Autisme

1 Wat is het?

Autisme is een stoornis die zich niet makkelijk laat omschrijven. Autisme kan namelijk op verschillende manieren en in verschillende gradaties tot uitdrukking komen. Autisme wordt gekenmerkt door een verminderd vermogen tot sociaal contact en communiceren, en beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten. Mensen met autisme zijn vaak gevoeliger (of juist minder gevoelig) voor bepaalde prikkels, zoals geluid of pijn. Het is niet bekend hoe het precies ontstaat. Er zijn veel oorzaken en risicofactoren. Verschillende niet-specifieke risicofactoren, zoals een hogere leeftijd van de ouders of een laag geboortegewicht, kunnen bijdragen aan het risico op autisme.

Uit onderzoek is gebleken dat een bepaalde kern in de amygdala te groot is. Onderzoeker Groen geeft aan dat de uitkomsten erop wijzen dat het doorgeven van informatie minder goed verloopt bij personen met ASS. De hersenen bij mensen met autisme zien er dikwijls anders uit. Nu is de focus in onderzoek gericht op de ‘knooppunten’. Met verbindingen die eigenlijk in de kindertijd zouden moeten verdwijnen maar het bij mensen met autisme dus niet doen. Dat heeft zijn gevolgen op de werking van de hersenen en de prikkelverwerking. Zeer goed oog voor detail Voor autisme en ptss moet het goed of perfect zijn. Eerst het ene geheel klaar en dan het volgende.

De bedoeling van de brief is duidelijkheid geven over de gestelde diagnose aan de familie en hun tips en advies te geven hoe ze met uw kind het beste kunnen omgaan? Dit kunt u doen in een gebruiksaanwijzing met een begeleidende brief.

2 Herkennen

Ongeveer 40-80% van de kinderen, jongeren en volwassenen met autisme slaapt slecht en ondervindt hier hinder van. Probeer zo veel mogelijk om structuur te bieden, bij het bed ritueel.

Kinderen met autisme hebben moeite met het grote geheel overzien en er de juiste betekenis aan geven. Ze hebben moeite met plannen en structuur bieden aan een dag. Mensen met autisme zijn erg visueel georiënteerd, dit betekend dat uw kind het vaak beter begrijp als uw kind het kan zien wat er van hem word verwacht. ze begrijpen iets zodra ze het zien, het moet ruimtelijk zichtbaar gemaakt zijn. Dit kunt u doen met schema’s met pictogrammen op een duidelijke zichtbare plek in huis. Hoe duidelijker het is voor uw kind, hoe makkelijker het is voor uw kind.

Komt bij spanning moeilijk uit zijn/haar woorden, gaat stotteren of klapt dicht. Beide hebben moeite met spanning of lastige momenten. zijn dan onzeker en hebben weinig zelfvertrouwen. Door de angst, paniek of stress die toeslaat is het lastig zichzelf te uiten en is de kans groot dat een persoon niet meer weet wat hij moet zeggen en dichtklapt of hierdoor kan de tekst niet anders worden gebracht als de persoon dit doet. De persoon moet alle moeite doen om een antwoord uit te spreken en hierdoor kan het harder zijn, met kromme zin of stotterend.

Brengt graag veel tijd alleen door. Voor beide geld dat ze veel tijd alleen door maken, omdat ze opzoek zijn naar rust, alleen zijn is rust, zich terugtrekken geeft rust. De persoon wil niet gestoord worden in de rust. Wanneer een persoon onder de mensen is krijgt deze te veel prikkels met gevolg een bui. De persoon wil niet graag alleen zijn, maar door de teveel aan prikkels is het genoodzaakt de rust op te zoeken, door alleen te zijn. Liever alleen, dan te veel prikkels. Hierdoor vermijden beide ook plaatsen en personen.

Werkt slecht in teamverband, werkt vaak onder het eigen niveau. Bij PTSS is de kans klein op werk en bij beide werkt de persoon liever alleen dan in teamverband. In teamverband is er een groepsdruk en is presteren onder drukt belangrijk, alleen werken en in eigen tempo, zorgt ervoor dat de persoon meer werk verzet, zich beter kan concentreren en het beter naar zijn zin heeft. Bij beide is het werk wat u krijgt aangeboden, niet op uw niveau, maar er is niet veel keuze.

