antipsychotica

1 Wat is het?

De werkzame stof van anti depressiva, zoals citalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine en sertraline, zorgt ervoor dat de gedachten afnemen en u meer rust in uw hoofd ervaart. Vaak in het begin na de start van de medicatie zijn de bijwerkingen erger en nemen na 2 a 3 weken af. De medicatie heeft enige tijd nodig om echt werkzaam te zijn. Het hoofd als het ware verdoofd. De stof zorgt dat u stemming en emoties makkelijker hanteerbaar worden. Dit zorgt ervoor dat u vaak meer vermoeid bent met deze medicatie.

Zeker in het begin is het zoeken naar het juiste medicijn en de juiste dosis. Hierdoor kan het voorkomen dat u vaker wisselt van medicijn en dosis. Niet elk medicijn slaat direct aan en niet iedereen reageert hetzelfde op dit medicijn. Er zijn veel verschillende soorten en met verschillende hulp samen stoffen. Als dit de eerste keer is dat u dit medicijn krijgt is het uitzoeken wat past en wat de dosis moet zijn. Krijgt u het vaker dan word er vaak gestart met het medicijn dat u al kreeg.