Heeft uw kind een taalontwikkelingsstoornis?

Heeft uw kind een taalontwikkelingsstoornis? Aan de hand van 20 vragen kunt u er achter komen of uw kind een achterstand heeft opgelopen. De taalontwikkeling zelftest heeft korte vragen die u met ja of nee kunt beantwoorden, hoe meer u met ja antwoord hoe groter de kans op een taalontwikkelingsstoornis. Het is dan belangrijk naar […]

Read more...

Taalontwikkeling

Stap 1 Signalen herkennen, oplossen

7% van de kinderen heeft een taalontwikkelingsstoornis (gemiddeld 2 kinderen per klas).

Kinderen leren taal door u te imiteren. Kinderen imiteren het leesgedrag en het taalgebruik van volwassenen. Laat dus zien dat u zelf plezier heeft in lezen en lees ook van jongs af aan veel voor! Een voorloper van het imiteren van taal is het imiteren van handelingen. Een voorloper van het imiteren van taal is het imiteren van handelingen. Continue reading Taalontwikkeling

Read more...

De taalontwikkeling van uw kind ingedeeld in leeftijd.

De taalontwikkeling van uw kind ingedeeld in leeftijd. Leeftijd 0 – 9 maanden: Het huilen en maken van jammer geluiden Het maken van de eh-klanken Het eerste brabbelen met bijvoorbeeld bububu klanken Leeftijd 9 – 12 maanden: Het imiterend van brabbelen, uw kind oefent met de klanken die het hoort vanuit zijn omgeving Spreek woorden […]

Read more...

Spelletjes om de woordenschat te bevorderen.

Spelletjes om de woordenschat te bevorderen. Maak samen met uw kind een vakantiedagboek, met foto’s, verhalen, tekeningen, folders, kaartjes etc. Laat uw kind een eigen reisverslag maken met tekeningen, bonnetjes, entreebewijzen… zo wordt praten leuk Bij een Praatplaat gaat het om een afbeelding of kunstwerk die ervoor zorgt dat u en uw kind samen aan […]

Read more...

Voorlezen

Wat is het effect van voorlezen? Kinderen die worden voorgelezen, zijn taalvaardiger dan kinderen die thuis niet /nauwelijks zijn voorgelezen. Tijdens het voorlezen oefent uw kind ook zijn of haar luistervaardigheid en concentratie. Voorlezen is tijd om te oefenen met taalontwikkeling en woordenschat. Voorlezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling, tekstbegrip en de leesattitude. […]

Read more...

Leren lezen

Wat moet mijn kind al kennen voor het kan beginnen met lezen? Om te kunnen lezen is het belangrijk dat er een grote woordenschat is en dat uw kind letters herkent en van losse letters woorden kan maken. Hiervoor kunt u eerst beginnen met het hakken en plakken van woorden. Eerst moet u kind de […]

Read more...