WWB samenwonen

2 herkennen Volgens het WWB woont u samen als u in dezelfde woning woont en een gezamenlijk huishouden voert. Een gezamenlijk huishouden is wanneer er sprake is van dat beide …

WWB diagnose

WWB psychische diagnose Stap 1 Meld u aan bij de GGZ om angsten en depressie aan te pakken. Vraag een brief van de instantie die u kunt tonen bij de …

Wantrouwen

Wantrouwen Over diverse diagnoses staat in de signalen dat ze wantrouwig zijn en achterdochtig. Maar regelmatig komt het wantrouwen door een van bovenstaande punten, hierdoor is het bij ieder persoon …

WWB beslag

Waar mag een schuldeiser beslag op leggen bij een WWB? Op de ‘normale’ WWB, de langdurigheidstoeslag, eventuele re-integratiepremies, op uw eigen huis of roerende goederen (denk aan uw auto), op …

weglopen

Iedereen heeft het wel eens meegemaakt: 20 seconde afgeleid zijn is al voldoende. plots ziet u uw kind niet meer. Het belangrijkste wanneer u kind kwijt is om zelf als …

WWB bijverdienen

Hoe hoger uw eigen inkomsten, hoe lager de uitkering. Als u met extra werkzaamheden geld heeft verdiend, kan dit van directe invloed zijn op de hoogte van uw uitkering. Bijverdienen …

Wwb eigen bedrijf

Een eigen bedrijf vanuit de wwb Het is mogelijk om vanuit een bijstandsuitkering een zzper te worden. Hierbij bent u niet direct u uitkering kwijt. Hier zijn wel voorwaarden aan …

Woedeaanval

Ik krijg dan last van trillingen en hartkloppingen of versnelde hartslag. Wat is het? Woedeaanvallen kunnen in 1 keer opkomen en kunnen met oefening onder controle krijgen. De aanvallen kunnen …

WWB erfenis

Mijn moeder is overleden in juli 2017, door veel regelzaken kan ik nu pas bij de erfenis. Ik wil niet terugbetalen tot juli 2017 plus een boete. Ik had toen …

Wwb vaste lasten

WWB wil mijn vast lasten niet meer betalen de klantmanager/Bezwaar Op dit moment ontvangt u een wwb uitkering en daarvan betaald de sociale dienst u vaste lasten. Door omstandigheden moet …

Wintertijd / zomertijd

Wat is het? Nederland heeft sinds 1977 zomer- en wintertijd. Voor sommige mensen die gevoeliger zijn kan het overschakelen van zomertijd of wintertijd lastig zijn. Dit heeft te maken met …

WWB gastouder

Dus ook als het gaat om deeltijdwerk, vrijwilligerswerk, of klussen. Inkomsten in verband met werk, zoals een WW-uitkering. De meeste heffingskortingen van de belastingdienst. Inkomsten van andere meerderjarige personen in …

WWB

1 Wat is het? Een bijstandsuitkering is er om uw van uw dagelijkse levensbehoefte te voorzien, wanneer uw geen werk heeft of door ziekte.De hoogte van uw bijstandsuitkering is afhankelijk …

witgoedregeling

Wat is de witgoedregeling? De witgoedregeling is er voor minima vanuit de bijzondere bijstand. De witgoedregeling is een regeling van de gemeente voor het aanschaffen vervangen en/of repareren van witgoed …

woonkostentoeslag

De woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. Iedereen met een laag inkomen kan voor de bijzondere bijstand voor woonkosten in aanmerking komen. De duur van de woonkostentoeslag is bij …