aanmaning

1 Wat is het?

Een aanmaning word ook wel een betalingsherinnering genoemd. Een aanmaning is een mededeling waarin een schuldeiser de schuldenaar verzoekt of sommeert om zijn verplichting na te komen. Het is een herinnering van een nog niet betaalde rekening. Een aanmaning wordt verzonden als de factuur niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald.

De eerste aanmaning is meestal vriendelijk en het kan een vergissing zijn dat het nog niet is betaald. Betaal de rekening zo spoedig mogelijk of regel een betalingsregeling. De tweede aanmaning heeft vaak een dwingender karakter en in deze aanmaning kan ook al aangekondigd worden dat u rente en zogenaamde buitengerechtelijke kosten verschuldigd bent. De 1ste sommatie is erop gericht u te dwingen te betalen en zo niet dan worden er andere stappen ondernomen zoals incassobureau of rechtszaak. Na de laatste waarschuwing, dus de 2de aanmaning, word u officiële ingebrekestelling gesteld. Wanneer aanmaningen geen effect hebben kan het bedrijf besluiten een civiele procedure te starten om, via de rechter een betaling af te dwingen.

Een schuldeiser is persoon waaraan iemand anders geld schuldig is bijvoorbeeld door een lening of door aanschaf van een product en/of dienst. Iemand die geld van een ander tegoed heeft en opeist bijvoorbeeld schuldeisers van het incassobureau. Een schuldeiser is iemand die een vordering van één of meerdere personen heeft ontvangen. Probeer zo snel mogelijk contact te leggen voor het maken van een betalingsregeling om uw schulden af te lossen.

2 Herkennen

Is een aanmaning gratis?

Nee, bij elke aanmaning die u krijgt komen administratiekosten bij. Zodra uw rekening naar het incassobureau gaat komen er daarvoor extra kosten bij zoals een wettelijke rente, administratiekosten, buitengerechtelijke kosten (ook wel genaamd incassokosten), leges (ook wel informatiekosten genoemd), bureau- en dossierkosten, regelingskosten, registratiekosten, hierdoor kan het zijn dat uw rekening verdubbeld. Buitengerechtelijke kosten zijn een soort schadevergoeding voor de redelijke werkzaamheden die tot doel hebben om u als schuldenaar vóór het starten van een gerechtelijke procedure tot betaling te bewegen. Leges zijn kosten die betrekking hebben op het aanvragen van informatie bij bepaalde instanties. U kunt daarbij denken aan het opvragen van informatie bij de gemeentelijke basisadministratie of bij de Kamer van Koophandel.

Wat zijn incassokosten?

Dit zijn kosten die u moet betalen bovenop de factuur die u nog niet heeft betaald. De factuur is overgenomen door incassobureau.Controleer altijd een incassobrief of de berekende incassokosten terecht zijn en niet te hoog zijn. Zodra uw rekening naar het incassobureau gaat komen er daarvoor extra kosten bij zoals een wettelijke rente, administratiekosten, buitengerechtelijke kosten (ook wel genaamd incassokosten), leges (ook wel informatiekosten genoemd), bureau- en dossierkosten, regelingskosten, registratiekosten, hierdoor kan het zijn dat uw rekening verdubbeld. Voordat u incassokosten krijgt krijgt u eerst 3 aanmaningen, daarna word de factuur doorgestuurd naar het incassobureau.

Welke brieven gaat u ontvangen?

Stap 1 Per herinnering heeft u 14 dagen de tijd om te betalen = 1e herinnering om te betalen, 2e herinnering om te betalen (Aanmaning), 3e herinnering om te betalen (Sommatie) Na deze herinnering kan een ontbinding van uw overeenkomst worden aangevraagd.

Per herinnering heeft u 14 dagen de tijd om te betalen

 • 1e herinnering om te betalen
 • 2e herinnering om te betalen (Aanmaning)
 • 3e herinnering om te betalen (Sommatie) Na deze herinnering kan een ontbinding van uw overeenkomst worden aangevraagd.

