Algemeen schema

1 wat is het?

Het algemene schema is een totaal overzicht van alle klachten die voorkomen bij psychisch problematiek. Om inzicht te krijgen in de problematiek achter triggers, stress, paniek, angst, trauma en slapen. In het algemeen schema kunt u aangeven hoe uw week is verlopen aan de hand van de stress, angst en paniek.

2 Herkennen

 • Heeft u veel negatieve gedachten? Loopt u veel te piekeren? Van welke gedachten heeft u last, wat maakt het dat deze zo erg zijn?
  • Welks cijfer zou u de gedachten geven? Waarom vind u het dit getal en niet 1 hoger of 1 lager, wat is het verschil? Wat is ervoor nodig om dit getal te verhogen?
  • Zorg dagelijks voor ontspanning en schrijf dagelijks al uw gedachten op.
 • Gedrag kent u het gedrag achter de signalen? het gedrag wat voorkomt uit de stress, angst paniek is belangrijk om te weten als u de oplossing wilt vinden. 
  • Het gedrag kan van blij tot agressief zijn, probeer het zo duidelijk mogelijk te omschrijven met een vaste lijn draad.
  • Geef u gedrag een cijfer van 1-5 waarbij 5 zeer ernstig is. Door een vaste manier aan te houden is uw gevoel elke keer op de zelfde manier beoordeeld.

3 Behandelen

 • De persoon weet de oorzaak van signalen of gedrag.

4 Gevolgen

 • Wat was het gevolg van de stress, angst paniek? Heeft u de stress kunnen oplossen? Door het bijhouden van het schema krijgt u inzicht in algemene problematiek.
 • Door het bijhouden van het schema kunt u problematiek verminderen en voorkomen.

5 Plan

 1. Welke gebeurtenis heeft gezorgd dat u meer stress ervaart dan anders? Wat was de oorzaak hiervan? Vermijd u wel eens plaatsen of personen? Hoe komt dit? Zorg dat u voorkomt dat u in een sociaal isolement terecht komt.
 2. Wat wilt u bereiken met het bijhouden van het schema? Het schema kunt u dagelijks bijhouden voor een optimaal overzicht te krijgen.
  1. Vul het schema enkele weken in zodat u de ene week met de andere week kunt vergelijken. Waarvan had u van triggers, kwam het door geluid, angst, stress, paniek? Kwam het door een geur of door gedachten? Met met schema krijgt u mee inzicht in uw beleving achter de trigger.
 3. Om een goed oordeel te hebben van de dag geeft u uw zelf een cijfer en schrijft u in 1 woord op hoe uw dag is verlopen en geef hierbij aan of er iets anders is gebeurt die dag. Aan het eind van de week telt u de scores op en weet u waar u de gehele week het meest last van had.
 4. Het schema kunt u wekelijks uitprinten en in een schrift of map bij elkaar bewaren, zodat u een overzicht heeft van een lange tijd en u de problematiek kan vergelijken met andere weken. Zo weet u of het beter gaat en wat de vorderingen zijn of waar nog extra aandacht aan moet worden besteed.

Algemeen schema 1 Schrijf op wat de hoofd oorzaak is, van uw problematiek is en bedenk hierbij de hulpverleners, die u hier voor zou willen en maak hiervan een duidelijk korte hulpvraag. Hoe duidelijker uw hulpvraag, hoe gerichter er hulp kan worden geboden.

 • Stap 1 Cijfers 1 t/m 5 = met de cijfers kunt u aangeven hoe erg de de stres/paniek en angst was de gehele week. Bij een 1 heeft u weinig last van de klachten, bij 5 heeft u er veel last van.
 • Stap 2 Stress = hoeveel stress heeft u gehad deze week, hoe komt het dat u zoveel stress heeft ervaren? Wat waren de triggers achter deze stress? Bij stress geeft u aan hoeveel last u hiervan heeft gehad die dag, u kan het vakje onderverdelen in 3 vakken van ochtend, middag en avond zodat u elke dag 3 cijfers geeft.
  • Paniek = hoeveel paniek heeft u gehad en waar kwam dit vandaan? Onrust = hoeveel en waardoor heeft u deze week onrust gevoeld? Angst = hoeveel en waardoor heeft u angst gevoeld deze week? Trauma = Heeft u deze week veel last gehad van uw trauma? Wat heeft u hiervan gemerkt?
  • Triggers = Heeft u deze week last gehad van triggers? Welke triggers waren dit? Welke trigger was heftig aanwezig? Van welke trigger heeft u vandaag het meeste last gehad? Hoe komen deze triggers zo erg, wat is de oorzaak?
 • Stap 3 Rust = Heeft u deze week voldoende rust kunnen vinden? Wat heeft u gedaan om de rust te vinden? Heeft u deze week de ontspanning oefeningen gedaan? Slapen = Heeft u voldoende kunnen slapen?
 • Stap 4 Eten = Heeft u genoeg gegeten deze week of heeft u minder gegeten door de stress?
 • Stap 5 Algemeen hele dag = Hoe vond u de dag gaan? Wat is uw algemene oordeel van het verloop van de dag? Algemeen hele dag is het algemeen oordeel van een gehele dag, hoe voelde u zich? 1 woord voor een emotie voor de gehele dag zoal blij , vrolijk, somber, stressvol
 • Stap 6 Bijzonderheden = Is er deze week iets anders geweest, iets wat u uit uw ritme haalde? Hier kunt u zaken neer zetten, die anders zijn als uw normale dagstructuur. Heeft u last gehad van lichamelijke klachten, hoofdpijn of pijn in de spieren? Heeft u veroordelingen of oordelen gevoelt vandaag?
 • Aan het eind van de week maakt u de balans om en vult u bij totaal week het gemiddelde cijfer in per onderdeel.