Taalontwikkeling

Stap 1 Signalen herkennen, oplossen

7% van de kinderen heeft een taalontwikkelingsstoornis (gemiddeld 2 kinderen per klas).

Kinderen leren taal door u te imiteren. Kinderen imiteren het leesgedrag en het taalgebruik van volwassenen. Laat dus zien dat u zelf plezier heeft in lezen en lees ook van jongs af aan veel voor! Een voorloper van het imiteren van taal is het imiteren van handelingen. Een voorloper van het imiteren van taal is het imiteren van handelingen. Continue reading Taalontwikkeling

Read more...

De taalontwikkeling van uw kind ingedeeld in leeftijd.

De taalontwikkeling van uw kind ingedeeld in leeftijd. Leeftijd 0 – 9 maanden: Het huilen en maken van jammer geluiden Het maken van de eh-klanken Het eerste brabbelen met bijvoorbeeld bububu klanken Leeftijd 9 – 12 maanden: Het imiterend van brabbelen, uw kind oefent met de klanken die het hoort vanuit zijn omgeving Spreek woorden […]

Read more...

Voorlezen

Wat is het effect van voorlezen? Kinderen die worden voorgelezen, zijn taalvaardiger dan kinderen die thuis niet /nauwelijks zijn voorgelezen. Tijdens het voorlezen oefent uw kind ook zijn of haar luistervaardigheid en concentratie. Voorlezen is tijd om te oefenen met taalontwikkeling en woordenschat. Voorlezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling, tekstbegrip en de leesattitude. […]

Read more...