ADHD

PTSS vs ADHD

PTSS is Post Traumatisch Stress Stoornis. Is onderverdeeld in chronisch en complex of een combinatie. Mensen noem bij een PTSS is het psychisch, bij ADHD het is een aandachtstekort. Dit maakt dat een aandachtstekort beter ondersteund word en meer begrepen word, dan psychisch ziek zijn. PTSS word na de 2 de wereld oorlog als diagnose gebruikt.

ADHD is attention deficit hyperactivity disorder. Het word Aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd.  De diagnose word gebruik sinds 1902 door de Britse kinderarts George Still.

De symptomen van ADHD zijn al aanwezig in de kindertijd, een PTSS is een trauma die u altijd kunt op lopen. ADHD heeft DSM 4 rm en PTSS DSM 5. Iemand met ADHD heeft moeite met het volgen van vaste procedures, volgt graag de eigen weg , iemand met PTSS houd zich vast aan een vast ritme. Voor ADHD zijn er diverse verschillende behandelingen mogelijk en zijn er diverse soorten medicatie die zouden kunnen helpen. Bij PTSS heeft een persoon geen keuze EMDR en stabilisatiecursus en antidepressiva.

Mensen met ADHD hebben energie genoeg en moeten met regelmaat van de adrenaline af en hebben behoefte aan kicks (adrenaline). Iemand met PTSS heeft veel last van de stress, heeft wel de behoeft om hiervan af te komen, maar de chronische vermoeidheid speelt hier een rol om het vaak niet te doen.

In hoeverre zijn de diagnoses en signalen hetzelfde?

Aandacht geven

Voor mensen met ADHD en PTSS is het moeilijk om aandacht te geven aan een ander. Voor PTSS geldt dat ze zich afsluiten en hierdoor lastiger hun emoties en gevoel laten zien. Bij ADHD komt het omdat deze personen de aandacht niet bij 1 ding kunnen houden.

Impulsief gedrag, gevoel van onderpresteren, enthousiast en ongeremd, ook in het doen van uitspraken. Ongeduldig en snel gefrustreerd. Stemmingswisselingen, mood swings en neiging tot depressie.

Het gedrag van de personen komt vooruit prikkels die de persoon krijgt, hierdoor raakt het te veel geprikkeld en reageert de persoon in eens boos. Het lichaam is niet in balans, is onrustig, heeft stress en dit maakt dat een klein ding kan zorgen voor een grote uitbarsting. Het gedrag van mensen met ADHD wordt door de omgeving in meer of mindere mate ervaren en omschreven als storender, dominanter, opdringeriger, lawaaieriger en soms agressiever dan normaal. Het gedrag van mensen met PTSS word omschreven als wantrouwend, agressief, vermijdend, negatieve stemming en prikkelbaar gedrag.

Voor zowel ADHD als PTSS geld dat de presentatie perfect moet zijn, anders is het niet klaar en volledig. Hierdoor krijgt de persoon het gevoel niet op niveau te hebben gepresteerd en fouten heeft gemaakt,. Omdat de persoon onzeker is en weinig zelfvertrouwen heeft maakt dit het gevoel groter.

Beide hebben stemmingswisselingen en hebben ongeduldig gedrag en reageren hier hetzelfde op.  Het snel gefrustreerd komt omdat beide op een grens zitten van onrust of stress, hierdoor hoeft er maar weinig te gebeuren voor de frustratie word geuit. Mensen met een PTSS hebben evenveel kans op een depressie als mensen met ADHD.

Lage eigenwaarde. Onvolledig zelfbeeld, weinig idee van hoe andere mensen hem/haar zien

Beide hebben weinig zelfvertrouwen en een negatief of onvolledig zelfbeeld. Dit komt omdat mensen meer op de diagnoses letten dan op de mensen zelf. Door steeds te blijven benoemen jij hebt ADHD of jij hebt PTSS, word de persoon niet beter van en zal hij mee op de diagnose en de signalen gaan letten, dan zijn eigen blijven. het zelfbeeld van een PTSS raakt beschadigd door het trauma en de gebeurtenissen erom heen. Het zelfbeeld van ADHD raakt beschadigd door de leerprestaties en het vermogen te moeten presteren.

