Toeslagen

Wat is een toeslag?

Een toeslag is een bijdrage in de kosten van de belastingdienst. Mensen met een laag inkomen kunnen deze aanvragen. Een toeslag moet u zelf aanvragen de belastingdienst vraagt niet zelf voor u een toeslag aan ook al heeft u hier recht op.

Welke toeslagen zijn er?

De belastingdienst heeft 4 verschillende toeslagen namelijk:

Continue reading “Toeslagen”

Read more...

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag Stap 1 Signalen herkennen, oplossen De zorgtoeslag is een tegemoetkoming (toeslag) voor de premie van de ziekenfondsverzekering. In Nederland is iedereen van 18 jaar en ouder verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. Hiervoor betaald men verplicht zorgpremie. Vanuit de belastingdienst kunt u een tegemoetkoming aanvragen voor de premie te betalen. Deze toeslag heet zorgtoeslag. […]

Read more...

Huurtoeslag

Huurtoeslag Stap 1 Signalen herkennen, oplossen Wat is huurtoeslag? Huurtoeslag is een tegemoetkoming van de belastingdienst ter ondersteuning van de huurkosten. De huurtoeslag kunt u aanvragen als uw huur in verhouding tot uw inkomen hoog is. Het maakt daarbij niet uit of u een woning huurt van een woningcorporatie of particulier. Wie komt er in […]

Read more...

Kinderbijslag

De kinderbijslag

Voor wie is de kinderbijslag?

De overheid betaalt mee aan de kosten voor opvoeding en verzorging van uw kinderen van 0 tot 18 jaar. De kinderbijslag is een tegemoetkoming van SVB (Sociale Verzekering Bank).

Hoogte is de kinderbijslag?

Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van de leeftijd van uw kind en van waar uw kind woont. In sommige gevallen kunt u kinderbijslag uit Nederland krijgen als uw kind in het buitenland woont. Of als u of uw partner in het buitenland woont en werkt. Als uw kind een bijbaantje heeft, kan dat gevolgen hebben voor de kinderbijslag. Continue reading “Kinderbijslag”

Read more...

kindgebonden budget

Wat is kindgebonden budget?

Dit is een tegemoetkoming van de belastingdienst om ouders te ondersteunen in de kosten voor kinderen tot 18 jaar.

Hoe hoog is de kindergebonden budget?

De toeslag krijgt u naast de kinderbijslag en is het bedrag inkomensafhankelijk. Hoe hoger uw inkomen, hoe minder kindgebonden budget u krijgt. Het bedrag van de kinderbijslag staat los van het bedrag dat u ontvangt van het kindgebonden budget. Continue reading “kindgebonden budget”

Read more...