ambtshalve verzekerd

Wat is ambtshalve verzekerd? Zorginstituut Nederland sluit namens de onverzekerde een zorgverzekering af. De maandelijkse bestuursrechtelijke premie van € 112,33 wordt twaalf maanden ingehouden op het loon of uitkering. Na twaalf maanden stopt ZIN met het innen van de bestuursrechtelijke premie.