Anti depressiva

Wat is het?

Anti depressiva is een middel dat vaak word gegeven bij een depressie. Het middel zorgt ervoor dat gedachten verminderen en u hierdoor zich beter gaat voelen op een dag. Vooral na een negatieve levensgebeurtenis, is het een reëel gevaar: een depressie.

Artsen en psychiaters geven vaak aan dat afbouwen wel enkele bijwerkingen heeft maar dat afbouwen best makkelijk gaat en hiervoor zijn diverse afbouwschema’s. Anti depressiva is te krijgen in een kortwerkende en een langwerkende medicijn.

Van een depressie komt u vaak niet geheel af, er zullen altijd restverschijnselen blijven zoals vaak sombere gedachten of moeilijker dingen loslaten. Het komt er neer dat u moet leren omgaan met deze gedachten en met de depressie en een eventuele nieuwe. Aan een depressie moet u altijd blijven werken en u zal er altijd mee bezig blijven. Wanneer u er niet mee bezig bent met verbeteren of gedachten uit te spreken vergroot u de kans op een terugval.

Hoe lang de bijwerkingen blijven is lastig te zeggen en heeft met een aantal punten te maken, hoe gezond u bent, hoe snel het medicijn uit uw lichaam is en hoe lang u het medicijn heeft gebruikt. De afkickverschijnselen van medicatie nemen af wanneer de werkzame stof uit het lichaam is. wanneer een medicijn 2 weken is gebruikt is dit ongeveer 5 weken. De afkickverschijnselen zijn niet bij iedereen hetzelfde en de manier van afbouwen ook niet. De ene persoon gaat met grote dosis in 1 x dan een andere.

2 herkennen

De medicijnen paroxetine en Fluvoxamine hebben beide invloed op uw gewicht. Het medicijn word gebruikt bij depressie, angststoornissen, zenuwpijn, bepaalde soorten jeuk. De reden dat u de medicijnen krijgt kan in combinatie medicijnen zorgen voor stress, hierdoor kan het zijn dat u meer gaat eten. Dat u aankomt van het medicijn is een bijwerking van de medicijnen. Meestal horen de bijwerkingen na 2 weken te verminderen.

In dit medicijn zitten stoffen met een verslavende werking. Om de medicijnen te laten werken word er in de eerste weken de dosis flink opgevoerd. Dit heeft vaak een positief effect voor de drukte in het hoofd.

Net als bij een andere verslaving is het lastig te stoppen als de persoon deze stof niet binnen krijgt, de persoon blijft verlangen naar de stof en wilt deze. Wanneer de persoon iets veranderd in de verslaving door bijvoorbeeld meer te gaan sporten of andere dingen te gaan ondernemen, kan een patroon worden doorbroken. De persoon weet wat hij/zij kan doen bij verlangen.

De bijwerkingen van het gebruik van het medicijn kunnen soms maanden duren voor het lichaam er echt aan gewent raakt. De bijwerkingen van het afkicken van het medicijn duur meestal enkele weken tot maanden. Bij de kortwerkende medicatie zijn de bijwerkingen vaak minder groot en hevig als bij de langwerkende.

Stoppen

 1. De meeste bijwerkingen zijn dezelfde bijwerkingen die u had toen u begon met de medicatie. Deze zijn vaak verschillend per persoon. Neem hiervoor het dagboek om de bijwerkingen in terug te lezen.
 2. Van het gebruik van anti depressiva kunt u spierkrampen krijgen zoals kramp in de kuit. Dit verschijnsel komt vaak voor bij het op starten van het medicijn. Bent u eenmaal gewent neemt dit af, maar bij het stoppen en afbouwen komt het weer terug.
 3. Na enkele dagen geen medicatie voelt u en minder suf hoofd, of u minder versuft. Komen er weer een emoties en gevoelens, die soms heel heftig kunnen zijn. De zijn de geheel tijd afgevlakt door de anti depressieve, hierdoor is de kans groot dat ook stemmingswisselingen weer terug komen.

3 behandeling

Vaak word er door een arts of psychiater het medicijn voorgeschreven en is er zo nu en dan een gesprek met de arts. Het gebeurt zelden dat de personen in een gespreksgroep komen voor mensen met soortgelijke problematiek.

Het medicijn verlicht de klachten op dat moment, zolang de medicatie word genomen blijven de klachten verminderd. Maar met de medicatie word niet aangeleerd hoe om te gaan me een depressie. Een gesprek met een arts is vaak 1x per maand of soms langer, met een psychiater is dit vaker. In deze gesprekken word het gebruik gecontroleerd en word gekeken wat de bijwerkingen zij en of het moet worden aangepast.