Realiseert zich vaak niet wat de drijfveren van de ander zijn, weinig inlevingsvermogen. Beide bouwen een muur/schild om zich heen, om zich veilig te voelen. Het gedrag van de persoon word gecamoufleerd. De persoon voelt zich beter met zijn schild aan als uit. Het gedrag wilt de persoon vaak zelf niet, het komt door de stemmingswisselingen dat het gedrag veranderd en hij zich anders voordoet. Hierdoor lijkt het of de persoon minder emoties of inlevingsvermogen heeft, maar de persoon voelt het van binnen, maar weet zich niet zo te uiten. Door de stemmingswisselingen is het lastig om het juiste gevoel en emotie te uiten, wat een ander persoon zou verwachten.

Autisme kan niet worden behandeld, er zijn geen medicijnen voor om te genezen van autisme. Vaak krijgen mensen met autisme psycho-educatie. Zij worden dan begeleid op sociaal emotioneel gebied om dit onder controle krijgt.

 • Blij Waar word u blij van? Wat maakt u gelukkig? Hoe vaak voelt u zich blij in een week? Is dit meer dan vorige week of minder?
 • Boos Door te veel prikkels, zijn personen met autisme erg prikkelgevoelig en kunnen hierdoor boos worden. De buien van mensen met autisme kunnen snel komen opzetten en snel hevig zijn. Deze zakken meestal weer naar een paar minuten.
 • Bang Wat maakt het dat u bang bent, wat heeft hiervoor gezorgd? Hoe kunt u omgaan met uw angst? Wat heeft u nodig om minder bang te zijn?
 • Bedroefd De vele gedachten zorgen voor sombere gedachten en hierdoor voelt de persoon zich vaker bedroefd. Het hoofd is vol met gedachten, dit brengt extra druk in het hoofd met zich mee. De kans met deze gedachten is dat de persoon een vergrote kans heeft op een depressie.

Probeer erachter te komen wat mijn woede buien veroorzaakt. Is het te druk voor uw kind? Ontvangt het te veel prikkels? Wanneer krijgt uw kind een woede bui, wat was de aanleiding? Mensen met autisme zijn vaker boos als andere. De woede buien van uw kind hebben altijd een oorzaak. Prikkelverwerking kan op veel verschillende manieren. Bij een bui heeft uw kind last van te veel prikkels, zorg dat u weggaat van de situatie, om de prikkels te laten afnemen. Het is belangrijk dat u weet wat uw kind wel of niet aan kan. Door te zorgen dat er een balans is in de prikkelverwerking, heeft uw kind minder last. Probeer deze momenten zo veel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door een schema te maken met pictogrammen. Hoe meer structuur, ritme en regelmaat uw kind heeft hoe minder buien.

Mensen met autisme hebben vaak moeite met andere om te gaan. In de communicatie kan iemand met een pdd-nos zich helemaal afsluiten. De communicatie gaat met een ass beter en is meer spontaner. Iemand met pdd nos geeft vaak zelf alleen aan wanneer het wilt communiceren. Mensen met een ass vinden het vaak lastig om een gesprek aan te gaan, dit kan komen door een matige taalontwikkeling. Bewaar voldoende fysieke afstand tussen u en het kind, mensen met autisme houden niet van aanraken. Maak zoveel mogelijk fysiek contact, oogcontact en nabijheid vormen vaak afleiding voor kinderen met autisme.

Omdat de communicatie voor uw kind al lastig is, kan u uw kind helpen om autisme te leren begrijpen. Hierbij kunt u letten op de dingen die door beperking niet meer kunnen en wat er voor alternatief is en hoe u hier samen met uw kind het beste mee kan omgaan. Kinderen hebben vaak problemen met het aanvoelen wat andere mensen denken en voelen, en houden hier vaak ook geen rekening mee. Soms kunnen kinderen het wel aanvoelen, maar dan weet het kind geen reactie te geven. Leg elke stap van uw denkproces uit, veel dingen zijn voor een kind met autisme niet vanzelfsprekend. Door het uit te leggen kan het voor uw kind logisch worden waarom het zo moet.

Let op alle manieren waarop ik probeer te communiceren. Voor mensen met autisme is het heel belangrijk dat het duidelijk is wat er word gezegd. Daarnaast is het belangrijk om de tekst kort en bondig aan te bieden.Wees ook kort in opdrachten die u uw kind aanbied. begin met kort kleine opdrachten. Ik denk concreet, dat betekent dat ik heel letterlijk neem, wat er gezegd wordt. Mensen met autisme zien niet het verschil tussen letterlijk en een grapje, ze nemen alles in de communicatie letterlijk. Trigger kinderen met autisme zo min mogelijk, hiervoor zijn kinderen extra gevoelig. Zoals bijvoorbeeld het is jou schuld, zullen bij uw kind ongewenste reacties oproepen.