Stap 2 Regelingen = Betalingsregeling: bevestiging van een afgesloten betalingsregeling, Slepersregeling: verzoek om achterstand in te lopen middels aangeboden slepersregeling (betalingsregeling)

Regelingen

 • Betalingsregeling: bevestiging van een afgesloten betalingsregeling
 • Slepersregeling: verzoek om achterstand in te lopen middels aangeboden slepersregeling (betalingsregeling)

Stap 3 Aankondigingen = Deurwaarder: aankondiging dat het dossier is doorgestuurd naar onze deurwaarder. Voor vragen over deze brief, kan de klant contact opnemen met de betreffende deurwaarder: dossiernummer staat in de brief, Ontruiming/afsluiten: aankondiging wanneer ontruiming van de woning gaat plaatsvinden. Is een ontruiming niet meer te voorkomen? Haal zelf op tijd de woning leeg. Scheelt kosten en je houdt je spullen.

Aankondigingen

 • Deurwaarder: aankondiging dat het dossier is doorgestuurd naar onze deurwaarder. Voor vragen over deze brief, kan de klant contact opnemen met de betreffende deurwaarder: dossiernummer staat in de brief
 • Ontruiming/afsluiten: aankondiging wanneer ontruiming van de woning gaat plaatsvinden

3 Behandeling

In totaal krijgt u 2 aanmaningen voor de rekening word door gestuurd naar het incassobureau, advocaat of deurwaarder. Eerst krijgt u een factuur, dan de 1ste herinnering, dan 2 de herinnering met rente, 1ste sommatie met rente en minimaal €40,- 2de sommatie met rente en €40,- en daarna de deurwaarder met gerechtelijke procedure kosten.

4 Gevolg

Door een herinnering niet te betalen lopen kosten allen maar op. Hierdoor word een factuur van € 100,- al snel € 250,- Dit betekend dat u meer dan het dubbele kwijt bent voor dezelfde factuur. Hoelang u niet betaald, hoe hoger de kosten. Omdat het bedrijf zeker wilt weten of de aanmaning aankomt, word de brief vaak verstuurd naar het huisadres, in sommige gevallen aangetekend. Het komt steeds vaker voor dat een aanmaning ook word verstuurd per e-mail, telefonisch of via een sms bericht.

Ik heb inmiddels een tweede herinnering en een brief waarin staat dat ze het gaan overdragen aan een deurwaarder. Ook heb ik een bevestiging van beëindiging per april 2015 binnengekregen terwijl het in 2013 al is opgezegd. Ik wordt hier behoorlijk zenuwachtig van. Wat moet ik nu?

Een aangetekende opzegbrief van 2013. Volgens het bedrijf is hun dienst aan u niet opzegt en hebben ze dit gedaan vanaf april 2015. Een factuur heeft een verjaringstijd naar 5 jaar. De factuur bij het bedrijf, blijft open staan op uw adres met een verkeerde naam, maar aan u gericht, dus het bedrijf mag deze factuur vorderen. Zelf heeft u opgezegd per 2013 heeft u hier nog een bewijs van? Verstuur dan nogmaals uw eigen brief aangetekend naar het bedrijf.

Het is belangrijk om te bewijzen dat het abonnement is opzegt, zodat de rekening niet betaald hoeft te worden. Omdat het bedrijf zegt dat u de rekeningen nog moet betalen na deze tijd kunt u om te bewijzen dat u abonnement is opgezegd in 2013, door die brief opsturen. Wanneer een abonnement word op gezegd stuurt het bedrijf altijd een bevestiging van de beëindiging, dit samen met uw opzegging zou genoeg bewijs moeten zijn.

