Algemeen schema

Stap 1 Signalen herkennen, oplossen

Gedachten Heeft u veel negatieve gedachten? Loopt u veel te piekeren? Van welke gedachten heeft u last, wat maakt het dat deze zo erg zijn? Welks cijfer zou u de gedachten geven? Waarom vind u het dit getal en niet 1 hoger of 1 lager, wat is het verschil? Wat is ervoor nodig om dit getal te verhogen? Zorg dagelijks voor ontspanning en schrijf dagelijks al uw gedachten op.

Continue reading “Algemeen schema

Read more...

4 b en 5 g

Wat is het?

Een B schema is blij boos, bedroefd en bang. Een G-schema bestaat uit Gebeurtenis, Gedachten, Gevoelens, Gedrag en Gevolg. De oefening gaat uit van het idee dat vervelende gevoelens ontstaan doordat u negatieve, disfunctionele gedachten hebt over een gebeurtenis. Het schema is voor zowel kinderen als volwassen. Continue reading “4 b en 5 g”

Read more...