Soebar.nl

  • @ = Het @-teken wordt gebruikt om gebruikersnamen aan te duiden: “Hallo @admin!” Anderen lezers van de website kunnen de @gebruikersnaam gebruiken om u te vermelden in bericht, artikel of reactie.

    @Gebruikersnaam […]