Begrijpt dubbele boodschappen niet, neemt taal vaak letterlijk. Houdt niet van geklets over ditjes-en-datjes, beperkt communicatie tot de essentie Autisme en PTSS nemen de taal, informatie en gesprekken letterlijk. Een uitleg moet duidelijk en kort zijn, grapjes worden vaak letterlijk opgevat. De persoon gaat er niet vanuit dat het feitelijk anders is, het is zoals het word gezegd. Een dubbele boodschap is verwarrend omdat dit op meerdere manieren kan worden opgepakt en de persoon gaat twijfelen aan de betekenis achter de uitspraak. Door de drukte in het hoofd worden gesprekken moeilijker opgeslagen en daardoor is kort en bondig beter.

3 Behandeling

Er bestaat geen behandeling of medicatie om autisme te genezen. Maar met de juiste hulp kunnen veel mensen met autisme wel naar school, werken en relaties met anderen onderhouden. Behandelingen zijn er vooral op gericht de problemen te verminderen die verband houden met autisme.

 • psycho-educatie (uitleg over autisme). Dit kan individueel, maar ook in groepsverband.
 • individuele behandeling. Voorbeelden zijn cognitieve gedragstherapie en begeleidingsgesprekken. Ook ouders kunnen begeleid worden naar aanleiding van specifieke opvoedingsproblemen.
 • Groepsbehandelingen. Sociale vaardigheidstrainingen zijn hier een voorbeeld van. Lotgenotencontact kunnen een waardevolle ondersteuning zijn.
 • Eventueel kunnen medicijnen voorgeschreven worden.

4 Gevolg

Problemen met aangaan en onderhouden van vriendschappen en relaties. Beide lopen vast in de maatschappij door de onzekerheid en weinig zelfvertrouwen en door verminderde ondersteuning hierbij. Beide hebben moeite met het maken van nieuwe contacten en het onderhouden van de contacten. Dit komt omdat de personen vaak onzeker zijn over hun kunnen en hierdoor sociaal onhandig zijn. Het kan ook zijn dat personen worden veroordeeld op de diagnose waardoor het een negatieve stap is, om dit als nog te proberen.

Heeft u veel last van prikkels? Weet u waar de prikkels vandaan komen? Vermijd u daarom wel eens plekken omdat het te druk is? Om de prikkels meer onder controle te krijgen kunt u dagelijks het trigger schema invullen, om er achter te komen hoeveel last u heeft van de prikkel, wanneer deze prikkels meer worden en wat u aan de prikkels kunt doen.  Hierdoor krijgt u meer inzicht in de problematiek achter de prikkel. Het vermijden van plaatsen kunt u beter zo min mogelijk doen, dit zorgt ervoor dat u steeds vaker plekken gaat vermijden, omdat u steeds bij die prikkel denkt nee ik ga niet.

5 Plan

Stap 1 Vasthoudend aan eigen overtuiging, niet snel bereid tot het sluiten van compromissen. Voor beide is een punt een punt, mening is mening, afspraak is afspraak en tijd is tijd. Te laat komen zorg voor zoveel extra prikkels en stress, dat deze personen zelden te laat zijn. Wanneer dit anders is, is het voor de persoon niet meer duidelijk. Als de persoon iedere keer toegeeft aan dat het ander is dan zijn mening/feit, dan is dit niet belangrijk en hierdoor word de persoon onzeker. De eigen overtuiging van iets kunnen brengt de mensen vaak een paar stapjes verder.

Stap 2 Over- of juist ondergevoelig voor sensorische prikkels (geluid, licht, smaak, tast) De diagnose hebben veel last van overprikkeling of onderprikkeling. Door geluiden, geuren of smaken kunnen persoon te veel prikkels krijgen en hierdoor overprikkeld raken. Een prikkel kan zo binnen komen dat een persoon van de ene op de andere seconde in een bui raakt en hierdoor in paniek, angst of stress zit. Door het niet geprikkeld willen worden sluiten mensen zicht af of vermijden plaatsen.