Concentratieproblemen en leermoeilijkheden. Makkelijk afgeleid, neiging om af te haken of weg te dromen tijdens gesprek

Bij PTSS hebben personen last van de drukte in het hoofd, onrust en stress en kunnen hierdoor moeilijker dingen onthouden en opgeslagen. Bij ADHD zijn er te veel prikkels en is het lichaam onrustig waardoor de persoon zich niet meer kan concentreren op zijn werk of de stof niet meer opslaan. Waardoor de leerprestaties vaak achteruit gaan. Het lijkt of de personen zitten te dromen en niet aanwezig zijn, maar in hun hoofd of lichaam zijn ze bezig de boel onder controle te houden.

Een extra stoornis

Onderzoek heeft aangetoond dat 25-35% van de kinderen met ADHD aan een angststoornis lijdt, zoals agorafobie, paniekstoornis, obsessieve-compulsieve stoornis of gegeneraliseerde angststoornis. ADHD bij volwassenen wordt geassocieerd met andere aandoeningen, zoals stemmingsstoornissen, depressie, angst en verslavingsproblematiek.

Mensen met PTSS hebben dagelijks last van angst, paniek en/of stress. PTSS is niet alleen het trauma waar de persoon last van heeft. Mensen met PTSS hebben een angststoornis, paniekstoornis, stemmingsstoornis en de kans op verslavingsproblematiek is groot.

Moeite met slapen

Ongeveer driekwart van de volwassen personen met ADHD heeft last van vermoeidheid en/of slaapproblematiek. Ze gaan vaak laat naar bed, hebben veel moeite met inslapen, slapen beweeglijk en onrustig en zijn na een nacht slapen niet uitgerust. Daardoor bouwen ze slaapschuld op. Mensen met PTSS hebben last van nachtmerrie die vaak over het trauma gaan, of liggen heel de nacht te piekeren. Hierdoor lopen mensen slaapproblematiek op. Vaak zijn beide rusteloos of onrustig op een dag, door het minder goed slapen en de daarbij komende problematiek.

Moeite met organiseren, uitstelgedrag, moeite met afronden van projecten

Beide zijn goed in dingen uitstellen, hiervoor worden vaak smoezen bedacht om iets niet te doen. Iemand met ADHD heeft moeite met het afronden van werk door de onrust. Iemand met PTSS wil graag dat het werkt af is en volledig klaar anders maakt ie zich zorgen over het stuk wat niet klaar is en dit zorgt voor onrust.

Piekert veel over allerlei zorgen en mogelijkheden, maar heeft weinig aandacht voor reële gevaren, onveilig gevoel

Mensen met PTSS hebben de gehele dag gedachten stromen, over van alles, deze komen te pas en te onpas, ze zijn extra alert op de omgeving en hebben hier door veel aandacht voor de veiligheid. Door het trauma kan een persoon zich zeer onveilig voelen bij personen en of plaatsen en zeer angstig of paniekerig zijn. Mensen met ADHD piekeren ook de gehele dag, maar die hebben weinig aandacht voor gevaren. Door de onrust en rusteloosheid voelt een persoon zich minder veilig.

Profielfoto van PTSS online coach

Over PTSS online coach

Als PTSS expert heb ik, bijna 10 jaar ervaring op het gebied van problematiek rond om psychische en stressgerelateerde klachten. Thema's die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld slaapproblemen, herkennen en het omgaan met emoties, triggers en gevoelens, gedachtepatronen, vertrouwen en wantrouwen, omgaan met diagnose en naasten en schuld en schuldenproblematiek. Door u klachten beter te begrijpen, krijgt u er meer grip op. Leren accepteren en veranderen komt ook regelmatige aan de orde. Hiervan leert u technieken en om bepaalde klachten te verminderen of er beter mee om te gaan, bijvoorbeeld met nachtmerries en flashbacks, stemmingswisselingen Daarnaast geef ik als ontspanningscoach handige tips en adviezen om simpel met korte oefeningen te ontspannen. Als stresscoach geef ik u advies bij het in balans brengen en houden van uw stress. De PTSS coach kan u ondersteunen bij autisme, ADHD, hoogsensitiviteit, burn-out, bordeliner, PTSS door middel van de groep stresscoach kunt u, uw vragen stellen en chatten of u kunt een dm sturen.

Geef een reactie