Ik mag alleen geld aanvragen via een brief, mag dit?

Ja, dit mag schuldhulpverlening doen. Voor alle onvoorziene uitgave moet u een verzoek doen bij de schuldhulpverlener voor extra geld. Wanneer u een brief stuurt kan de schuldhulpverlener binnen een redelijke termijn reageren. Een verzoek en uitbetaling door middel van een brief duurt ongeveer 2 weken. Het is een voorwaarde dat zij binnen een redelijk […]

Read more...

Extra geld voor schoolspullen bewindvoerder

Wat is het? Omdat de scholen weer zijn begonnen moeten er nieuwe schoolspullen worden aangeschaft. Dit word verrekend met de kinderbijslag en staat al in de planning opgenomen als reserveert geld. Dit bedrag is bestemd voor kleding, schoenen en schoolspullen. Zo begint u: Stap 1 Het bedrag van de schoolspullen kunt u in overleg met […]

Read more...

mag vrij te laten bedrag worden gekort?

Wat is het? Het vrij te laten bedrag het bedrag dat u mag houden van uw inkomen. De rest van uw inkomsten word ingehouden en hiermee worden uw schulden afbetaald. Het vrij te laten bedrag bestaat uit de beslagvrije voet en het nominale bedrag. Het bedrag van de beslagvrije voet is het bedrag wat niet […]

Read more...

Maandelijks reserveert u bewindvoerder een vast bedrag aan vakantiegeld

Maandelijks reserveert u bewindvoerder een vast bedrag aan vakantiegeld, Tijdens de wettelijke schuldsaneringsregeling hebben schuldenaren recht op vakantiegeld wat buiten het beslag van de saneringsregeling blijft, ook wel het vrij te laten bedrag genoemd. Deze word in mei of juni op uw rekening gestort. Hiervan krijgt u een berekening met het voor u vrij te […]

Read more...

Krijg ik extra geld bij bewindvoering voor een verjaardag?

Ik heb al enige tijd beschermingsbewind en mijn dochter word binnenkort 1 jaar. ik heb mijn bewindvoerder gevraagd of er extra geld beschikbaar was maar ze zegt dat dat er niet is. Nu vraag ik mij af of dit recht heb op dit geld en of ik het geld kan opeisen? Voor mijn betekend de […]

Read more...

ik sta onder bescherming bewind bij GKB mag dan de belasting beslag leggen ??

ik sta onder bescherming bewind bij GKB mag dan de belasting beslag leggen ?? Ja, de belastingdienst mag beslag leggen op loon of uitkering of goederen, als er een vonnis is.Als er geen vonnis van een rechter is kan er ook geen beslag worden gelegd. Er zit een zeer groot verschil tussen een Wsnp bewindvoerder […]

Read more...

Postblokkade

De postblokkade die u heeft gekregen is 13 maanden van WSNP. Wanneer u de post net gaat halen bent u de post kwijt. De bewindvoerder heeft een aantal reden om dit op te leggen. Een postblokkade is er om uw inkomsten, uitgaven en schulden te controleren, om te controleren of er geen nieuwe schulden zijn […]

Read more...

beheerrekening

Wat is een beheerrekening? Voor een beheerrekening moet u een beschikking hebben van de kantonrechter die u onderbewindstelling heeft geplaatst. Na de benoeming van een schuldhulpverlener word er een beheerrekening geopend. De Beheerrekening is een combinatie van een betaal- en spaarrekening zonder bankpas. De rekening word gebruik bij mensen die onder bewind staan of in […]

Read more...

Bewindvoerder

Stap 1 Signalen herkennen, oplossen

Een officiële bewindvoerder kan met de beschikking aantonen dat hij is benoemd door een kantonrechter. Heeft u bewindvoerder geen beschikking dan is het geen officiële bewindvoerder. Budgetbeheer of begeleiding hierbij is een vrij beroep, dit betekend dat er geen wettelijke vast bedrag is voor een ondersteuning. Iedereen kan beginnen met een ondersteunend bedrijf in budgetbeheer. Daarom is het erg belangrijk goed op te letten wie u uw financiële zaken toevertrouwd. Let erop dat er een geschillencommissie is, waar u een klacht kunt indienen ingeval dat er problemen komen. Continue reading “Bewindvoerder”

Read more...

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een wettelijke beschermingsmaatregel (Boek 1 Titel 19 BW)en is een puur financiële maatregel. Deze is bedoeld ter bescherming van het vermogen (het geld en de goederen) van de persoon die onder bewind is gesteld. Wanneer iemand niet in staat is om op een verantwoorde manier zélf zijn financiële zaken te regelen kan de […]

Read more...