend handelen krijgt uw kind rust, het is een vorm van ontladen van alle prikkels. Door de herhaling te verbreken kan het zijn dat uw kind te veel prikkels krijgt en hierdoor een woede bui krijgt. Geef uw kind de tijd, ruimte en de rust om alle prikkels op zijn/haar manier te verwerken.

Het is belangrijk dat u weet wat uw kind wel of niet aan kan. Door te zorgen dat er een balans is in de prikkelverwerking, heeft uw kind minder last.  Probeer deze momenten zo veel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door een schema te maken met pictogrammen. Hoe meer structuur, ritme en regelmaat uw kind heeft hoe minder buien.

Ik ben visueel georiënteerd

Kinderen met autisme hebben moeite met het grote geheel overzien en er de juiste betekenis aan geven. Ze hebben moeite met plannen en structuur bieden aan een dag. Mensen met autisme zijn erg visueel georiënteerd, dit betekend dat uw kind het vaak beter begrijp als uw kind het kan zien wat er van hem word verwacht. ze begrijpen iets zodra ze het zien, het moet ruimtelijk zichtbaar gemaakt zijn. Dit kunt u doen met schema’s met pictogrammen op een duidelijke zichtbare plek in huis. Hoe duidelijker het is voor uw kind, hoe makkelijker het is voor uw kind.

Ongeveer 40-80% van de kinderen, jongeren en volwassenen met autisme slaapt slecht en ondervindt hier hinder van. Probeer zo veel mogelijk om structuur te bieden, bij het bed ritueel.

Profielfoto van Online opvoedadvies :)

Over Online opvoedadvies :)

Opvoedadvies helpt ouders met kleine en grote uitdagingen bij het opvoeden van kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. Maandelijks schrijf ik nieuwe thema's, opvoedtips en veel voorkomende opvoedingsvragen. Wilt u graag een gratis opvoedadvies? Dat kan! Dm uw een vraag en binnen 24 uur ontvangt u een antwoord. Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en niets meer missen? volg dan @opvoedtip op het kenniscentrum. Als u blij bent met deze tips wil u deze dan delen via de bedankt knop boven aan het artikel? Dan kunnen ook anderen er hun voordeel mee doen. Dank u wel!

Geef een reactie