Angstschema

Het schema kunt u wekelijks uitprinten en in een schrift of map bij elkaar bewaren, zodat u een overzicht heeft van een lange tijd en u de problematiek kan vergelijken met andere weken. Zo weet u of het beter gaat en wat de vorderingen zijn of waar nog extra aandacht aan moet worden besteed.

Stap 1 Aantal = Hoe vaak heeft u zich angstig gevoeld vandaag? Het is het makkelijkst bij te houden door te turven.

Stap 2 Trigger = Wat veroorzaakte de angst? Was het een geur, geluid of persoon? Wat was de trigger hiervan? Ik werd geprikkeld door … en hierdoor voel ik me …. en ik ging toen …. doen, omdat………. en waardoor ik nu ……. ben. Ik heb deze week last gehad van … hierdoor voelde ik me … en ben ik gaan … .

Stap 3 Welke signaal van de trigger kreeg u? Wat merkte u daarvoor? Ik kreeg …… omdat …… Welk cijfer zou u de ….. geven van 1-5 ? Waarom is het 3 en geen 2 beter of 4 slechter wat maakt het verschil? Wat is daarvoor nodig? Kreeg u last van lichamelijke klachten?

Stap 4 Oplossing = Hoe bent u uit de angst gekomen? Wat heeft u eraan gedaan? Heeft u gebruik gemaakt van het afleidingsschema en gezorgd voor ontspanning ? Het helpt om bewust aan geruststellende dingen te denken, maak hiervoor het afleidingsschema.


E-PTSS-coach

E-PTSS-coach

Ik kan u ondersteunen bij de diagnose PTSS en de het omgaan met de diagnose voor zowel u als uw naasten. Daarnaast kan ik u ondersteunen bij alle signalen bij PTSS en het onder controle krijgen. De PTSS-coach kan u helpen om meer grip te krijgen op de PTSS. De PTSS coach is een online coach en kunt u via dit profiel bereiken.