De deurwaarder. Wanneer u een deurwaarder krijgt toegewezen neem dan zo snel mogelijk contact op. Leg u situatie opnieuw uit overleg ook hier uw opzeg brief en alle andere correspondentie. Een deurwaarder mag niks uit uw huis halen/invorderen zonder aanzegging ontruiming van de rechtbank.

Houd rekening met extra kosten Door de herinnering te laten lopen, lopen de kosten op zoals bijvoorbeeld een factuur van €198,00 aan incassokosten 150,00 en €53,00 aan rente. Daar komen de kosten van een deurwaarder bovenop. Neem contact op met de deurwaarder en het incassobureau en leg u situatie opnieuw uit overleg ook hier uw opzeg brief en alle andere correspondentie.

Juridisch advies Vraag een incassojurist van het juridisch loket om hulp of kijk of het bedrijf een klachten meldpunt heeft. Wanneer u kunt bewijzen dat de factuur onterecht is staat u sterk.

Op een andere naam? Hoe kom het dat de naam onjuiste naam is zijn er medebewoners of mensen ingeschreven op uw adres? Wanneer van hen is dan hoeft u deze niet te betalen, zorg dat de persoon zo snel mogelijk word uitgeschreven op uw adres.

5 Plan

 • Zodra u weet dat u een rekening niet kunt betalen, neem contact op met het bedrijf en wacht niet op de eerste aanmaning. Door direct te bellen hebben ze meer begrip, dan wanneer u wacht op een herinnering. De herinneringen die een bedrijf stuur brengen onnodige kosten met zich mee, als u belt en een betalingsregeling sluit voor uw factuur, zijn er geen kosten aan verbonden.
 • Orde Breng de gehele administratie in orde, ruim deze op en berg alles net geordend op. Zoek alle papieren van de schulden bij elkaar en bewaar deze in een aparte map. Het is wel erg belangrijk om de post wel te openen en het bij te houden. Door het niet openen van de post komt u nog verder achter te lopen. Door het niet openen van de post worden schulden niet kleiner maar veroorzaken grotere problemen.
 • ACTIE! Bij de eerste facturen die u niet kunt betalen is het belangrijk uw beginnende schulden bij te houden in overzichten dit kunt u doen door het aanleggen van een schulden map. In deze map bewaart u alle papieren en overzichten van uw schuldeiser, aflossingen en openstaande bedragen. Door het overzichtelijk te houden en bij te houden weet u precies hoe u er voor staat.
 • Betalingsvoorstel Maak een voorstel voor een afbetalingsregeling. Hoe hoog is uw inkomsten en wat kunt u iedere maand aflossen en waarom dit bedrag en niet € 20,- meer?
 • De schuldeiser gaat niet akkoord en nu? Mocht de schuldeiser niet akkoord gaan met uw voorstel, dan kunt u een bezwaar indienen of kunt u contact op nemen met juridisch loket. Zij kunnen u verder helpen bij de procedure. Een andere mogelijkheid om ondersteuning te vragen bij de gemeente afdeling sociale zaken. Zij kunnen uw doorverwijzen naar schuldhulpverlening (schuldsanering).
 • Noteren en bijhouden Noteer alle afspraken met de schuldeisers: Welk bedrag gaat u per maand aflossen en voor hoelang? Wat kunt u doen als u een maand krap zit?
 • Planning Maak een planning voor het betalen van uw facturen en zorg dat deze zoveel mogelijk automatisch gaan zodat u deze niet kunt vergeten. Vaste lasten = vaste dag. Betaal alle vaste op een vaste dag, boek deze in via internetbankieren of machtig het bedrijf het automatisch van uw rekening af te schrijven met een automatisch incasso. Een eenmalige factuur. Betaal deze direct bij binnenkomst of op de vaste dag van de vaste lasten. Leg de factuur op een zichtbare plek waar u regelmatig langsloopt. Schrijf in uw agenda de datum dat de factuur betaald moet worden.
 • Controleer regelmatig uw bankrekeningen. Controleer een paar keer per week uw bankrekening om te controleren of alle afschrijvingen zijn afgeschreven. Zorg dat er altijd voldoende saldo op uw rekening staat.
 • Leg een buffer aan. Zet maandelijks een bedrag apart, voor onverwachte uitgaven. Dit kunt u ook instellen met internetbankieren. Zet het bedrag dat uw wilt sparen op een spaar rekening.
 • Controleer de regels van uw incasso. Zijn de incassokosten die berekend zijn niet te hoog? Voor incassokosten is er een wettelijk minimum wat een bedrijf mag berekenen. Onder bepaalde voorwaarden mag een bedrijf incassokosten berekenen. Het bedrijf moet u minimaal een aantal aanmaningen / herinneringen sturen om als nog de factuur te voldoen. Hierin moet staan welke incassokosten je moet betalen als je niet binnen veertien dagen na de herinnering betaalt.

