mag budgetbeheer overwerk inhouden ?

Budgetbeheer maar inkomsten uit overwerk inhouden. Inkomsten uit werk worden altijd ingehouden. Onder de inkomsten uit overwerk word verstaan de werkzaamheden die u doet boven op het aantal uren van uw contract. De overuren worden normaal gesproken ingehouden. De recht kan besluiten om een deel van de inkomsten aan u toe te kennen. Dit kan […]

Read more...

Welke inkomsten mag budgetbeheer inhouden

De inkomsten die ingehouden mogen worden zijn: Loon uit arbeid 13de maand Overwerkingsvergoeding Winstdeling en provisieregelingen fooien door werkgever betaalde onkostenvergoeding ingehouden bijdragen aan personeelsvereniging inhoudingen voor spaarloon of levensloopregeling uitkering en pensioenen en lijfrente nabestaande uitkering halfwezenuitkering Vakantiegeld Vakantiebonnen Belastingteruggaven/heffingskortingen belastingdienst Alimentatie Inkomsten door onderverhuur en kostgangers of inwonende kinderen Zak- en kleedgeld PGB […]

Read more...

Moet ik verplicht onder budgetbeheer?

Moet ik verplicht onder budgetbeheer? Wanneer is het verstandig gebruik te maken van budgetbeheer? Budgetbeheer is hulp bij uw financiële zaken en bij het regelen van schulden, dit gaat via de  sociale dienst van de gemeente. Het kan problemen zoals incasso- en deurwaarders trajecten, huurachterstanden, uithuisplaatsing en het verliezen van het financiële overzicht voorkomen. Budgetbeheer […]

Read more...

betalingsregeling

Wat is het?

Een betalingsregeling is een regeling die u aangaat met het bedrijf om uw nog te betalen rekeningen terug te betalen in meerdere termijnen. Dit gebeurt vaak bij grote bedragen of bij lage inkomens. Wanneer u een afbetalingsregeling heeft lopen houd u er rekening mee dat u minimaal het bedrag van schuldsanering als leef geld voor u zelf houd. Dit bedrag is 70 euro voor gezinnen. Continue reading “betalingsregeling”

Read more...

Ik heb inmiddels een tweede herinnering en een brief waarin staat dat ze het gaan overdragen aan een deurwaarder

Ik heb inmiddels een tweede herinnering en een brief waarin staat dat ze het gaan overdragen aan een deurwaarder. Ook heb ik een bevestiging van beëindiging per april 2015 binnengekregen terwijl het in 2013 al is opgezegd. Ik wordt hier behoorlijk zenuwachtig van. Wat moet ik nu? Een aangetekende opzegbrief van 2013. Volgens het bedrijf […]

Read more...

Wat kan ik doen wanneer ik mijn schuldverlener niet vertrouw?

Wat kan ik doen wanneer ik mijn schuldverlener niet vertrouw?

Wat is een officiële schuldhulpverlener?

Bewindvoering

Een officiële bewindvoerder kan met de beschikking aantonen dat hij is benoemd door een kantonrechter. Heeft u bewindvoerder geen beschikking dan is het geen officiële bewindvoerder.

De kantonrechter houd toezicht op bewindvoerders die 3 of meer  cliënten heeft. Deze moeten aan kwaliteitseisen voldoen, wat te maken heeft met de opleiding, integriteit en bedrijfsvoering. Een accountant controleert dit jaarlijks. Voordat een bewindvoerder word benoemd mij hij eerste een diploma overleggen een VOG (Verklaring omtrent gedrag) en moet hij aan de rechter laten zien dat hij voldoet aan alle eisen. Continue reading “Wat kan ik doen wanneer ik mijn schuldverlener niet vertrouw?”

Read more...