Stap 3 Mensen met autisme verrichten vaak herhalende handelingen als zij onder druk staan, te veel prikkels moeten verwerken, opgewonden of enorm blij zijn, angst of onzekerheid voelen. Dit kan zich uiten in kauwen op pennen, kledingrandjes, fladderen, steeds hetzelfde spelletje spelen, tellen, gelaatstrekken, met de handelen friemelen, wiebelen etc etc… Door het herhalend handelen krijgt uw kind rust, het is een vorm van ontladen van alle prikkels. Door de herhaling te verbreken kan het zijn dat uw kind te veel prikkels krijgt en hierdoor een woede bui krijgt. Geef uw kind de tijd, ruimte en de rust om alle prikkels op zijn/haar manier te verwerken.

Stap 4 Mensen hebben moeite met het maken van oogcontact tijdens een gesprek. Door de onzekerheid en minder zelfvertrouwen, is het vermijden van de ogen tijdens een gesprek het eerste punt wat veranderd. Hoe zekerder een persoon, hoe meer oogcontact.

Stap 5 Moeite om leven te organiseren en structureren, toekomstplannen te maken. De diagnoses hebben moeite mee te komen in de samenleving en het maken en op pijl houden van een structuur. Door dit dagelijks in te plannen en vast de houden aan een dagschema is het voor de meeste makkelijker dingen te organiseren. Door de drukte in het hoofd is het voor beide lastig om na te denken over de toekomst en hier gericht plannen voor te maken en deze uit te voeren. Met de drukte in het hoofd is de administratie niet het eerste waar u aan denkt om te gaan doen, daarom word vaak de administratie als laatste op orde gebracht. Hierdoor is het vaak niet overzichtelijk. Door het verminderd concentreren kan het zijn dat het lastiger word om de rekeningen op tijd te betalen, het overzicht te hebben over inkomsten en uitgaven en de persoon loopt hierdoor schulden op. Door het juiste schema te volgen, budgetplan te maken en structuur aan te brengen, lukt het personen vaak wel om de eigen administratie op orde te houden, al dan niet met hulp.

Stap 6 Hoort niet altijd alles wat er gezegd wordt en vergeet dingen die de interesse niet hebben. Kan helemaal opgaan in een bepaalde activiteit of hobby, op het obsessieve af. In beide gevallen, vol hoofd, drukte in het hoofd, mensen hebben wel interesse, maar door de druk zijn ze met iets anders bezig, en kunnen het niet volgen of bijhouden en hierdoor word een deel niet gehoord of opgeslagen. De personen kunnen in hun eigen wereld zijn, met de volle concentratie, in het werk, waardoor ze dingen niet horen. Obsessief blijven hangen in een gedachten en/of bezigheid, dit hebben de mensen vaak zelf niet door.

Planning

Richt u op wat ik kan en bouw daarop voort, in plaats van op wat ik niet kan. Door uw kind een goede houvast te geven, word het voor uw kind makkelijker om contact te maken met andere. Door de houvast kunt uw beter aan sluiten bij de prikkelverwerking van uw kind. Bijvoorbeeld als uw kind aan het spelen is mee te gaan in het spel van uw kind, kan houvast bieden en hier liggen de mogelijkheden om hun kwaliteiten en leervermogen te verder ontwikkelen. Probeer uw kind zoveel mogelijk positief te benaderen. Dat uw kind een beperking heeft wilt niet zeggen dat uw kind niks meer kan. Let vooral op de punten die uw kind wel kan en beloon deze wanneer ze goed gaan. Zo motiveert u uw kind om dingen te doen en andere dingen uit te proberen.

Houd een autisme dagboek bij, met daarin uw gedachten en gevoelens, hoe de dag verliep, wat ging er goed en wat zou u anders doen? Door u elke dag de vragen te beantwoorden komt u achter uw eigen problematiek van autisme. Wanneer u de trigger weet kunt u deze aanpakken en oplossen. Door dagelijks de gedachten van u af te schrijven, geeft u meer rust aan uw hoofd.

Planning Sterke behoefte aan routine en regelmaat en sterke behoefte aan duidelijke instructies, met name op het werk. Sterk vasthoudend aan eigen planning, raakt van slag als deze door anderen verstoord wordt. Obsessieve rituelen, zoals boeken altijd in zelfde volgorde neerzetten. Kan slecht tegen veranderingen in de leefomgeving. Dit geldt voor beide, hoe duidelijker – hoe meer structuur – hoe meer rust.Bij autisme word er vaak gebruik gemaakt van pictogrammen om de duidelijkheid, structuur en planning aan te geven. De planning is het dagelijks leven af wijken van de planning is het verstoren van de structuur. De dag loopt niet volgens planning en dat is niet goed.

