3A = Aandacht Alert Actie

Wat is het?

3A =  Aandacht  Alert, Actie,

Een signaal of een probleem is in te delen in die opties namelijk aandacht, alert en actie. Door op de juiste tijd de juiste keuze te maken, kunt u buien en overprikkeling voorkomen. Door voldoende aandacht te besteden aan de signalen, leert u deze kennen en herkennen, waardoor de signalen meer opvallen en uw meer alert ben op de signalen. Hierdoor weet u sneller welke actie u moet nemen als het nodig is, omdat dit een vast patroon word. Continue reading “3A = Aandacht Alert Actie”

Read more...

crisisnoodplan

Wat is het?

Een crisis plan is een plan met 4 regels die samen het woord vers maken. Door deze 4 stappen op te volgens in geval van nood weet u alle signalen, triggers, de emoties en heeft u geprobeerd de rust terug te vinden. Het is belangrijk om een plan te maken, om de persoon goed mogelijk te helpen en te ondersteunen. Het maken van een crisisplan is erg belangrijk, weet de volgorde om zelf weer de rust te vinden en of direct actie te ondernemen. Continue reading “crisisnoodplan”

Read more...

5S = Samen Schoon Structuur Sport Signalen

Wat is het?

5s Samen Schoon Structuur Sport Signalen Door signalen samen te zoeken en samen een oplossing te zoeken voor de problematiek die word veroorzaak krijgt u meer ritme in het vinden van signalen en hierdoor kunt een structuur opbouwen in het omgaan hiermee.  Door dagelijks actief te bewegen en aan brengen van structuur in het opruimen kunt u meer rust vinden. Continue reading “5S = Samen Schoon Structuur Sport Signalen”

Read more...

Voeding dagboek

Stap 1 Start met het bijhouden van een voeding dagboek met daarin uw signalen van uw voeding en voedingspatroon en de schema’s die u dagelijks bij houd vaan een goede balans in de voedingspatroon en het aanleren van een patroon en herkennen en erkennen van signalen en opzoek gaan naar oplossingen voor de signalen. Hoeveel […]

Read more...