Kleedgeld

Wat is kleedgeld? Kleedgeld is een bedrag dat u aan uw kind kunt geven voor het kopen van kleding. Hierdoor leert u uw kind met grotere bedragen om te gaan en meer zelfstandig te worden. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken wat er van het kleedgeld gekocht moet worden. Schrijf de hoeveelheden en […]

Read more...

In de leeftijd 9-11 jaar kunt u een start maken met het leren op orde houden van de financiële zaken en de bijkomende administratie.

In de leeftijd 9-11 jaar kunt u een start maken met het leren op orde houden van de financiële zaken en de bijkomende administratie. Administratie op orde brengen In deze leeftijd herkennen en kennen kinderen wat belangrijke documenten zijn (diploma’s, rekeningafschriften, id, digid) en hoe ze deze het beste kunnen bewaren, voor zowel de digitale […]

Read more...