mag budgetbeheer overwerk inhouden ?

Budgetbeheer maar inkomsten uit overwerk inhouden. Inkomsten uit werk worden altijd ingehouden. Onder de inkomsten uit overwerk word verstaan de werkzaamheden die u doet boven op het aantal uren van uw contract. De overuren worden normaal gesproken ingehouden. De recht kan besluiten om een deel van de inkomsten aan u toe te kennen. Dit kan […]

Read more...

Welke inkomsten mag budgetbeheer inhouden

De inkomsten die ingehouden mogen worden zijn: Loon uit arbeid 13de maand Overwerkingsvergoeding Winstdeling en provisieregelingen fooien door werkgever betaalde onkostenvergoeding ingehouden bijdragen aan personeelsvereniging inhoudingen voor spaarloon of levensloopregeling uitkering en pensioenen en lijfrente nabestaande uitkering halfwezenuitkering Vakantiegeld Vakantiebonnen Belastingteruggaven/heffingskortingen belastingdienst Alimentatie Inkomsten door onderverhuur en kostgangers of inwonende kinderen Zak- en kleedgeld PGB […]

Read more...

Wat zijn geen inkomsten bij budgetbeheer

Geen inkomsten Wezenuitkering Bijzondere bijstand kinderbijslag studiefinanciering uitkering op grond an de wet tegemoetkoming studiekosten huurtoeslag pleegkind vergoeding vangnetregeling woonkostentoeslag zorgtoeslag Kinderopvangtoeslag tegemoetkoming kosten kinderopvang

Read more...

Welke prioriteiten zijn er bij budgetbeheer bij het aflossen van de schulden?

Wat is het? De prioriteit van de budgetbeheerder is om uw schulden aan te pakken en op te lossen met zo veel mogelijk van uw inkomsten. Van uw inkomsten worden de vaste lasten betaald, het bedrag wat overblijft, gaat uw leefgeld af en de rest gaat naar de schulden. In de schulden zijn 4 groepen. […]

Read more...

Moet ik verplicht onder budgetbeheer?

Moet ik verplicht onder budgetbeheer? Wanneer is het verstandig gebruik te maken van budgetbeheer? Budgetbeheer is hulp bij uw financiële zaken en bij het regelen van schulden, dit gaat via de  sociale dienst van de gemeente. Het kan problemen zoals incasso- en deurwaarders trajecten, huurachterstanden, uithuisplaatsing en het verliezen van het financiële overzicht voorkomen. Budgetbeheer […]

Read more...

Budgetbeheer betaald mijn rekeningen niet meer

Budgetbeheer betaald mijn rekeningen niet meer Toen u onder toezicht werd gesteld voor budgetbeheer heeft u een brief gekregen, met daarin dat u geld nu door budgetbeheer word beheerd.  Van deze brief kunt u een kopie maken en naar de schuldeiser sturen, om aan te tonen dat u niet bij u geld kunt op dit […]

Read more...

Budgetbeheer

Stap 1 Signalen herkennen, oplossen

Budgetbeheer is hulp bij uw financiële zaken en bij het regelen van schulden, dit gaat via de sociale dienst van de gemeente. Het kan problemen zoals incasso- en deurwaarders trajecten, huurachterstanden, uithuisplaatsing en het verliezen van het financiële overzicht voorkomen. Budgetbeheer is een oplossing wanneer u moeite heeft om te gaan met geld of in problematische schulden zit. Om te voorkomen dat er nieuwe schulden komen beheerd de budgetbeheerder uw rekening. Continue reading “Budgetbeheer”

Read more...