3A = Aandacht Alert Actie

Wat is het? 3A =  Aandacht  Alert, Actie, Een signaal of een probleem is in te delen in die opties namelijk aandacht, alert en actie. Door op de juiste tijd …

crisisnoodplan

Wat is het? Een crisis plan is een plan met 4 regels die samen het woord vers maken. Door deze 4 stappen op te volgens in geval van nood weet …

Dagboek

Wat is het? Omschrijving: Start een dagboek voor uw gedachten en gevoelens en schrijf hier dagelijks in hoe u, u zich voelt.  Schrijven over emoties kan u helpen de emoties …

4b = Bang, bedroefd, boos, Blij

Wat is het? 4B = Blij, Bang, Boos, Bedroefd. Er zijn 4 soorten emoties, blij, boos, bang en bedroeft of wel de 4b’s.  Neem het 4b en 5g schema over …

Voeding dagboek

Wat is het? Start met het bijhouden van een voeding dagboek met daarin uw signalen van uw voeding en voedingspatroon en de schema’s die u dagelijks bij houd vaan een …

3D = Doel Direct Doen

Wat is het? 3D Doel Direct Doen. Het 3D overzicht bestaat uit 3 punten voor het maken en behalen van doelen. Door het maken van doelen kunt u veel problematiek …