Taalontwikkeling

Stap 1 Signalen herkennen, oplossen 7% van de kinderen heeft een taalontwikkelingsstoornis (gemiddeld 2 kinderen per klas). Kinderen leren taal door u te imiteren. Kinderen imiteren het leesgedrag en het …

Voorlezen

Wat is het effect van voorlezen? Kinderen die worden voorgelezen, zijn taalvaardiger dan kinderen die thuis niet /nauwelijks zijn voorgelezen. Tijdens het voorlezen oefent uw kind ook zijn of haar …

Leren lezen

Wat moet mijn kind al kennen voor het kan beginnen met lezen? Om te kunnen lezen is het belangrijk dat er een grote woordenschat is en dat uw kind letters …