Alertheid

1 Wat is het?

2 Herkennen

 • Door huisgeluiden blijft u altijd alert. Bij normale hoeveelheid kunt u het van uzelf afzetten. Bij overlast is dit op een geven moment niet mogelijk. De persoon is de tijd dat er overlast is extra alert om zich zelf te beschermen tegen schrik, angst of paniek. Van de extra alert krijgt de persoon vaak veel stress. Als er veel overlast is en dit al enige tijd is, is de persoon ook nog enkele uren er na extra alert op de omgeving.
 • De persoon zal elke keer moeten bijkomen van de overlast. Vaak is er dan pas rust in de nacht, hierdoor is de persoon dan rust aan het zoeken en is dus nog steeds wakker. Iemand kan pas slapen als het rust heeft, zolang er stress of onrust is kan er niet worden geslapen.Hoe langer de overlast aan houd, hoe meer een persoon alert is op de geluiden, op de hardheid en hoeveelheid.
 • Hierdoor is de persoon vaker bezig met de overlast en minder met zich zelf. De geluiden verstoren de gehele dag de rust en de alertheid word alleen maar opgestapeld. Na slapen is de alertheid vaak minder hoe verder de dag volgt hoe vaker en sneller een persoon alert word op de overlast.Als u elke nacht word gestoord in uw nachtrust, ga u lichaam er aan wennen dat het gestoord gaat worden. Hierdoor slaapt u minder vast.
 • Het lichaam gaat rekening houden met dat er harde geluiden kunnen zijn. Hierdoor veranderd het dag en nacht ritme, want u bent in de nacht alert. Omdat overdag ook overlast bent u dan 24 uur alert.Als een persoon een trauma heeft opgelopen van de situatie zal dit lange tijd bij blijven. Als er bijvoorbeeld is ingebroken, hoe de persoon herinneringen aan de inbraak.
 • Elke keer als er iets gebeurt op die plek kan dit opnieuw zorgen voor paniek en stress. De persoon blijft vaak zitten met de gedachten dat het vandaag nog een keer kan gebeuren en is hierop erg alert.

Verhoogde waakzaamheid. Extreme gevoeligheid voor licht en geluid.

Druk, stress, nerveus, spanning gevoelgeen rust om iets te ondernemenmoeilijk stil zitten, niet op uw gemak zitten of hele dag op de bank zitten zonder actie.regelmatig rondkijken, zaken checkenveel gedachten wat kan gebeurenherhalend handelenpijnen in spieren neemt toeverhoogde waakzaamheid voor het geval dathet overzicht houden in drukke ruimte door achteraan te gaan staan

 • Naast het trauma worden personen met PTSS vaak gevoeliger voor geluiden of geuren. Een geluid kan veel stress opleveren en hierdoor kan een persoon minder goed /functioneren op een dag. De geluiden komen vaak harder binnen dan bij personen zonder PTSS. De geluiden geven vaak een herinnering aan het trauma.
 • Bij een PTSS word het gehoor beter, een persoon hoort alles. Hierdoor is de persoon de gehele dag actief en alert. Als er bijvoorbeeld een fiets valt aan de overkant van de straat word dit gehoord, of als buren de wc doortrekken. Elk geluid in de omgeving van de persoon word waar genomen. Dit zorgt voor extra veel stress. Hierdoor kan het voor de persoon vaak aanvoelen dat het een vol hoofd heeft en hierdoor krijgt de persoon minder rust.
 • Voor personen met PTSS is er altijd een vorm van alertheid actief. Door een dagelijkse situatie kan deze groter worden. Een trauma wat is opgelopen kan ervoor zorgen dat u extra alert bent op de omgeving. Meestal neemt dit na een maand na het oplopen van het trauma weer af. Maar bij een PTSS is dit blijvend.
 • Het extra alert zijn op de omgeving heeft te maken dat het lichaam in een verhoogde staat van bewustzijn is. Vaak is dit om situatie te voorkomen. De persoon hoort vaak kleine geluiden, die andere niet zouden opmerken, als ze niet actief luisteren. De oren zijn een soort van radar die op zoek gaan naar geluiden. Om een veilige omgeving te creëren , waar geen gevaar is en direct te kunnen reageren als dit wel het geval is. Personen hebben vaak ook last van oorsuizen, de piepjes, zoemen word na de hand de alertheid heviger tot stekende oorpijn.
 • Personen zijn vaak extra alert om te voorkomen dat er lichamelijke klachten optreden. Bijvoorbeeld met oud en nieuw word er vuurwerk afgestoken, dit gaat hard en vaak. Voor iemand met een PTSS geeft dit zeer veel stress, door alert te zijn op de stress en de signalen die het veroorzaakt, kan het voorkomen dat de stress doorslaat naar hartklachten.
 • Een persoon die extra alert is kan door de alertheid erg boos worden of in een bui komen van stress, angst of paniek. Een persoon heeft vaak geen zin in een gesprek en is te druk met de alertheid, en de gedachten die dit in stand houden.