In een gespreksgroep kunt u vragen stellen aan ervaringsdeskundige die vaak de signalen makkelijker en sneller begrijpen en zij kunnen u tips en advies geven hoe u hiermee kunt omgaan of kunt aanpakken. Door zowel een gespreksgroep als medicatie worden de klachten verminderd en leert de persoon weer beter de balans te vinden in een depressie, wat ervoor kan zorgen dat de persoon minder vaak depressief is maar bijvoorbeeld terug gebracht naar somber.

Duur medicijnen

Dwangstoornis. Als het medicijn na drie maanden nog geen effect heeft, is het waarschijnlijk niet zinvol ermee door te gaan. Spreek hierover met uw arts. Als het goed werkt moet u het meestal meerdere jaren blijven gebruiken. In uw vraag geeft u aan dat u het medicijn al voor langere tijd gebruikt, heeft het medicijn het gewenste effect buiten het aankomen? Voelt u zich beter door de medicijnen?

Stoppen

 1. Een plan bedenken om een nieuwe depressie te voorkomen. Leer zoveel mogelijk van de laatste depressie.
 2. Waakzaam te zijn op een terugval. Hoe kunt u een terugval herkennen? Waar kunt u dit aan merken?
 3. Het herkennen van de signalen bij uzelf van een depressie.

Moeten psychiaters minder snel antidepressiva voorschrijven?

Ja, bij kleine depressieve klachten is behandeling met anti depressieva niet perse nodig. Een behandeling gericht op lyfstyle training zo ook kunnen bij dragen aan verbetering of het meer actief bezig zijn. Vaak word direct anti depressiva voor geschreven en andere opties niet eerst uit geprobeerd. Wanneer een persoon later weer een nieuwe depressie heeft en weer anti depressiva krijgt voorgeschreven begint het vaak op een hogere niveau als de eerste keer.

Herstellen van een depressie

Een depressie kan verbeteren met anti depressiva en met een behandeling bij GGZ. Wanneer u de signalen van een depressie kunt herkennen en kunt aanpakken kunt u beter omgaan met een depressie. Van de depressie kunt veel opknappen en zich beter voelen met de medicatie, maar vaak als u hiermee stopt gaat u zich weer langzaam aan minder goed voelen.

Het is niet te zeggen hoe dagen of weken het duurt voordat u een terugval ervaart naar het stoppen van de antidepressiva. Na het stoppen kan het zijn dat u een terugval krijgt maar dit is niet altijd. Een terugval is niet voor elke persoon het zelfde, net als de reden van medicatie niet altijd hetzelfde is. Ook de signalen van een terugval zijn vaak verschillend. Hierdoor is het lastig 1 antwoord te geven op de vraag.

Het ligt eraan wat u heeft geleerd van uw depressie en hoe goed u in staat bent om de signalen te herkennen en aan te pakken. Als u dit goed kunt kunt u een terugval voorkomen. Hoe minder goed u alles kunt erkennen en kunt inspringen hierop hoe groter de kans is dat u een terugval krijgt.

Vaak na het stoppen begint u zich binnen enkele dagen anders te voelen, dit heeft te maken met het afkicken van de medicijnen. Deze zijn normaal, maar is nog geen terug val, deze verschijnselen worden naar een week meestal minder. Doordat u lichaam begint te wennen aan het niet gebruik van de medicatie.

4 gevolgen

Van het medicijn en de hoge dosis is het in de eerste dagen na het verhogen van het medicijn lastiger dingen te doen. Het medicijn verdoofd als het waren een groot deel en hierdoor gaat alles op ½ kracht.

Wanneer de persoon gaat stoppen met de medicijnen krijgt deze bijwerkingen zoals slapeloosheid, meer piekeren, nachtmerries, wanen, angsten of bang. Bij het afbouwen komen de klachten meer terug als voor het medicijn gebruik.

Door de bijwerkingen van het afbouwen en de terugkerende gedachten word er vaak lang doorgegaan met de medicijnen. Doorgaan heeft een positiever effect dan stoppen. Of de dosis word verlaagt en uw krijgt een nieuw medicijn voor bijvoorbeeld het slapen, deze is ook verslavend en na verloop van tijd is het lastig zonder medicatie te slapen, dit brengt andere problematiek met zich mee.

Wanneer iemand een depressie heeft is de kans groot dat dit een 2 of 3 x voorkomt. Een depressie is vaak niet geheel weg en er zal altijd een kans zijn op een terug val. Een depressie is goed te behandelen met GGZ, maar u zal altijd extra gevoelig blijven om een nieuwe depressie te krijgen. Na een eerste depressie is de kans 50% dat u een nieuwe oploopt. Bij een 2de depressie is dit 70 % en bij 3 of meer is dit 90%.

