Autisme

Stap 1 Signalen herkennen, oplossen Wat is het? Autisme is een stoornis die zich niet makkelijk laat omschrijven. Autisme kan namelijk op verschillende manieren en in verschillende gradaties tot uitdrukking komen. Autisme wordt gekenmerkt door een verminderd vermogen tot sociaal contact en communiceren, en beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten. Mensen met autisme zijn vaak […]

Read more...

Autisme communicatie

Stap 2 Het maken van een doel Autisme kan niet worden behandeld, er zijn geen medicijnen voor om te genezen van autisme. Vaak krijgen mensen met autisme psycho-educatie. Zij worden dan begeleid op sociaal emotioneel gebied om dit onder controle krijgt. Blij Waar word u blij van? Wat maakt u gelukkig? Hoe vaak voelt u […]

Read more...

Autisme planning

Richt u op wat ik kan en bouw daarop voort, in plaats van op wat ik niet kan. Door uw kind een goede houvast te geven, word het voor uw kind makkelijker om contact te maken met andere. Door de houvast kunt uw beter aan sluiten bij de prikkelverwerking van uw kind. Bijvoorbeeld als uw […]

Read more...

Familiebrief autisme

Zijn er ouders die een brief hebben geschreven voor familie / vrienden / om duidelijkheid te geven over autisme pdd-nos? Wat is het? De bedoeling van de brief is duidelijkheid geven over de gestelde diagnose aan de familie en hun tips en advies te geven hoe ze met uw kind het beste kunnen omgaan? Dit […]

Read more...

PTSS vs autisme

PTSS en autisme hebben op het eerste gezicht weinig met elkaar gemeen. Maar de signalen van beide diagnose lijken erg veel op elkaar. De onrust en stress, de vaste planning en structuur, sociaal onhandig zijn, het vermijden, zich terug trekken en rust zoeken, vast lopen in de maatschappij, stemmingswisselingen, zijn bij beide diagnoses hetzelfde. Dit […]

Read more...