3 Behandeling

4 Gevolg

Verhoogde waakzaamheid.

 • Dagelijks extra alert, waakzaam, Hierdoor krijgt u meer onrust en stress ervaart.
 • Meer angst en paniek door het niet weten wat er gaat gebeuren. Hierdoor krijgt u een chronische extra alertheid en chronische stress en onrust.
 • Prikkels blijvend bij ieder ding, bij elk geluid of geur word u geprikkeld, dus iedere keer schrik u, heeft u stress of heeft u angst
 • Personen met een PTSS zijn vaker gevoeliger dan zonder de diagnose. De personen hebben veel stress. Een persoon die veel stress ervaart heeft meer last van hooggevoeligheid. Hier door is de alertheid ook meer aanwezig en word een combinatie van meerdere punten.
 • De persoon heeft meer last van prikkels, is meer alert en is hooggevoelig. Prikkels van harde geluiden kunnen zorgen voor herbelevingen aan het trauma. De persoon is vaak extra alert op de omgeving, in een bescherming modus, hierdoor komen prikkels meer binnen, hierdoor worden meer geluiden gehoord.
 • De harde geluiden van een sirene, komen bij hooggevoelige mensen nog harder binnen, hierdoor gaat er een knop aan die stress of onrust geeft. Hierdoor kunnen personen snel overgevoelig raken. Beide hebben vaak te maken met een schrikreactie op een hard geluid of iets onverwachts en voelen zich niet op hun gemak in drukte.
 • De drukte in het hoofd zorgt er ook voor dat u meer en sneller prikkels binnen krijgt. De gedachten zijn er een gehele dag, hierboven op komen de omgevingsgeluiden en huisgeluiden, dit kan regelmatig dan zorgen voor te veel prikkels. Om minder prikkels te ervaren vermijden personen personen of plaatsen en trekken zich vaker terug.

5 Plan

 1. hoe merkt u dat u extra alert bent? Wat zijn de signalen? Houd een dagboek bij met de signalen hoe vaak ze voorkomen en hoe alert u bent. Hierdoor krijgt u meer inzicht in de alertheid.
 2. Hoe komt het dat u op sommige momenten extra alert bent? Heeft dit te maken met een trauma die nog niet goed is verwerkt of zijn er andere situaties? Probeer de oorzaak te vinden vaan de alertheid en deze aan te pakken eventueel met hulp van hulpverleners,
 3. hoe kunt u de alertheid verminderen als deze zo hoog is opgelopen?

6 naasten


E-PTSS-coach

E-PTSS-coach

Ik kan u ondersteunen bij de diagnose PTSS en de het omgaan met de diagnose voor zowel u als uw naasten. Daarnaast kan ik u ondersteunen bij alle signalen bij PTSS en het onder controle krijgen. De PTSS-coach kan u helpen om meer grip te krijgen op de PTSS. De PTSS coach is een online coach en kunt u via dit profiel bereiken.