Anti depressiva

Wat is het?

Anti depressiva is een middel dat vaak word gegeven bij een depressie. Het middel zorgt ervoor dat gedachten verminderen en u hierdoor zich beter gaat voelen op een dag. Vooral na een negatieve levensgebeurtenis, is het een reëel gevaar: een depressie.

Artsen en psychiaters geven vaak aan dat afbouwen wel enkele bijwerkingen heeft maar dat afbouwen best makkelijk gaat en hiervoor zijn diverse afbouwschema’s. Anti depressiva is te krijgen in een kortwerkende en een langwerkende medicijn.

Van een depressie komt u vaak niet geheel af, er zullen altijd restverschijnselen blijven zoals vaak sombere gedachten of moeilijker dingen loslaten. Het komt er neer dat u moet leren omgaan met deze gedachten en met de depressie en een eventuele nieuwe. Aan een depressie moet u altijd blijven werken en u zal er altijd mee bezig blijven. Wanneer u er niet mee bezig bent met verbeteren of gedachten uit te spreken vergroot u de kans op een terugval.