Ik kreeg een eerste herinnering met facturen van twee jaar terug op een onjuiste naam. Ik heb deze opgezegd en zei zeggen deze opzegging nooit te hebben ontvangen en brengen nu alsnog de laatste twee jaar in rekening. Mag dat?

 • Ja, dit mogen ze doen zolang het nog openstaande facturen zijn, deze nog niet zijn verjaard zijn en tot de dag/maand van de opzegging van het abonnement. Voor deze facturen geld een verjaringstermijn zijn 5 jaar. (schulden verjaren) De facturen zijn met een onjuiste naam binnengekomen, zijn dit alleen spelingsfouten of zijn ze iets vergeten dan geldt de factuur nog steeds voor u.
 • Is uitstel van betaling mogelijk? Uitstel van betaling is niet meer mogelijk wanneer uw factuur is gestuurd naar een incassobureau. Het bedrijf heeft u al meerdere malen een aanmaning gestuurd om te betalen, dit heeft u niet gedaan. Door een schriftelijk verzoek in te dienen bij het bedrijf kunt u uitstel tot betaling aanvragen, meestal word dit geweigerd. Is het niet mogelijk het bedrag in een keer te betalen neem dan contact op met het incassobureau om een betalingsregeling af te spreken. Als u de factuur al heeft betaald, dan kunt het bewijs van betaling sturen naar het incassobureau

Een aanmaningen op mijn adres voor een ander

Ik ben pas in dit huis komen wonen. Toen ik vanmorgen de post pakte zag ik diverse rekeningen en aanmaningen van de oude huurder. Wat kan ik hier aan doen?

 • Optie 1 retour afzender De ongeopende post/ aanmaningen kunt u retour zenden aan de afzender. Op de envelop kunt u schrijven afzender onbekend op dit adres. Hiermee geeft u aan dat dat de post voor de geadresseerde niet meer gewenst is omdat deze niet woonachtig is op uw adres.
 • Optie 2 Bedrijf bellen Het is ook mogelijk het bedrijf te bellen en door te geven hoelang u al woonachtig ent op het adres en dat de geadresseerde niet woonachtig is op uw adres.
 • Optie 3 het nieuwe adres Wanneer u het nieuwe adres weet kunt u de aanmaningen naar het nieuwe adres sturen.
 • Optie 4 bevolkingsregister Wanneer de post door blijft gaan kunt contact opnemen met de afdeling bevolkingsregister van uw gemeente. Hier kunt u na vragen of de persoon nog steeds op uw adres staat ingeschreven. Staat de persoon nog op uw adres ingeschreven dan kunt u een verzoek bij de gemeente neer leggen om een onderzoek hierna te laten doen. Meer informatie kunt u vinden op de website van uw gemeente.

E-budgetvoorlichting

E-budgetvoorlichting

Welkom op het profiel van budgetvoorlichting. Met de informatie over schulden, inkomen, plannen maken, proberen we de taboe te doorbreken en het bespreekbaar te maken dat er altijd mogelijkheden zijn bij schulden als u erop tijd aanpakt.