In de leeftijd 9-11 jaar kunt u een start maken met het leren op orde houden van de financiële zaken en de bijkomende administratie.

In de leeftijd 9-11 jaar kunt u een start maken met het leren op orde houden van de financiële zaken en de bijkomende administratie. Administratie op orde brengen In deze leeftijd herkennen en kennen kinderen wat belangrijke documenten zijn (diploma’s, rekeningafschriften, id, digid) en hoe ze deze het beste kunnen bewaren, voor zowel de digitale […]

Read more...