Wat is een meervoudige PTSS?

Stap 1 Signalen herkennen, oplossen Wat is het? Een trauma kunt u op verschillende manieren oplopen, in Nederland is dit bij bijvoorbeeld auto ongelukken, geweld, pesten, verkrachting, mishandeling. Bij een PTSS zijn er 3 verschillende soorten trauma’s. Enkelvoudig trauma = Er is 1 trauma door een traumatische gebeurtenis. Meervoudig trauma = een opstapeling van traumatische […]

Read more...

Wat is het verschil tussen PTSS en PTSD?

Wat betekenen de afkortingen? PTSS = Post Traumatische Stress Stoornis PTSD = Post Traumatische Stress Disorder Wat is het verschil? Er is geen verschil tussen PTSS en PTSD. PTSD is een Engelse vertaling. In beide gevallen hebben personen iets traumatisch meegemaakt en beide worden behandeld met EMDR ook de signalen zijn het elfde.

Read more...

Veel bijwerkingen van het omzetten oxazepam naar librium

Ik heb 4 maanden oxazepam van de huisarts voor geschreven gekregen. Ik ben begonnen met een dosis van 1 x 10 mg per dag. Vorige week is de dosis verhoogt naar 4x 10 mg per dag. Nu vind de huisarts dat ik moet stoppen met de medicatie en dat ik langzaam moet afbouwen, voor de […]

Read more...

burenoverlast vs PTSS

Wat is het? Stress is voor personen met een PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) funest. Deze personen kunnen er slecht tegen extra stress, dit komt omdat ze al vanuit hun zelf veel stress hebben door de trauma’s en vele gedachten. Burenoverlast en een PTSS is een slechte combinatie. Personen met een PTSS zijn hooggevoelig, prikkels […]

Read more...

PTSS vs nieuws

Wat is het? Het lezen van nieuws kan voor iemand met PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) erg moeilijk zijn. Vooral berichten die iets te maken hebben met trauma of berichten van hulp die niet juist geboden is. Het roep per keer dat u een bericht leest weer herinneringen op en hierdoor word het moment vaak […]

Read more...

chronische vermoeidheid bij complexe ptss

Wat is het? Vermoeidheidsklachten komen vaak voor bij personen die PTSS hebben.Hoe complexer de PTSS en hoe meer trauma u heeft hoe lastig het vaak is om te slapen. Complex is vaak lastig te behandelen en is het belangrijk om een manier te vinden er mee om te gaan. Vaak heeft deze persoon een combinatie […]

Read more...

Wat gebeurt er in de hersenen bij PTSS?

Wat is het? Met een PTSS zijn er veranderingen in de hersenen. Over wat er  precies afspeelt in de hersenen ten gevolgen van een PTSS is nog weinig onderzoek naar gedaan. Een PTSS kan niet worden vastgesteld aan de hand van een hersenscan maar gaat door middel van onderzoeksvragen over de gebeurtenis door een psychiater. Door […]

Read more...

Overstemmen

Wat is overstemmen? Bij personen die hooggevoelig zijn, kunnen geluiden harder binnen komen dan bij andere personen. Door de geluiden kan een persoon steeds worden geprikkeld en hierdoor overprikkeld raken. Voor mensen die overprikkeld zijn is het vaak lastig zich af te sluiten voor geluiden. Om de geluiden niet meer te horen kan een persoon […]

Read more...

Heb je met een depressie/sociale fobie recht op een uitkering?

Op wat heb je recht met een depressie / sociale angst? Dus wanneer je geen werk en school hebt. Wat is het? Iedereen in Nederland heeft recht opeen uitkering voor het dagelijks levensonderhoud wanneer het geen werk heeft. Iedere Nederlander zonder werk en een maximaal vermogen van 30.000 euro heeft recht op een uitkering. Een […]

Read more...

Wordt je moe van antipsychotica?

Wat is het? De werkzame stof van anti depressiva, zoals citalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine en sertraline, zorgt ervoor dat de gedachten afnemen en u meer rust in uw hoofd ervaart. Vaak in het begin na de start van de medicatie zijn de bijwerkingen erger en nemen na 2 a 3 weken af. De medicatie heeft enige […]

Read more...