Mijn studiefinanciering is niet binnen wat moet ik doen?

Dat de studiefinanciering niet is overgemaakt kan verschillende oorzaken hebben. Kijk in Mijn DUO om te controleren of er een betaling voor de maand klaar staat. Als er een betaling staat, staat erbij wanneer ze het gaan overmaken. Meestal word het die dag voor 17.00 uur overmaakt op uw rekening, bij sommige banken kan dit […]

Read more...

Scholierenvergoeding

Scholierenvergoeding

De scholierenvergoeding is een regeling van de gemeente voor gezinnen met een laag inkomen. De scholierenvergoeding is een geldbedrag als tegemoetkoming voor schoolgaande kinderen met ouders met een laag inkomen.

Voor wie?

Deze vergoeding is zowel voor de basisschool, voortgezet onderwijs, BOL opleidingen. De bedragen zijn per gemeente verschillend. Kijk op de website van uw gemeente hoe hoog bedrag is. Continue reading “Scholierenvergoeding”

Read more...

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat dat iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Het gaat daarbij om het wegnemen van hindernissen in en om het huis, in het plaatselijk vervoer en in het ontmoeten van anderen. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. De gemeente moet voorzieningen en ondersteuning geven aan […]

Read more...

Leergeld

logo_leergeld1Stichting leergeld

Voor wie

Stichting leergeld helpt kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau opgroeien. Door de financiële hindernissen raken deze kinderen in een sociaal isolement te raken. In 2014 heeft de stichting 68.619 kinderen in Nederland kunnen helpen!

Wat kan de stichting voor mij betekenen?

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Het motto van de stichting om kinderen weer mee te laten doen. Continue reading “Leergeld”

Read more...

witgoedregeling

witgoedWat is de witgoedregeling?

De witgoedregeling is er voor minima vanuit de bijzondere bijstand. De witgoedregeling is een regeling van de gemeente voor het aanschaffen vervangen en/of repareren van witgoed zoals wasmachines en koelkasten. Een keer per 1,2,3 jaar kunt u gebruik maken van de regeling en een vergoeding aanvragen. Hoe vaak en hoeveel u in een jaar kunt aanvragen is zijn per gemeente verschillend.

Continue reading “witgoedregeling”

Read more...

woonkostentoeslag

woonkosten toeslagDe woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. Iedereen met een laag inkomen kan voor de bijzondere bijstand voor woonkosten in aanmerking komen. De duur van de woonkostentoeslag is bij vele gemeente voor een tijd van maximaal 12 maanden.

Voor wie?

De woonkostentoeslag is bedoeld voor mensen van wie het inkomen onverwacht is gedaald door bijvoorbeeld  een ziekte, scheiding of werkloosheid. Dit in verhouding tot hun lage inkomen hoge woonlasten hebben. Dit geld voor zowel huur als koopwoningen. Continue reading “woonkostentoeslag”

Read more...

Jeugdsportfonds

index8989Bij gezinnen met een laag inkomen staat sporten vaak niet op het programma. Voor leeftijdgenootjes is het normaal om dit wel te doen, hier krijgen de kinderen die dit niet kunnen allerlei kansen mis. Voor deze kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.

Waarom sporten zo belangrijk is?

Sporten is naast een goede manier om energie kwijt te raken, is het ook goed voor de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van het kind. Met sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen. Continue reading “Jeugdsportfonds”

Read more...

Kindpakket

Wat is een kindpakket?

Kindpakket is opgezet om gezinnen, met een kind van 11, 12 of 13 jaar en een laag inkomen te ondersteunen. Rond deze leeftijd gaan ze naar de middelbare school en hebt u veel extra kosten. Vaak kunnen deze kinderen niet meedoen met activiteiten.

De leeftijd voor het aanvragen van de vergoeding is niet bij iedere gemeente het zelfde.  Bij de meeste is het vanaf 12 jaar, maar sommige pas vanaf de 18 jaar en andere al vanaf de 4 jaar.

De fondsen uit het kindpakket dragen onder andere bij aan: Continue reading “Kindpakket”

Read more...