Taalontwikkeling

1 Wat is het? 7% van de kinderen heeft een taalontwikkelingsstoornis (gemiddeld 2 kinderen per klas). Kinderen imiteren het leesgedrag en het taalgebruik van volwassenen. Laat dus zien dat u …

Naar de middelbare school

Stap 1 Het kiezen van een school. Schrijf alle dingen die u belangrijk vind op, ga op het internet kijken naar scholen die hier het dichts bij in de buurt …

Voor het eerst naar school

Voor uw kind daadwerkelijk op school komt heeft het eerst een paar wendagen. In deze dagen gaat u kind een halve of een hele dag naar school. Leg op een …

Voorlezen

1 Wat is het? Wat is het effect van voorlezen? Kinderen die worden voorgelezen, zijn taalvaardiger dan kinderen die thuis niet /nauwelijks zijn voorgelezen. Tijdens het voorlezen oefent uw kind …

Examen

1 Wat is het? Het examen is een lastige tijd, met veel leerwerk en weinig vrije tijd. Zorg voor een juiste balans tussen actief leren en ontspanning door het maken …

Beelddenken

Algemeen Lijkt schrander, zeer intelligent en helder, maar is niet in staat om op basisniveau te lezen, te schrijven of te spellen. Wordt bestempeld als lui, dom, onverschillig, onvolwassen, o als …

Leren lezen

Wat moet mijn kind al kennen voor het kan beginnen met lezen? Om te kunnen lezen is het belangrijk dat er een grote woordenschat is en dat uw kind letters …