In een planning zit een vaste volgorde en die volgorde word dagelijks zo uitgevoerd, dit geeft duidelijkheid en rust. Door iedere keer alles op de zelfde plek terug te zetten, zijn de personen heel geordend, de personen hoeven zelden te zoek naar hun spullen. Door het te organiseren en alles op precies dezelfde plek neer te zetten, geeft de persoon duidelijkheid, structuur en rust. Voor beide geld dat ze minder spontaan dingen kunnen gaan doen. Door spontaan dingen te doen word de structuur doorbroken. Een dag moet zijn voorbereid, anders zijn er onnodige prikkels. De persoon komt in een opstand, het gedrag veranderd, is nerveus/onrustig. Door af te wijken van de structuur, word de persoon steeds getriggerd door andere zaken, omdat hij via de planning wilt werken. Dit zorgt voor een soort kortsluiting in de hersenen en kan lijden tot een bui.

Afleiding Verzamel zoveel mogelijk activiteiten die u kunt gaan doen wanneer u een bui heeft. Maak een lijst met 10 punten wat u gaat doen wanneer u stress, angst of paniek heeft en hang de lijst op een zichtbare plek waar u regelmatig langs loopt. Zorg dat de lijst normaal word en dat u weet hoe u moet reageren in welke situatie.

6 naasten

 1. Stel een paar vragen voor u zelf op die u belangrijk vind. Dit zijn de basisvragen/onderwerpen waarop u meerdere vragen kunt bedenken.
 2. Wie wilt u gaan vertellen over de diagnose? Wat wilt u deze persoon melden? Wat verteld tegen de ene en wat tegen de andere? Wilt u allemaal hetzelfde? Bedenk welke personen u wat wilt vertellen, bij bijvoorbeeld de oma verteld u iets anders als tegen oom van u.
 3. Bedenk hoe lang u maximaal uw brief word, vind u 1a4 genoeg of zijn er meerdere bladzijde nodig? Wilt u het opstellen als een verhaal of meer als brief van een arts?
 4. Een gebruiksaanwijzing kunt u voor meerdere dingen gebruiken, bijvoorbeeld voor school of voor de oppas. Een gebruiksaanwijzing is korte samenvatting van een maximaal 10 punten, als handvat hoe ze het beste met uw kind kunnen omgaan.
 5. Korte uitleg: PDD-NOS wat is het? Wat zijn de verwachtingen? Wanneer is de diagnose gesteld? Heeft u dochter medicatie? Waarom heeft u dochter de diagnose gekregen, de kenmerken van uw dochter? Wat word de behandeling?
 6. Korte uitleg: overprikkeling erkenning en handelen. Een puntenlijst met 10 dingen die werken bij overprikkeling, bijvoorbeeld even een aparte plek of een geluidsdichte koptelefoon.
 7. Wat heeft uw kind nodig om de dag goed door te komen? Wat is dit verschil met kinderen zonder diagnose?
 8. Wat zijn de goede punten en welke punten zijn anders/minder goed? Hoe kunt deze te verbeteren?
 9. Waar zouden familie rekening mee moeten houden en hoe kunnen ze de signalen herkennen en hoe moeten ze handelen?
 10. Pas de handleiding regelmatig aan aan de hand van de leeftijd en mogelijkheden.
 • Plan een moment in om de brief te schrijven, zodat u het in alle rust kunt schrijven. Schrijf vandaag een brief en verstuur het nog niet, wacht tot de volgende dag en lees het nog een keer na. Is dit wat u wilt laten weten aan de familie? Doordat u er te lang met bezig bezig geweest heeft u alle gedachten op geschreven tot u niks erover wist. Door lang te schrijven kan het zijn dat de uitleg erg lang is of toch anders zou willen opschrijven.
 • Een brief opmaken is het overzichtelijkst met alinea’s met kop tekstjes als korte zin.
 • Meld u aan bij groepen op facebook over autisme voor meer informatie over de diagnose en ervaringen te delen en voor het stellen van vragen. Zoals geef mij de 5 deze groep (fan-groep) is aan de hand van een boek en een speciale methode voor kinderen met autisme.

E-GGZ

E-GGZ

Welkom op het profiel van GGZ. GGZ staat voor geestelijke gezondheidszorg. Met de informatie die we delen willen we taboe op psychische problematiek verminderen en al het zou kunnen stoppen. Iedereen kent iemand met psychische problematiek, het zo een heel normaal onderwerp moeten zijn om te bespreken. De artikelen gaan over diagnose, medicatie en behandelaars. De diagnose waar ik over schrijf zijn o.a. autisme, borderline, ptss, depressie, hsp.