Stoppen

 1. Door het stoppen van anti depressiva is de kans groter dat er een terugval komt in de depressie of in oude gewoontes. Probeer deze zoveel mogelijk te herkennen en aan te pakken.
 2. Door het in 1x stoppen met medicatie kunt u heel erg ziek worden. Dit is niet aan te raden.
 3. Door het minderen van het medicijn komen gedachten weer vaker opzetten en zijn vaak nog negatief gestemd. De gedachten komen vaak harder en sneller terug. Hierdoor lijkt het eerder dat u een vol hoofd heeft. De gedachten zijn al die tijd weggestopt achter de dosis anti depressiva, maar zijn vaak nog niet geheel besproken of aangepakt, waardoor ze vaak malend in het hoofd aanwezig zijn.

5  Plan

 1. Dagboek hoeveel kilo komt u aan? Is dit per week wisselend of is het ook voor een langere periode hetzelfde gewicht? In het voedingsschema kunt u bijhouden hoeveel kilo u aankomt. Heeft het een andere reden dan de medicijnen zoals bijvoorbeeld meer stress, drukke periode? De trigger van meer eten/aankomen zijn belangrijk om te weten om beter op gewicht te blijven.
 2. Aankomen ligt niet altijd alleen aan de schildklier dit ligt vaak wel voor de hand. Maar misschien is er iets anders wat minder  of te goed functioneert. Dit kan bijvoorbeeld bij darmen of de nieren.Een medisch onderzoek om uit te sluiten dat het niet daaraan ligt dat u aankomt.
 3. Heeft u begeleiding bij de stoornis, deze persoon zou u kunnen helpen meer grip te krijgen waardoor u minder medicatie nodig heeft en u minder aankomt. Een vraag kunt u voorleggen aan de voedingsconsulente, leg hierbij uit dat u blijft aankomen en welke medicatie u gebruikt. Dit kunt u ook bij de arts die de medicatie voorschrijft voorleggen. Vraag voor een medicijn verandering zonder of zo min mogelijk met de stof Seroxat Paroxetine Paroxetinum, Fevarin Fluvoxamine Fluvoxaminemaleaat. Misschien ben u over/ hoog gevoelig voor de stoffen.
 4. Is de dosis van de medicijnen aangepast? Dit zorgt opnieuw voor bijwerkingen, soms kunnen deze erger zijn dan de eerste keer dat u bijwerkingen had. Noteer alle bijwerkingen die u ervaart, minimaal voor de tijd die staat aangegeven op de verpakking. Bespreek de bijwerkingen met de arts
 5. Het ligt eraan wat u heeft geleerd van uw depressie en hoe goed u in staat bent om de signalen te herkennen en aan te pakken. Als u dit goed kunt kunt u een terugval voorkomen. Hoe minder goed u alles kunt erkennen en kunt inspringen hierop hoe groter de kans is dat u een terugval krijgt.
 6. Vaak na het stoppen begint u zich binnen enkele dagen anders te voelen, dit heeft te maken met het afkicken van de medicijnen. Deze zijn normaal, maar is nog geen terug val, deze verschijnselen worden naar een week meestal minder. Doordat u lichaam begint te wennen aan het niet gebruik van de medicatie.
 7. Houd voor een week of langer bij welke verschijnselen anders zijn als tijdens het gebruik. Zit er een groot verschil in, bespreek dit met uw behandelaar en vraag om advies hoe u het kunt aanpakken.

stoppen

 1. Bekijk welke bijwerkingen u had bij het starten van het medicijn en houd bij wat de bijwerkingen nu zijn. Worden deze heviger neem dan contact op met de arts.
 2. Blijf dagelijks in beweging om kramp en spierklachten te verminderen en het voorkomen van vastzittende spieren.
 3. Bedenk u een plan wat u kunt gaan doen bij stress of om afleiding te gaan zoeken. Maak hiervoor gebruik van het stress schema en het afleidingsschema
 4. Probeer zoveel mogelijk rust te vinden door actief te gaan bewegen of fietsen of door het doen van ademhalingsoefeningen of yoga
 5. Ga niet zitten piekeren of zitten op een bank, hierdoor gaat u hoofd malen en worden gedachten erger.
 6. Pak een positieve levensstyle op, begin elke dag opnieuw al het niet gelukt is. Door uw levensstyle te veranderen en gezonder te gaan leven verkleind u de kans op een depressie.
Geplaatst in A