Aanpassingsstoornis

Wat is het?

Een aanpassingsstoornis is een emotionele en gedragsmatige signaal dat u oploopt binnen de 3 maanden naar een hevige stress periode. Het word een stoornis als de persoon word beperkt in het dagelijks leven en de stress is veel meer aanwezig dan u naar de gebeurtenis zou mogen verwachten.

Herkennen

 • Een aanpassingsstoornis kunt u oplopen door bijvoorbeeld overlijden, huwelijk, maatschappelijke ontwikkelingen. Bij deze situaties is veel emotionele en psychische stress.
 • Aanpassingsstoornissen komen in acute en chronische vorm voor.
 • Er is een hevigere reactie met veel stress op de rouw, dan normaal
 • Chronische of levensbedreigende somatische aandoening

Aanpassingsstoornissen worden ingedeeld op grond van de meest op de voorgrond tredende symptomen:

 • Angst of gespannenheid – nervositeit, onrust, rusteloosheid; bij kinderen separatieangst.
 • Depressie – hopeloosheid, huilbuien, somberheid.
 • Gecombineerd angstig en depressief.
 • Gedragsproblemen – negeren van normen en regels, onaangepast gedrag; bij kinderen spijbelen, brutaliteiten, vechten, vandalisme.
 • Gecombineerd emotioneel en gedragsgestoord – depressie en/of angst gecombineerd met een gedragsstoornis of onaangepast gedrag.
 • Niet anderszins omschreven – psychosociale stress, lichamelijke klachten, teruggetrokkenheid, verminderde prestaties of concentratieproblemen bij werk of studie.

Risicogroepen en -factoren

 • Voorgeschiedenis met veel stressoren.
 • Kwetsbaarheid (bijvoorbeeld blijkend uit eerdere episode(s) met psychische klachten, recent hoge medische consumptie).
 • Niet mee kunnen komen met de maatschappij (door toenemende complexiteit).
 • Beperkt steunsysteem.
 • Chronische belasting met stressoren leidend tot uitputting.
 • Hoge leeftijd (> 50 jaar).
 • Een verzuimhistorie van meer dan 100 verzuimdagen in de voorgaande twaalf maanden.
 • Belemmerende en op angst gebaseerde overtuigingen die verhinderen dat rollen (werk, sociaal, gezin) weer worden opgepakt.
 • Signalen van vermijding.
 • Een passieve copingstijl.
 • Niet vertrouwen op een spoedige terugkeer naar werk (meer dan drie maanden nodig denken te hebben) of verwachten niet terug te kunnen keren naar werk.
 • Vermoeidheid staat sterk op de voorgrond.

Behandeling

 • Behandeling van een aanpassingsstoornis komt overeen met die van overspanning/burn-out

Gevolgen

Plan